Senast kontrollerat: 04/05/2020

Utstationerade arbetstagare

Coronapandemin – in- och utreserestriktioner för utstationerade arbetstagare

Din arbetsgivare kan skicka ut dig på ett tillfälligt uppdrag i ett annat EU-land. Du räknas då som utstationerad arbetstagare och har delvis samma arbetsvillkor och rättigheter som arbetstagarna i ditt värdland, så länge uppdraget varar.

En utstationering kan pågå så länge som behövs för att slutföra en viss uppgift. Därefter återvänder du till det EU-land som du utstationerades från.

Arbetsvillkor

När du sänds ut till ett annat EU-land omfattas du av värdlandets arbetsvillkor, om de är mer fördelaktiga än i ditt hemland. Det gäller

Din arbetsgivare kan också komma att betala dina kostnader för resa, kost och logi i det land där du är utstationerad, om det föreskrivs i ditt hemlands lagstiftning. Dessa ersättningar ska betalas utöver minimilönen.

Andra rättigheter

Det här gäller också när du är utsänd till ett annat EU-land:

Om du är utstationerad till ett annat EU-land en längre tid kan din familj flytta med dig i kraft av sina egna rättigheter som EU-medborgare.

Inkomstskatt

Om du är utstationerad mindre än sex månader är du inte skyldig att betala inkomstskatt i värdlandet. Det finns däremot inga EU-regler för vilket land som ska beskatta din inkomst när du är utstationerad. Det bestäms i nationella lagar eller skatteavtal mellan länderna.

Din socialförsäkring utomlands

Som utstationerad arbetstagare fortsätter du att tillhöra ditt hemlands försäkringskassa om du eller din arbetsgivare ansöker om ett PD A1-intyg från din försäkringskassapdfen. Ett PD A1-intyg är bara giltigt i två år. Om du ska stanna utomlands längre kan du antingen

En förlängning beviljas om de båda ländernas myndigheter är överens och om det är i ditt intresse. Läs mer om ditt socialförsäkringsskydd när du är utstationerad i ett annat EU-land.

Innan du åker

Din arbetsgivare kan behöva göra en förhandsanmälan för att informera värdlandets myndigheter om

Läs mer i den korta EU-vägledningen om utstationering av arbetstagare(nya regler från juli 2020).

Se också den praktiska vägledningen om utstationering.

Nationella webbplatser om utstationering

Alla länder har en webbplats där du kan ta reda på villkoren för utstationerade arbetstagare och få kontaktuppgifter till myndigheterna.

Välj land:

  • Polenplen
  • Portugalptfrpten
  • Rumänienroro
  • Slovakiensksken
  • Sloveniensien
  • Spanienesesen
  • Sverigesesv
  • Förenade kungariketuken

Mer information kan du få från kontaktkontoret för utstationerade arbetstagare eller kontaktpunkten för tjänsteleverantörer i det land du ska till.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: