Senast kontrollerat: 24/08/2020

Anmäl bosättning i ett annat EU-land

Påverkas du av Storbritanniens utträde ur EU?

Frågor och svar – rättigheter för EU-medborgare och brittiska medborgare enligt utträdesavtalet

Den 1 januari 2021 ändras reglerna för EU-medborgare som bor i eller flyttar till Storbritannien och för brittiska medborgare som bor i eller flyttar till ett EU-land.

Jag har permanent uppehållsrätt i Storbritannien/EU eller kommer att få det under övergångsperioden

Du och dina anhöriga behåller i princip er permanenta uppehållsrätt i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag bor i Storbritannien/EU men har ännu inte permanent uppehållsrätt

Du och dina anhöriga kan i princip fortsätta att vara skrivna i värdlandet. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du dock ansöka om ny uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du bor i ett EU-land ska du så snart som möjligt kontakta landets myndigheter för att höra om du måste ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill flytta till Storbritannien/EU

Du och dina anhöriga får flytta till Storbritannien eller till ett EU-land enligt gällande EU-regler fram till den 31 december 2020. Det gäller även anhöriga från länder utanför EU. I Storbritannien måste du sedan ansöka om uppehållsstatus genom programmet EU settlement scheme. Om du vill flytta till ett EU-land ska du kontakta landets myndigheter för att höra om du måste skriva in dig och ansöka om ny uppehållsstatus.

Jag vill vistas en kortare period i Storbritannien/EU

De nuvarande reglerna om att anmäla närvaro, anmäla bosättning i ett annat EU-land, anmäla anhörigas bosättning (EU-medborgare) och skaffa uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare fortsätter att gälla åtminstone till den 31 december 2020.

Jag behöver hjälp

Om du anser att dina rättigheter enligt EU-lagstiftningen inte respekteras kan du kontakta våra rådgivningstjänster.

Detaljerad information om utträdesavtalet och medborgarnas rättigheter

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du emellertid anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsbevis.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Inga andra handlingar behövs.

När du registrerar dig får du ett registreringsbevis som intygar din uppehållsrätt i landet.

Registreringsbeviset utfärdas i regel omedelbart och bör inte kosta mer än vad ett id-kort kostar för landets medborgare.

Beviset ska vara giltigt tills vidare. Det behöver inte förnyas, men eventuellt måste du anmäla adressändringar till myndigheterna.

Ta reda på var och hur du registrerar dig i ditt nya land:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Om landet kräver att du registrerar dig, kan du få böta om du inte gör det. Du får dock bo kvar i landet och kan inte utvisas bara av det skälet.

I många EU-länder måste man alltid ha med sig registreringsbeviset och id-kortet eller passet. Om du lämnar dem hemma kan du få böter, men du kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Om du har problem med att få ett registreringsbevis, kan du kontakta våra rådgivningstjänster .

Läs mer:

Exempel från verkligheten

Du kan börja jobba innan du fått registreringsbeviset

Kurt är tysk och flyttade till Belgien för att jobba som advokat tillsammans med en partner. När han skulle registrera sig hos kommunen sa de att han inte kunde börja jobba förrän han hade fått registreringsbeviset.

Det är fel. Som EU-medborgare kan Kurt jobba som egenföretagare utan att behöva vänta på registreringsbeviset. Och myndigheterna måste under alla omständigheter utfärda det på en gång.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: