Senast kontrollerat: 02/07/2020

Socialförsäkringssystemen i EU

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

De regler och villkor som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande i Storbritannien och för brittiska medborgare i EU.

Alla rättigheter till social trygghet som du förvärvar före den 31 december 2020 (t.ex. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) skyddas enligt utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU. Läs mer om dina rättigheter

Om du får problem med att hävda dina rättigheter kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

EU-ländernas förmåner, vård och andra socialförsäkringstjänster skiljer sig mycket åt.

Alla EU-länder har sina egna regler som avgör

EU-reglerna avgör enbart vilket lands socialförsäkring som du omfattas av när minst två länder är inblandade.

Som allmän regel gäller att du bara kan omfattas av ett lands lagstiftning i taget och att du bara ska behöva betala avgifter i det landet. Du ska också behandlas på samma sätt som invånarna i det landet.

Förmånssystemet i ditt värdland kan skilja sig kraftigt från vad du är van vid hemma. Missförstånd kan få allvarliga följder - se därför till att kontrollera vilka förmåner du har rätt till i ditt värdland.

Exempel från verkligheten

Varje land har sina egna regler

Line från Danmark bodde och arbetade på Cypern. När hon blev av med jobbet ansökte hon om arbetslöshetsförmåner där.

Hon blev besviken när hon fick reda på att hon bara skulle få ersättning i 156 dagar. I Danmark kunde hon ha fått ersättning i upp till fyra år. Hon hade aldrig kunnat tro att det var så stor skillnad.

Intyg

Om du ska flytta till ett annat land måste du antagligen skicka in olika intyg som styrker din rätt till förmåner i det nya landet.

Läs mer om standardiserade intyg om sociala förmåner.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: