Senast kontrollerat: 05/05/2022

Familjeförmåner

I EU är det inte ditt medborgarskap som avgör vilket land som ansvarar för sociala förmåner som familjeförmåner (till exempel barnbidrag) utan vad du sysslar med och var du bor.

Villkoren för att få familjeförmåner beror på den nationella lagstiftningen. I allmänhet kan föräldrar få familjeförmåner i ett EU-land om

Systemen för familjeförmåner skiljer sig åt mellan länderna

Hela familjen bor i ett land

Om du bosätter dig i ett annat EU-land tillsammans med hela din familj och bara omfattas av det landets socialförsäkringssystem, så är det ditt nya land som betalar era familjeförmåner.

Om du däremot har skickats utomlands för arbeta under en kortare tid (högst två år) och fortsätter att omfattas av ditt hemlands socialförsäkring, är det ditt hemland som betalar era familjeförmåner.

Du och dina familjemedlemmar bor i olika länder

Om din familj inte bor i det land där du är försäkrad, kan ni vara berättigade till förmåner i flera länder.

I sådana fall tar de nationella myndigheterna hänsyn till båda föräldrarnas situation och beslutar vilket land som har det primära ansvaret för att betala ut förmånerna. Beslutet grundas på så kallade prioritetsregler.

Prioritetsregler

Tillägg

Om förmånerna från det "primära" landet visar sig bli lägre än de som ni skulle ha fått från det "sekundära" landet där ni också har rättigheter, måste det sekundära landet betala mellanskillnaden. På så sätt kan ni vara säkra på att få ut det maxbelopp ni har rätt till.

Skilda föräldrar

Om du är skild och din tidigare fru eller man får förmåner som hon eller han inte använder för underhållet av era barn, kan du vända dig till socialförsäkringsmyndigheterna i landet där dina barn bor. Du kan begära att familjeförmånerna ska betalas ut direkt till dig istället med motiveringen att det är du som står för familjens försörjning.

Var ansöker jag om familjeförmåner?

Du kan ansöka om familjeförmåner i ett EU-land där du eller dina barns andra förälder har rätt till sådana förmåner. Myndigheterna i det landet vidarebefordrar din ansökan till alla andra länder som eventuellt berörs.

Det räcker alltså att lämna in ansökan i ett land. Om ni ansöker inom den lagstadgade tidsfristen i ett land gäller er ansökan automatiskt i alla andra EU-länder där ni har rätt till familjeförmåner. Ni kan inte nekas förmåner som familjen har rätt till på grund av att det land ni ansökte i vidarebefordrade ert ärende för sent till myndigheterna i ett annat land.

Varning

Ta reda på vilka tidsfrister som gäller för ansökan om familjeförmåner. Om ni lämnar in ansökan för sent kan din familj gå miste om förmånerna.

De nationella myndigheterna är skyldiga att samarbeta och utbyta den information som behövs för att handlägga ansökan. För att undvika språkförbistring använder myndigheterna standardformulär för sitt informationsutbyte.

Familjeförmånerna skiljer sig åt mellan länderna

EU-länderna bestämmer själva vem som ska ha rätt till förmåner och tjänster. Alla länder har någon typ av familjeförmåner, men belopp och villkor skiljer sig åt. I vissa länder får man regelbundna bidrag, medan andra länder i stället beviljar skatteavdrag beroende på familjesituationen.

För att undvika eventuella missförstånd som kan påverka familjens totala inkomster, läs om socialförsäkringssystemet i ditt värdland.

Här finns specifik information om familjeförmåner i det land som betalar din familjs förmåner:

Välj land:

 • Österrikeaten
 • Belgienbeen
 • Bulgarienbgen
 • Kroatiencren
 • Cyperncyen
 • Tjeckienczen
 • Danmarkdken
 • Estlandeeen
 • Finlandfien
 • Frankrikefren
 • Tysklanddeen
 • Greklandgren
 • Ungernhuen
 • Islandisen
 • Irlandieen
 • Italieniten
 • Lettlandlven
 • Liechtensteinlien
 • Litauenlten
 • Luxembourgluen
 • Maltamten
 • Nederländernanlen
 • Norgenoen
 • Polenplen
 • Portugalpten
 • Rumänienroen
 • Slovakiensken
 • Sloveniensien
 • Spanienesen
 • Sverigeseen
 • Schweizchen

Europeiska arbetsrådgivareLänk öppnas på ny sida kan vanligtvis också ge grundläggande information om vilka familjeförmåner din familj har rätt till i ert nya land.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: