Senast kontrollerat: 19/05/2022

Om du inte hittar något jobb

Vad händer om jag åker hem tidigare än vad som står i mitt U2-intyg?

Om du återvänder till det land som betalar dina förmåner före slutdatumet i ditt U2-intyg, fortsätter du att få de arbetslöshetsförmåner som du har beviljats. Hur länge du får arbetslöshetsförmåner och vilka belopp du är berättigad ändras inte.

Exempel från verkligheten

Du har rätt till arbetslöshetsförmåner i åtta månader i det land där du blev arbetslös. Du fick förmånerna utbetalda två månader där och sedan ytterligare två månader utomlands. Du har fortfarande rätt till fyra månader när du kommer tillbaka.

Om du inte hittar något jobb i det första landet du åkte till, kan du försöka i ett annat land. Om du vill fortsätta att få dina förmåner utomlands måste du

Varning

Fråga din arbetsförmedling om du måste åka hem för att ansöka om det nya intyget eller om du kan göra det från det land där du befinner dig.

Din totala utlandsvistelse (dvs. i alla länder) får inte överstiga tre månader (upp till sex månader om den myndighet som betalar ut dina förmåner ger tillstånd till förlängning).

Vad händer om jag stannar utomlands längre än vad som står i mitt U2-intyg?

Om du vill stanna i det andra landet längre än tre månader och du fortfarande är arbetslös och inte har ansökt om förlängning, förlorar du din rätt till alla arbetslöshetsförmåner efter det slutdatum som anges i ditt U2-intyg. Du måste då på nytt bli berättigad till förmåner. Det innebär kanske att du måste arbeta en viss tid för att ha rätt till arbetslöshetsförmåner igen.

Om du inte vill åka tillbaka inom tre månader, ska du kontakta arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös innan de tre månaderna har gått och ansöka om en förlängning.

Varning

Ansök om förlängning i god tid. Du måste ansöka före utgången av den första tremånadersperioden.

Exempel från verkligheten

Ansök om förlängning i tid

Ramón från Spanien åkte till Ungern med sitt U2-intyg (tidigare E 303) för att fortsätta få sina arbetslöshetsförmåner under tre månader. Men han stannade lite längre på grund av en viktig anställningsintervju. När Ramón åkte tillbaka till Spanien förlorade han sin rätt till arbetslöshetsförmåner.

För att inte hamna i den här situationen, ska du alltid ansöka om förlängning hos din nationella arbetsförmedling innan de tre månaderna har gått. De går kanske med på att betala ut dina förmåner i tre månader till medan du fortsätter att leta jobb utomlands. Om du inte har fått något svar eller om du är osäker på om du beviljas förlängning, är det bäst att återvända hem innan tiden gått ut.

Om du återvänder hem eller ansöker om förlängning efter de tre första månaderna, riskerar du att dina förmåner dras in, som för Ramón.

Även om du inte får några arbetslöshetsförmåner, kan du inte tvingas att lämna ditt nya land så länge som du kan bevisa att du fortfarande söker jobb och har en god chans att få ett.

Varning

Spara kopior på dina ansökningar, kallelser till intervjuer och andra svar på dina ansökningar.

Arbetslöshetsförmåner om du har arbetat utomlands

Om du blir uppsagd, ska du som regel ansöka om arbetslöshetsförmåner i det land där du senast arbetade.

Om du under din senaste anställning eller verksamhet som egenföretagare var gränsarbetare ( dvs. du arbetade i ett EU-land och bodde i ett annat som du återvände till minst en gång i veckan), ska du ansöka om arbetslöshetsförmåner i det land där du bor, på basis av din anställningstid utomlands. Du ska ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du senast arbetade.

Om du under din senaste anställning eller tid som egenföretagare bodde i ett annat EU-land än det där du arbetade men inte åkte hem en gång i veckan, kan du ansöka om arbetslöshetsförmåner antingen i ditt bosättningsland eller det land där du senast arbetade. Om du åker tillbaka till ditt bosättningsland ska du ansöka om ett U1-intyg (tidigare E 301) i det land där du senast arbetade.

Den myndighet som handlägger din ansökan kan få information från de andra länderna direkt även utan intyget. Men med ett ifyllt U1-intyg kan man troligtvis handlägga din ansökan fortare.

Om du vill ta reda på om du har rätt till arbetslöshetsförmåner kan du kontakta arbetsförmedlingen i det land där du vill ansöka om förmåner.

Vilka intyg behöver jag?

Du får det här intyget från den nationella arbetsförmedlingen i det senaste landet (eller länderna) där du arbetade. Du ska ge det till arbetsförmedlingen i det land där du ansöker om förmåner.

Du ansöker om intyget hos arbetsförmedlingen i det land där du blev arbetslös. Du ska ge det till arbetsförmedlingen i det land där du söker arbete för att kunna skriva in dig som arbetssökande där.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: