Bo och resa
Senast kontrollerat: 17/12/2019

Elektroniska betalningar och kontantbetalningar

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Elektroniska transaktioner

Tack vare EU:s regler om betalningar kan du och dina kunder lättare utföra och ta emot elektroniska transaktioner. Reglerna innebär att bankerna inte får ta ut en högre avgift för eurobetalningar inom EU än för motsvarande transaktion inom landet.

Även banker i EU-länder utanför euroområdet (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.) måste följa den här regeln och får inte ta ut en högre avgift för en eurobetalning till eller inom ett annat EU-land än för en inhemsk betalning i den nationella valutan.

Inga extra kortavgifter

Du får inte ta ut några extra avgifter när dina kunder betalar med kort. Det gäller alla kortköp i hela EU, både i butiker och på nätet. 

Exempel från verkligheten

Klagomål om kortavgifter

Ett biljettföretag tar ut 6 euro när kunderna köper biljetter på nätet och betalar med kreditkort. En kund är missnöjd och klagar hos sitt lokala konsumentcentrum. Konsumentcentrumet bekräftar att kortavgiften inte är tillåten. De kontaktar biljettföretaget och ber dem att omedelbart ta bort avgiften från betalningsverktyget.

Icke-diskriminering – betalningssätt

Du får godta vilka betalningssätt du vill, men om dina kunder vill betala elektroniskt (t.ex. kortbetalning eller autogiro) i en valuta som du stöder så måste du ta emot betalningen, oavsett i vilket EU-land kunderna eller deras betaltjänstleverantörer befinner sig.

Exempel från verkligheten

Acceptera bank- eller kreditkort för betalning i euro

En kund i Belgien köper nya skor från en tysk nätbutik med ett finskt kreditkort. Det tyska företaget måste godta betalningen eftersom deras webbplats anger att kreditkort för betalning i euro är ett godkänt betalningssätt.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Oavsett om du agerar som företagare eller privatperson måste du göra en viss kundkontroll när du ingår en affärsförbindelse eller utför enstaka transaktioner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det gäller både vid enstaka transaktioner och vid flera transaktioner som verkar höra ihop om du

Då måste du skaffa dig kundkännedom och fastställa och kontrollera kundens identitet samt den verkliga huvudmannen – det vill säga den som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller för vars räkning transaktionen utförs. Om du upptäcker någon misstänkt verksamhet ska du anmäla det till finanspolisen eller en annan finansunderrättelseenheten i ditt land.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: