Bo och resa
Senast kontrollerat: 21/06/2022

Elektroniska betalningar och kontantbetalningar

Elektroniska transaktioner

Tack vare EU:s regler om betalningar kan du och dina kunder lättare utföra och ta emot elektroniska transaktioner. Reglerna innebär att bankerna inte får ta ut en högre avgift för eurobetalningar inom EU än för motsvarande transaktion inom landet.

Även banker i EU-länder utanför euroområdet (Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.) måste följa den här regeln och får inte ta ut en högre avgift för en eurobetalning till eller inom ett annat EU-land än för en inhemsk betalning i den nationella valutan.

Inga extra kortavgifter

Du får inte ta ut några extra avgifter när dina kunder betalar med kort. Det gäller alla kortköp i hela EU, både i butiker och på nätet.

Dynamisk valutaomräkning

Kan dina kunder välja mellan att betala med kort i sin egen valuta eller valutan i ditt land eller för din webbplats?

Då måste du vid köpet informera dem om alla avgifter för den valutaomräkning som du erbjuder. Du ska ange avgifterna som ett procentuellt påslag utöver Europeiska centralbankens senaste referensväxelkurs för euron en .

Exempel: Gäster på ditt hotell som har ett utländskt betalkort kan välja att betala för vistelsen i sin hemvaluta. I så fall ska du räkna om beloppet på räkningen med hjälp av ECB:s räntesats. Du måste också informera gästerna om hur stort det procentuella påslaget blir.

Exempel från verkligheten

Klagomål om kortavgifter

Ett biljettföretag tar ut 6 euro när kunderna köper biljetter på nätet och betalar med kreditkort. En kund är missnöjd och klagar hos sitt lokala konsumentcentrum. Konsumentcentrumet bekräftar att kortavgiften inte är tillåten. De kontaktar biljettföretaget och ber dem att omedelbart ta bort avgiften från betalningsverktyget.

Icke-diskriminering – betalningssätt

Du får godta vilka betalningssätt du vill, men om dina kunder vill betala elektroniskt (t.ex. kortbetalning eller autogiro) i en valuta som du stöder så måste du ta emot betalningen, oavsett i vilket EU-land kunderna eller deras betaltjänstleverantörer befinner sig.

Exempel från verkligheten

Acceptera kortbetalning i euro

En kund i Belgien köper nya skor från en tysk nätbutik med ett finskt kreditkort. Det tyska företaget måste godta betalningen eftersom deras webbplats anger att det går att betala i euro med kreditkort.

Flerfaktorautentisering

Senast i december 2020 måste din nätbutik ha en stark kundautentisering, t.ex. två- eller flerfaktorautentisering. För alla betalningar på mer än 30 euro på nätet måste dina kunder autentisera sig i minst två steg med hjälp av t.ex. något de har (en fysisk enhet), något de vet och något som är en del av dem. Här är några exempel:

Hör med din betaltjänstleverantör hur du kan uppfylla den här skyldigheten.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Oavsett om du agerar som företagare eller privatperson måste du göra en viss kundkontroll när du ingår en affärsförbindelse eller utför enstaka transaktioner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det gäller både vid enstaka transaktioner och vid flera transaktioner som verkar höra ihop om du

Då måste du skaffa dig kundkännedom och fastställa och kontrollera kundens identitet samt den verkliga huvudmannen – det vill säga den som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller för vars räkning transaktionen utförs. Om du upptäcker någon misstänkt verksamhet ska du anmäla det till finanspolisen eller en annan finansunderrättelseenhet en i ditt land.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida