Senast kontrollerat: 22/12/2020

Bidrag och jobb för forskare

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Inga nationella begränsningar

Forskarutbildning och forskartjänster som finansieras genom nationella stipendier och bidrag är öppna för alla, inte bara landets egna invånare.

Varning

Om du inte är EU-medborgare kan du läsa mer om forskarvisumEnglish och möjligheterna att bedriva forskning.

EU-bidrag för forskare

Som forskare kan du söka följande EU-bidrag för vidareutbildning eller karriärutveckling:

Jobb och bidrag i EU-länderna

Som forskare kan du lätt söka jobben och lokal finansieringen i ett annat EU-land.

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: