Senast kontrollerat: 20/06/2022

Utstationerade arbetstagare

Din arbetsgivare kan skicka ut dig på ett tillfälligt uppdrag i ett annat EU-land. Du räknas då som utstationerad arbetstagare och har samma grundläggande arbetsvillkor och rättigheter som arbetstagarna i ditt värdland.

En utstationering kan pågå så länge som behövs för att slutföra en viss uppgift. Därefter återvänder du till din arbetsplats i det EU-land som du utstationerades från.

Arbetsvillkor

När du sänds ut till ett annat EU-land omfattas du av värdlandets arbetsvillkor, om de är mer fördelaktiga än i ditt hemland. Det gäller

Andra rättigheter

Det här gäller också när du är utsänd till ett annat EU-land:

Långvarig utstationering

Om du är utstationerad i mer än 12 månader (eller 18 månader om din arbetsgivare lämnar in en motiverad anmälan till värdlandets nationella myndigheter) gäller alla relevanta arbets- och anställningsvillkor i ditt värdland, med undantag för uppsägning och kompletterande arbetspensioner.

Om du är utstationerad till ett annat EU-land en längre tid kan din familj flytta med dig i kraft av sina egna rättigheter som EU-medborgare, men inte i egenskap av anhöriga som du har försörjningsansvar för.

Inkomstskatt

Om du är utstationerad mindre än sex månader är du inte skyldig att betala inkomstskatt i värdlandet. Det finns däremot inga EU-regler för vilket land som ska beskatta din inkomst när du är utstationerad. Det bestäms i nationella lagar eller skatteavtal mellan länderna.

Din socialförsäkring utomlands

Som utstationerad arbetstagare fortsätter du att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa om du eller din arbetsgivare ansöker om ett A1-intyg en från din försäkringskassa och informerar värdlandets myndigheter. Om din utstationering varar längre än två år kan du antingen

Läs mer om ditt socialförsäkringsskydd när du är utstationerad i ett annat EU-land.

Innan du åker

Din arbetsgivare kan behöva informera värdlandets myndigheter om

Mer information finns i  EU:s korta vägledning om utstationering av arbetstagareLänk öppnas på ny sida.

Se också EU:s praktiska vägledning om utstationeringLänk öppnas på ny sida.

Nationella webbplatser om utstationering

Alla länder har en webbplats där du kan ta reda på villkoren för utstationerade arbetstagare och få kontaktuppgifter till myndigheterna.

Nationella webbplatser om utstationering

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: