Senast kontrollerat: 03/06/2022

Marknadsför ditt företag på nätet

Reklam på nätet och kommersiell kommunikation i allmänhet gör att du kan nå din målgrupp direkt, lättare kan ta dig in på marknaden och skapa ett konkurrenskraftigt företag.

Reklam på nätet kan bl.a. ske i form av webbannonser, reklam via e-post, annonser på sociala medier, betalda sökningar, sökmotoroptimering och bloggar. Om du vill marknadsföra ditt företag på nätet genom särskilda kampanjer, t.ex. reor, måste du tydligt informera kunderna om dem. 

Klar och tydlig information om särskilda försäljningsåtgärder

Om du vill visa kommersiell kommunikation på nätet (t.ex. erbjudanden, rabatter, bonusar, tävlingar eller spel) måste följande tydligt framgå:

Om du skickar obeställd e-postreklam till dina kunder måste du tydliggöra att det rör sig om reklam. Det bör t.ex. stå "annons" högst upp i e-postmeddelandet, så att kunderna vet vad det rör sig om utan att behöva öppna meddelandet.

Varning

Du får aldrig skicka e-post för direkt marknadsföring utan kundernas samtycke (exempel: de har kryssat i en ruta för att meddela att de är införstådda), utom om det redan finns en affärsförbindelse.

Undvik otillbörliga affärsmetoder

Kommersiell kommunikation (t.ex. reklam och marknadsföring) omfattas av reglerna om otillbörliga affärsmetoder.

För att sörja för lika konkurrensvillkor har EU infört gemensamma regler för vad som betraktas som otillbörliga affärsmetoder. Läs mer om oskäliga villkor och otillbörliga affärsmetoder

EU:s portal Consumer Law Ready en ska hjälpa små och medelstora företag att hålla sig informerade om den europeiska konsumentlagstiftningens viktigaste aspekter. Där hittar du kurser och mer information om hur ditt land tillämpar de gemensamma EU-reglerna om otillbörliga affärsmetoder och vilka skyldigheter du har i det EU-land där du gör affärer.

Kom ihåg att följa konsumentskyddsreglerna

Om du erbjuder en konsument i ett EU-land produkter (varor, tjänster eller digitalt innehåll) måste du följa EU:s konsumentlagstiftning.

Om du däremot bara säljer till andra näringsidkare för yrkesmässiga ändamål gäller reglerna inte för dig.

Varning

Du kan inte kringgå eller begränsa konsumentlagstiftningen genom ett avtal. Avtalsvillkor som säger att du tänker bortse från eller begränsa konsumentlagstiftningen är olagliga.

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida