Værktøjer

Sprogvælger

EU-flaget

Sti

Menu

Opdateret : 10/08/2017

EU – timeshare og andre længerevarende feriekontrakter i EU

Køb af traditionelle timeshares – dvs. retten til at tilbringe mere end én periode i løbet af mere end ét år i en ejendom eller flere ejendomme – kan være lidt af et minefelt. Det samme gælder medlemskaber af længerevarende ferieordninger, f.eks. ferieklubber med rabatter, som i mindst et år giver ret til nedslag i prisen på overnatninger eller lignende fordele, i visse tilfælde i kombination med rejser eller andre serviceydelser.

Både almindelige timeshares og de forskellige længerevarende ferieordninger, som efterhånden er opstået, kan indebære betydelige langsigtede eller permanente økonomiske forpligtelser. De medfører også ekstra faste udgifter (f.eks. skatter, vedligeholdelse og forsikring).

Aftalevilkår – dine rettigheder

De nyeste EU-regler beskytter dig mod skruppelløse sælgere ved indgåelse af kontrakter om timeshares eller længerevarende ferieordninger. Reglerne omfatter kontrakter indgået siden den 23. februar 2011 (eller senere i nogle EU-lande).

Reglerne beskytter dig også, når du indgår:

 • videresalgsaftaler (hvor du betaler en agent for at sælge eller købe en timeshare eller et medlemskab af en ferieklub)
 • bytteaftaler (hvor du betaler for at deltage i en ordning, som giver dig adgang til overnatningsmuligheder eller andre serviceydelser, samtidig med at du giver andre personer adgang til midlertidig brug af din egen timeshare).

Dine rettigheder omfatter forskellige former for timeshare, herunder:

 • krydstogtskibe
 • campingvogne
 • flodbåde

Det bør du vide, før du køber

Inden du beslutter at gå videre, bør du kende dine rettigheder, som er følgende:

 • Fuldstændig information om vilkårene i aftalen, inden du skriver under. Du har ret til at modtage oplysningerne på skrift på dit eget sprog (hvis dette er et EU-sprog).
 • En fortrydelsesperiode på 14 kalenderdage, hvor du kan beslutte at fortryde aftalen, uden at angive nogen grund. Hvis du ikke modtager det standardfortrydelsesskema, som EU-reglerne kræver, forlænges denne fortrydelsesperiode med 1 år og 14 kalenderdage.
 • En forlængelse af fortrydelsesperioden til 3 måneder og 14 kalenderdage, hvis du ikke får fyldestgørende oplysninger om det produkt, du er ved at købe.
 • Sælgeren må aldrig bede dig betale forskud eller depositum i fortrydelsesperioden.
 • Når du køber et medlemskab af en ferieklub, skal betalingen ske i årlige afdrag.
 • Du har også ret til at opsige en ferieklubaftale uden sanktioner fra og med betalingen af andet afdrag. Når du modtager betalingsanmodningen, har du 14 kalenderdage til at meddele din opsigelse til sælgeren.
 • Hvis du derudover har indgået en tilknyttet bytteaftale, ophører denne også automatisk, hvis du opsiger timeshareaftalen – uden at det koster dig noget.
 • Hvis du gennem en videresalgsaftale har hyret en agent til at hjælpe med salget af din timeshare eller dit medlemskab af en ferieklub, må den pågældende ikke opkræve betaling af dig, før din timeshare er blevet solgt, eller jeres aftale på anden måde er bragt til ophør.

Hvis du har en timeshare-kontrakt eller kontrakt om en længerevarende ferieordning, er du omfattet af disse regler, også selv om sælgeren påstår, at de ikke gælder.

Urimelig handelspraksis og potentielt urimelige aftalevilkår

Andre ting du bør være opmærksom på:

 • Ulovlige og vildledende salgsteknikker som f.eks. "gevinster" på skrabelod: Du vinder en præmie og bliver inviteret til at hente den ved et salgsarrangement for timeshares, hvor du bliver presset til at underskrive en kontrakt.
 • Mistænkelige tilbud om videresalg af timeshares, især overtalelse til at købe en anden ejendom på baggrund af løfte om salg af den eksisterende: du kan ende med at have 2 timeshareejendomme, som du hverken har brug for eller ønsker at eje.
 • Mistænkelige tilbud fra personer, der hævder at være advokater i et andet EU-land, om mod et honorar at repræsentere dig i sagen mod sælgeren ved landets domstole.
 • Mistænkelige tilbud fra personer, der foregiver mod et honorar at kunne "inddrive" de penge, du har betalt timesharesælgeren.
 • Din timesharesælger (resort) må ikke vilkårligt begrænse din ret til privat at sælge, udleje eller bytte dine timesharerettigheder, begrænse din adgang til serviceydelser eller hæve vedligeholdelsesomkostningerne uden gyldig grund. Hvis han gør dette på grundlag af vilkårene i din kontrakt, kan disse vilkår være i strid med reglerne om urimelige kontraktvilkår. De er i givet fald ikke er bindende for dig.
 • Overvej konsekvenserne af den langsigtede eller måske endda varige forpligtelse, som en timeshare indebærer. Tænk nøje over, om du stadig vil have lyst eller være i stand til at gøre brug af den om 10 eller 20 år. Vil dine børn, som måske arver din timeshare – og dermed vedligeholdelsesomkostningerne – være interesserede i at bruge den?

Hvis du vil have rådgivning om problemer i det land, hvor du bor, skal du kontakte den nationale forbrugerorganisationEnglish. I tilfælde af en tvist med en sælger i et andet EU-land kan du få flere oplysninger om dine rettigheder og den beskyttelse, som du har krav på, ved at kontakte det europæiske netværk af forbrugercentre ( ECC-Net).

Du kan også få afgjort din tvist uden for retten ved hjælp af en alternativ tvistbilæggelsesprocedureEnglish. Hvis du har købt din timeshare eller længerevarende feriekontrakt online, kan du også indgive din klage online via platformen for onlinetvistbilæggelse.

Eksempel

Ophævelse af timeshare-kontrakt: forbruger mod sælger

Patrick fra Irland indgik en timeshare-kontrakt med en udbyder i Malta i 2013. Sælgeren gav ham ikke standardfortrydelsesskemaet og informerede ham ikke om, at betalinger af forskud eller depositummer ikke måtte finde sted i fortrydelsesperioden.

Patrick betalte et depositum på 1 260 euro og oprettede en fast månedlig overførsel på 122,50 euro pr. måned i 2 år.

For at kunne bestille en ferie i en af sælgerens ejendomme skulle han have udleveret en særlig kode, men på trods af gentagne henvendelser fik han den aldrig.

Et år senere var det stadig ikke muligt for ham at booke ferier, så han valgte at opsige kontrakten på grundlag af de regler, som forlænger fortrydelsesperioden til 1 år og 14 kalenderdage. På dette tidspunkt havde han betalt 2 730 euro.

Sælgeren ville hverken acceptere opsigelsen eller refundere Patricks penge.

Efter at have rådført sig med ECC-Irland anlagde Patrick sag via den europæiske småkravsprocedure, og retten gav ham medhold. Men sælgeren betalte stadig ikke. ECC-Malta gik ind i sagen, hvorefter Patrick endelig fik sine penge tilbage.

Offentlige høringer
  Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?
  Få hjælp og rådgivning