Senest tjekket: 23/06/2021

Ligebehandling på arbejdspladsen

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der er omtalt på denne side, finder anvendelse indtil mindst den 31. december 2020:

  • Som EU-borger har du stadig fuld adgang til det britiske arbejdsmarked og bevarer alle dine rettigheder som arbejdstager på grundlag af EU-retten.
  • Som britisk statsborger har du stadig fuld adgang til EU's arbejdsmarked og bevarer alle dine rettigheder som arbejdstager på grundlag af EU-retten.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Som EU-borger har du ret til ligebehandling med hensyn til ansættelse, arbejdsvilkår, forfremmelse, løn, adgang til videreuddannelse, arbejdsmarkedspension og afskedigelse. Forskelsbehandling på arbejdspladsen på grund af alder, køn, handicap, etnisk eller racemæssig oprindelse, religion, tro eller seksuel orientering er forbudt i hele EU i både den offentlige og den private sektor.

Som EU-borger, der arbejder i et andet EU-land, skal du også behandles på nøjagtig samme måde som dine kolleger, der er statsborgere i landet, for så vidt angår arbejdsret, sociale ydelser og adgang til offentlige arbejdsformidlinger. Men dit værtsland kan beslutte at udskyde din ret til indkomststøtte eller andre offentlige ydelser til efter de første tre måneders ophold, f.eks. hvis du er kommet til landet som sæsonarbejder, har arbejdet der i 1 måned og så søger om indkomststøtte. Og retten til ydelser kan udskydes endnu længere, hvis du kommer til landet som jobsøgende.

Hvilke former for forskelsbehandling er du beskyttet mod?

Tjek former for forskelsbehandling

Rimelige tilpasninger

Hvis du har et handicap, kan du have brug for tilpasninger af dit arbejde eller din arbejdsplads for at kunne udføre jobfunktioner, avancere eller gennemføre videreuddannelse. I så fald kan du bede din arbejdsgiver om at tage rimelige skridt til at forbedre din situation. Sådanne skridt kan gælde for alle arbejdsrelaterede aktiviteter, fra jobansøgning til opsigelse, herunder arbejdsvilkår og frynsegoder.

Sådan gør du dine rettigheder gældende

Hvis du mener, at du er blevet forskelsbehandlet, kan du indbringe din sag for en national ligestillingsmyndigheden. Nogle myndigheder kan blot give dig nyttig information om din situation, mens andre kan hjælpe dig med at klage. Hvis du indvilliger i det, kan de desuden indbringe sagen for de kompetente domstole.

Afhængigt af den nationale lovgivning kan du være berettiget til erstatning, genansættelse i dit job eller en afgørelse, der pålægger arbejdsgiveren at rette op på forskelsbehandlingen og sørge for rimelige tilpasninger.

Du kan også kontakte organisationer som fagforeninger og ngo'er eller advokater for at få hjælp og rådgivning.

Få adgang til information om de enkelte lande nedenfor.

Spørgsmål om et bestemt land?

Se også:

Sådan gennemføres rimelige tilpasninger i praksis — vejledning i lovende metoderLinket fører til en anden website

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: