Bo och resa
Senast kontrollerat: 20/02/2019

Elektroniska betalningar och kontantbetalningar

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Elektroniska transaktioner

EU:s regler om eurobetalningar innebär att du och dina kunder lätt kan utföra och ta emot elektroniska transaktioner. Reglerna gäller utlandsbetalningar i euro inom EU och innebär att bankerna inte får ta ut en högre avgift från dig eller dina kunder än för motsvarande transaktion inom landet. Även banker i EU-länder utanför euroområdet måste tillämpa regeln.

Inga extra kortavgifter

Du får inte ta ut några extra avgifter när dina kunder betalar med kort. Det gäller alla kortköp i hela EU, både i butiker och på nätet. 

Exempel från verkligheten

Ett biljettföretag tar ut 6 euro när kunderna köper biljetter på nätet och betalar med kreditkort. En kund är missnöjd och klagar hos sitt lokala konsumentcentrum. Konsumentcentrumet bekräftar att kortavgiften inte är tillåten. De kontaktar biljettföretaget och ber dem att omedelbart ta bort avgiften från betalningsverktyget.

Icke-diskriminering – betalningssätt

Du får godta vilka betalningssätt du vill, men om dina kunder vill betala elektroniskt (t.ex. kortbetalning eller autogiro) i en valuta som du stöder så måste du ta emot betalningen, oavsett i vilket EU-land kunderna eller deras betaltjänstleverantörer befinner sig.

Exempel från verkligheten

En kund i Belgien köper nya skor från en tysk nätbutik med ett finskt Visakort. Det tyska företaget måste godta betalningen eftersom deras webbplats anger att Visakort för betalning i euro är ett godkänt betalningssätt.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Oavsett om du agerar som företagare eller privatperson måste du göra en viss kundkontroll när du ingår en affärsförbindelse eller utför enstaka transaktioner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Det gäller både vid enstaka transaktioner och vid flera transaktioner som verkar höra ihop om du

Då måste du skaffa dig kundkännedom och fastställa och kontrollera kundens identitet samt den verkliga huvudmannen – det vill säga den som ytterst äger eller kontrollerar kunden eller för vars räkning transaktionen utförs. Om du upptäcker någon misstänkt verksamhet ska du anmäla det till finanspolisen eller en annan finansunderrättelseenheten i ditt land.

Relaterade ämnen

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: