Senast kontrollerat: 26/03/2019

Anmäl bosättning i ett annat EU-land

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsbevis.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Inga andra handlingar behövs.

När du registrerar dig får du ett registreringsbevis som intygar din uppehållsrätt i landet.

Registreringsbeviset utfärdas i regel omedelbart och bör inte kosta mer än vad ett id-kort kostar för landets medborgare.

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men eventuellt måste du anmäla adressändringar till myndigheterna.

Ta reda på var och hur du registrerar dig i ditt nya land:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om landet kräver att du registrerar dig, kan du få böta om du inte gör det. Du får dock bo kvar i landet och kan inte utvisas bara av det skälet.

I många EU-länder måste man alltid ha med sig registreringsbeviset och id-kortet eller passet. Om du lämnar dem hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis, kan du kontakta våra rådgivningstjänster .

Läs mer:

Exempel från verkligheten

Du kan börja jobba innan du fått registreringsbeviset

Kurt är tysk och flyttade till Belgien för att jobba som advokat tillsammans med en partner. När han skulle registrera sig hos kommunen sa de att han inte kunde börja jobba förrän han hade fått registreringsbeviset.

Det är fel. Som EU-medborgare kan Kurt jobba som egenföretagare utan att behöva vänta på registreringsbeviset. Och myndigheterna måste under alla omständigheter utfärda det på en gång.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: