Senast kontrollerat: 30/01/2019

Patent

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Den 30 mars 2019 upphör EU-rätten att gälla i Storbritannien, såvida inget annat datum anges i ett ratificerat utträdesavtal eller Europeiska rådet och Storbritannien enhälligt beslutar att förlänga den tvååriga förhandlingsperioden. Läs mer om de rättsliga konsekvenserna för företagen:

Dina rättigheter

Med ett patent får du ensamrätt över din uppfinning under en viss tid, vanligen 20 år. Det innebär att ingen annan får tillverka, använda, bjuda ut till försäljning, sälja eller importera en produkt eller process som bygger på din patenterade uppfinning. Du kan ge någon annan tillfälligt tillstånd att använda uppfinningen genom ett patentlicensavtal och du kan också sälja ditt patent. Ett patent som har gått ut kan inte förnyas.

Vad skyddar patentet?

Ett patent skyddar dina tekniska uppfinningar, dvs. nya produkter eller tjänster som har s.k. uppfinningshöjd och som kan användas industriellt.

Om du vill ta reda på om en liknande uppfinning redan är patenterad kan du söka i Europeiska patentverketsfrdeen vanliga frågordefren och databasen Espacenetdefren .

Så söker du patent

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Relaterade ämnen

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en lokal företagsrådgivare

Lokalt företagsstöd - Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Dela denna sida: