Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Uppdaterat : 03/07/2017

Bidrag och jobb för forskare

Inga nationella begränsningar

Forskarutbildning och forskartjänster som finansieras genom nationella stipendier och bidrag är öppna för alla, inte bara landets egna invånare.

Om du inte är EU-medborgare kan du läsa mer om forskarvisumEnglish och möjligheterna att bedriva forskning.

EU-bidrag för forskare

Som forskare kan du söka följande EU-bidrag för vidareutbildning eller karriärutveckling:

Andra europeiska forskartjänster eller Marie Curie-stipendierEnglish

Jobb och bidrag i EU-länderna

Som forskare kan du lätt söka jobbEnglish och lokal finansieringEnglish i ett annat EU-land.

Offentliga samråd
    Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
    Få hjälp och råd