Senest tjekket: 06/07/2022

Databeskyttelse på nettet

Der findes flere forskellige typer cookies, som du kan bruge på dit website. Afhængig af formålet med cookien kan det være nødvendigt at få brugerens forudgående accept.

Cookies, som ikke kræver accept.

I følgende tilfælde er det ikke nødvendigt at indhente accept:

Cookies, som kræver accept

Visse cookies skal accepteres af dine brugere, før du må bruge dem til at indsamle oplysninger om dem. Det betyder, at disse cookies ikke må være slået til, når folk går ind på websitet for første gang. Du må først slå dem til og bruge de indsamlede oplysninger, når du har fået brugerens accept.

I følgende tilfælde er det nødvendigt at indhente accept:

Det tiltænkte formål med dine cookies

Hvis du bruger cookies, der kræver accept, skal du give brugerne af dit website klar og tydelig information om disse cookies og formålet med dem. Dine brugere skal have mulighed for at give deres udtrykkelige accept alt efter formålet med de forskellige typer cookies, de accepterer. De skal f.eks. have mulighed for at give særskilt accept af sporingscookies.

Tilbagetrækning af accept

Du skal sørge for, at det er lige så let for dine brugere, at trække deres accept tilbage, som det er at acceptere cookies. Hvis brugeren fravælger cookies, skal du stadig yde dem et minimum af service, f.eks. skal de have adgang til i hvert fald en del af jeres website.

Spørgsmål og svar – Databeskyttelse og beskyttelse af personoplysninger på nettetLinket fører til en anden website

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Har du spørgsmål vedrørende drift af en grænseoverskridende virksomhed, f.eks. eksport eller udvidelse til et andet EU-land? Så kan Enterprise Europe Network tilbyde dig gratis rådgivning.

Du kan også bruge vejviser til bistandstjenester til at finde den rette hjælpe- eller rådgivningstjeneste.

Del denne side: