Senest tjekket: 15/06/2022

Offentlige kontrakter

Der findes forskellige typer offentlige udbudsprocedurer og særlige regler om, hvordan kontrakter tildeles. I nogle tilfælde er de nationale udbudsregler tilpasset EU-reglerne. Du har også særlige rettigheder, når du byder på grænseoverskridende udbud.

Du skal følge en bestemt fremgangsmåde, når du byder på et offentligt udbud, og sørge for at bruge de korrekte værktøjer og indsende dit bud inden fristen. Find ud af, hvordan du afgiver dit bud, og hvornår du skal indsende bilag om din erhvervsmæssige situation. Hold dig informeret på forhånd – vent ikke til det udbud, du er interesseret i, allerede er offentliggjort.

Hvis du mener, at du er blevet udsat for forskelsbehandling, eller hvis du har bemærket uregelmæssigheder i udbudsproceduren, kan du klage over udfaldet af en procedure. Læs om venteperioden (standstill-perioden) og afgørelsen om gennemgang.

Del denne side: