Senast kontrollerat: 05/05/2022

Bidrag och jobb för forskare

Inga nationella begränsningar

Forskarutbildning och forskartjänster som finansieras genom nationella stipendier och bidrag är öppna för alla, inte bara landets egna invånare.

Varning

Om du inte är EU-medborgare kan du läsa mer om forskarvisum en och möjligheterna att bedriva forskning.

EU-bidrag för forskare

Som forskare kan du söka följande EU-bidrag för vidareutbildning eller karriärutveckling:

Jobb och bidrag i EU-länderna

Som forskare kan du lätt söka jobb en och lokal finansiering en i ett annat EU-land.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: