Senest tjekket: 05/05/2022

Familieydelser

I EU afhænger det land, der har ansvaret for din sociale sikring, herunder familieydelser (børnepenge, underhold m.m.) af din økonomiske status og dit bopælssted - ikke din nationalitet.

De nationale love afgør, på hvilke betingelser forældrene får udbetalt familieydelser. Normalt har forældre ret til ydelser i et givet EU-land:

EU-landenes nationale ordninger for familieydelser er meget forskellige.

Hele din familie bor i ét land

Hvis du slår dig ned i et andet EU-land og er dækket af værtslandet sociale sikringssystem, er du omfattet af landets ordninger for familieydelser.

Hvis du derimod bliver udstationeret i udlandet i kortere tid (under 2 år), mens du stadig er dækket af dit hjemlands sociale sikring, er det fortsat dit hjemland, der er ansvarligt for at udbetale dig familieydelser.

Hvis du og din familie bor i forskellige lande

Hvis din familie ikke bor i det land, hvor du er forsikret, kan du være berettiget til familieydelser fra forskellige lande.

I den slags tilfælde tager de nationale myndigheder hensyn til begge forældres situation og afgør, hvilket land der har det primære ansvar for at betale ydelserne. Deres afgørelse tager udgangspunkt i prioritetsregler.

Prioritetsregler

Tillæg

Hvis de ydelser, du får fra dit "primære" land, viser sig at være lavere end dem, du ville have fået fra det "sekundære" land, hvor du også havde rettigheder, betaler det sekundære land et supplement, der svarer til forskellen mellem de to ydelser. På den måde er du sikker på at få alle de ydelser, du har krav på.

Fraskilte forældre

Hvis du er fraskilt og din eks får ydelser, men ikke bruger dem til at forsørge børnene, kan du kontakte den myndighed, der udbetaler familieydelser, i det land, børnene bor i, og bede om i stedet at få ydelserne udbetalt direkte til dig, da du faktisk er den, der forsørger familien.

Hvor skal jeg søge om familieydelser?

Du kan søge om familieydelser i ethvert EU-land, hvor du eller dine børns anden forælder er berettiget til ydelser. Myndighederne i det land, du søger i, behandler ansøgningen sammen med alle de lande, der har med din sag at gøre.

Hvis du søger om ydelser i tide i ét land, har du dermed søgt i tide i alle andre EU-lande, hvor du har ret til familieydelser. De kan ikke afvise at give dig ydelser, du har krav på, fordi det land, hvor du først søgte, først for sent sendte dine papirer videre til myndighederne i et andet land.

Advarsel

Tjek hos de nationale myndigheder, hvilke frister der gælder for familieydelser. Hvis du overskrider fristen, kan du miste din ret.

De nationale myndigheder skal samarbejde og udveksle alle de oplysninger, der er nødvendige for at behandle din ansøgning. For at undgå sprogproblemer bruger de nationale myndigheder standarddokumenter, når de udveksler oplysninger.

Familieydelser er meget forskellige i Europa

EU-landene kan frit indføre deres egne regler for rettigheder og sundhedsydelser. Alle EU-lande tilbyder visse familieydelser, men beløbene og vilkårene er meget forskellige. Nogle lande bruger regelmæssige udbetalinger, mens din familiesituation i andre lande måske giver dig skattefradrag frem for ydelser.

For at undgå potentielt alvorlige misforståelser, der kunne få væsentlige følger for din samlede indtægt, skal du sætte dig ind i socialsikringssystemet i dit værtsland.

Her kan du finde specifikke oplysninger om familieydelser i det land, som er ansvarligt for at udbetale dem til dig:

Vælg land:

 • Østrigaten
 • Belgienbeen
 • Bulgarienbgen
 • Kroatiencren
 • Cyperncyen
 • Tjekkietczen
 • Danmarkdken
 • Estlandeeen
 • Finlandfien
 • Frankrigfren
 • Tysklanddeen
 • Grækenlandgren
 • Ungarnhuen
 • Islandisen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Letlandlven
 • Liechtensteinlien
 • Litauenlten
 • Luxembourgluen
 • Maltamten
 • Nederlandenenlen
 • Norgenoen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumænienroen
 • Slovakietsken
 • Sloveniensien
 • Spanienesen
 • Sverigeseen
 • Schweizchen

Europæiske beskæftigelsesrådgivereLinket fører til en anden website kan normalt også give grundlæggende oplysninger om de familieydelser, du har ret til i dit nye land.

Spørgsmål og svar

EU-lovgivning

Har du brug for støtte fra hjælpetjenesterne?

Kontakt de specialiserede hjælpetjenester

Del denne side: