Senest tjekket: 02/07/2020

Ligebehandling

Brexit – hvad nu?

De regler og betingelser, der er omtalt på denne side, finder anvendelse indtil mindst den 31. december 2020:

  • Som EU-borger har du stadig fuld adgang til det britiske arbejdsmarked og bevarer alle dine rettigheder som arbejdstager på grundlag af EU-retten.
  • Som britisk statsborger har du stadig fuld adgang til EU's arbejdsmarked og bevarer alle dine rettigheder som arbejdstager på grundlag af EU-retten.

Hvis du har problemer med at håndhæve dine rettigheder, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Som EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land, har du og din familie ret til at blive behandlet på lige fod med landets egne statsborgere.

Dine rettigheder og ydelser i værtslandet kan være forskellige fra, hvad du er vant til i dit hjemland.

Når du søger arbejde: offentlige arbejdsformidlinger

Som EU-borger, der søger arbejde i et andet EU-land, har du ret til samme hjælp fra den offentlige arbejdsformidling som landets egne statsborgere.

Kontakt den offentlige arbejdsformidling.

På arbejdspladsen

Som EU-borger skal du behandles på nøjagtigt samme måde som dine kolleger, som er statsborgere i værtslandet.

Det omfatter:

Ydelser

Som EU-borger har du ret til de samme ydelser som landets egne arbejdstagere fra den dag, hvor du begynder at arbejde der (som ansat eller selvstændig).

Det kan også omfatte fordele, der ikke er direkte forbundet med ansættelsen, f.eks. billigere togbilletter, tillægspension, studiestøtte eller arbejdsløshedsunderstøttelse til dine børn, når de søger deres første job.

Du kan også have ret til ikke-økonomiske ydelser, f.eks. til tolkning i retssager.

Som EU-borger har du også ret til ydelser, der gives til arbejdstagere og deres familier til at dække leveomkostninger i værtslandet.

Læs mere om dine sociale sikringsrettigheder, bl.a. arbejdsløshedsunderstøttelse, familietilskud og pension.

Grænsependlere

Hvis du bor i et andet land end der, hvor du arbejder, får du ret til at bo i landet, selv om du ikke er statsborger i det.

Hvis du arbejder på tværs af grænsen, vurderes det, at du er i stand til at forsørge dig selv.

Hvis du har svært ved at få opholdsrelaterede ydelser i det land, du bor i, kan du kontakte vores hjælpetjenester.

Eksempel

Undersøg, hvilke ydelser du har ret til i dit nye land

Rosita er fra Italien, men arbejder og bor i Frankrig med sin mand og 3 børn. Hun anmoder om en rabat på togkort for store familier, men bliver afvist, fordi hverken hun eller børnene er franske.

Rosita skal insistere og om nødvendigt få hjælp fra de forskellige EU-hjælpetjenester. Alle EU-arbejdstagere med store familier (i mange lande vil det sige 3 eller flere børn) har ret til at rejse billigere med tog i det land, de arbejder i, fra deres første arbejdsdag – hvis sådanne rabatter findes og gælder for landets egne statsborgere.

Om at blive i udlandet, når du har mistet dit job

Hvis du mister dit job, mens du bor i et andet land, har du stadig ret til at blive boende der. Undersøg betingelser og formaliteter.

Du kan få oplysninger og hjælp hos de myndigheder, der er ansvarlige for fremme af ligebehandlingen i de forskellige EU-lande.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Brug for information om reglerne i et bestemt land?

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: