Forretninger
Senest tjekket: 14/12/2022

EU – timeshare og andre længerevarende feriekontrakter i EU

Køb af traditionelle timeshares – dvs. retten til at tilbringe mere end én periode i løbet af mere end ét år i en ejendom eller flere ejendomme – kan være lidt af et minefelt. Det samme gælder medlemskaber af længerevarende ferieordninger, f.eks. ferieklubber med rabatter, som i mindst et år giver ret til nedslag i prisen på overnatninger eller lignende fordele, i visse tilfælde i kombination med rejser eller andre serviceydelser.

Både almindelige timeshares og de forskellige længerevarende ferieordninger, som efterhånden er opstået, kan indebære betydelige langsigtede eller permanente økonomiske forpligtelser. De medfører også ekstra faste udgifter (f.eks. skatter, vedligeholdelse og forsikring).

Aftalevilkår – dine rettigheder

De nyeste EU-regler beskytter dig mod skruppelløse sælgere ved indgåelse af kontrakter om timeshares eller længerevarende ferieordninger. Reglerne omfatter kontrakter indgået siden den 23. februar 2011 (eller senere i nogle EU-lande).

Reglerne beskytter dig også, når du indgår:

Dine rettigheder omfatter forskellige former for timeshare, herunder:

Det bør du vide, før du køber

Inden du beslutter at gå videre, bør du kende dine rettigheder, som er følgende:

Advarsel

Hvis du har en timeshare-kontrakt eller kontrakt om en længerevarende ferieordning, er du omfattet af disse regler, også selv om sælgeren påstår, at de ikke gælder.

Urimelig handelspraksis og potentielt urimelige aftalevilkår

Andre ting du bør være opmærksom på:

Hvis du vil have rådgivning om problemer i det land, hvor du bor, skal du kontakte den nationale forbrugerorganisation . I tilfælde af en tvist med en sælger i et andet EU-land kan du få flere oplysninger om dine rettigheder og den beskyttelse, som du har krav på, ved at kontakte det europæiske netværk af forbrugercentre ( ECC-Net).

Du kan også få afgjort din tvist uden for retten ved hjælp af en alternativ tvistbilæggelsesprocedure. Hvis du har købt din timeshare eller længerevarende feriekontrakt online, kan du også indgive din klage online via platformen for onlinetvistbilæggelse.

Eksempel

Ophævelse af timeshare-kontrakt: forbruger mod sælger

Patrick fra Irland indgik en timeshare-kontrakt med en udbyder i Malta i 2013. Sælgeren gav ham ikke standardfortrydelsesskemaet og informerede ham ikke om, at betalinger af forskud eller depositummer ikke måtte finde sted i fortrydelsesperioden.

Patrick betalte et depositum på 1 260 euro og oprettede en fast månedlig overførsel på 122,50 euro pr. måned i 2 år.

For at kunne bestille en ferie i en af sælgerens ejendomme skulle han have udleveret en særlig kode, men på trods af gentagne henvendelser fik han den aldrig.

Et år senere var det stadig ikke muligt for ham at booke ferier, så han valgte at opsige kontrakten på grundlag af de regler, som forlænger fortrydelsesperioden til 1 år og 14 kalenderdage. På dette tidspunkt havde han betalt 2 730 euro.

Sælgeren ville hverken acceptere opsigelsen eller refundere Patricks penge.

Efter at have rådført sig med ECC-Irland anlagde Patrick sag via den europæiske småkravsprocedure, og retten gav ham medhold. Men sælgeren betalte stadig ikke. ECC-Malta gik ind i sagen, hvorefter Patrick endelig fik sine penge tilbage.

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: