Senast kontrollerat: 23/06/2021

Socialförsäkringssystemen i EU

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Reglerna och villkoren som beskrivs på den här sidan gäller fortfarande för EU-medborgare i Storbritannien och brittiska medborgare i EU om de skyddas av utträdesfördraget mellan Storbritannien och EU.

Om du har förvärvat rättigheter till social trygghet före den 31 december 2020 (t.ex. rätt till hälso- och sjukvård, arbetslöshetsförmåner eller pension) innehåller utträdesavtalet mellan Storbritannien och EU allmänna regler som skyddar de rättigheterna. Läs mer om EU-medborgares rättigheter i Storbritannienen

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras och du behöver råd, kontakta vår rådgivningstjänst.

Om du är en EU-medborgare i Storbritannien ska du först försöka få din sak prövad hos de behöriga brittiska myndigheterna. Om problemet kvarstår kan du anmäla att dina rättigheter har kränkts till hos den brittiska oberoende övervakningsmyndighetenen.

Om du är brittisk medborgare i ett EU-land och vill lämna in ett klagomål kan du göra det hos EU-kommissionen.

EU-ländernas förmåner, vård och andra socialförsäkringstjänster skiljer sig mycket åt.

Alla EU-länder har sina egna regler som avgör

Varning

EU-reglerna avgör enbart vilket lands socialförsäkring som du omfattas av när minst två länder är inblandade.

Som allmän regel gäller att du bara kan omfattas av ett lands lagstiftning i taget och att du bara ska behöva betala avgifter i det landet. Du ska också behandlas på samma sätt som invånarna i det landet.

Varning

Förmånssystemet i ditt värdland kan skilja sig kraftigt från vad du är van vid hemma. Missförstånd kan få allvarliga följder - se därför till att kontrollera vilka förmåner du har rätt till i ditt värdland.

Exempel från verkligheten

Varje land har sina egna regler

Line från Danmark bodde och arbetade på Cypern. När hon blev av med jobbet ansökte hon om arbetslöshetsförmåner där.

Hon blev besviken när hon fick reda på att hon bara skulle få ersättning i 156 dagar. I Danmark kunde hon ha fått ersättning i upp till fyra år. Hon hade aldrig kunnat tro att det var så stor skillnad.

Intyg

Om du ska flytta till ett annat land måste du antagligen skicka in olika intyg som styrker din rätt till förmåner i det nya landet.

Läs mer om standardiserade intyg om sociala förmåner.

Hitta nationell information nedan.

Gäller frågorna ett visst land?

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: