Göra affärer
Senast kontrollerat: 19/12/2022

Registrera bilen i annat EU-land

Om du flyttar till ett annat EU-land och tar bilen med dig gäller olika regler för att registrera den beroende på vilket land du flyttar till, om du flyttar tillfälligt eller permanent och hur länge du stannar.

Varning

De flesta av reglerna för bilar gäller också för släpvagnar.

Permanent flytt

Om du flyttar permanent till ett annat EU-land och tar med din bil ska du registrera den i det nya landet. Du måste också betala fordonsskatter där.

Det finns inga gemensamma EU-regler om fordonsregistrering och tillhörande skatter. Vissa länder har regler om befrielse från registreringsavgiften när du flyttar dit permanent från ett annat land och tar med dig bilen.

För att slippa betala avgiften måste du kontrollera vilka tidsfrister och villkor som gäller i det land du vill flytta till.

Kontakta myndigheterna i ditt nya land för att ta reda på vad som gäller:

Välj land

Exempel från verkligheten

Läs reglerna för att slippa böter

Spanska Cristina fick jobb i Bordeaux i Frankrike och folkbokförde sig där. Efter ett par månader bestämde hon sig för att hämta sin spanskregistrerade bil, men registrerade den aldrig i Frankrike. Åtta månader efter flytten blev hon stoppad av polisen i en rutinkontroll. Eftersom hon körde med spanska registreringsskyltar fick hon betala höga böter. Cristina kände inte till att hon var tvungen att registrera bilen i Frankrike inom en månad efter flytten. Eftersom Cristina är skriven i Bordeaux anses hon ha sin stadigvarande bosättning i Frankrike och måste enligt nationella bestämmelser registrera sin bil och betala fordonsskatt där.

 

Tillfällig flytt (utan att ändra stadigvarande bosättning)

Om du tillfälligt flyttar till ett annat EU-land utan att ändra din stadigvarande bosättning behöver du inte registrera din bil eller betala någon fordonsskatt där. Bilen kan fortsätta att vara registrerad i ditt hemland.

Din stadigvarande bosättning är den plats där du vanligtvis bor, arbetar eller har familj (i minst 185 dagar per kalenderår).

Om du inte arbetar anses din stadigvarande bosättning vara den plats som du har personlig anknytning och starka band till.

Om du arbetar på en plats men har personlig anknytning till ett annat EU-land anses du vanligtvis ha din stadigvarande bosättning i det EU-land där du har personliga band, under förutsättning att du återvänder dit regelbundet.

Om du stoppas av polisen i det land där du vistas tillfälligt måste du kunna visa att du inte bor där permanent. Det kan ibland vara svårt. Du bör alltid ha med dig registreringsbevis, ägarbevis och bevis på bosättning i bilen (i allmänhet ett id-kort eller en handling som visar att du är folkbokförd i ett annat EU-land).

Exempel från verkligheten

Läs reglerna för att slippa böter

Massimo från Italien hittade ett jobb i Rumänien och beslutade sig för att flytta dit permanent. I enlighet med italienska och rumänska regler skrev han ut sig från Italien, folkbokförde sig i Rumänien och fördes upp i Italiens register över italienare bosatta utomlands. Han registrerade också sin bil i Rumänien. Efter flera månader i Rumänien körde Massimo tillbaka till Italien med sin rumänskregistrerade bil. När han körde mot rött stoppades han av polisen som bad att få se hans handlingar. Massimo visade upp sitt italienska id-kort som ännu inte hade uppdaterats med den nya adressen i Rumänien. Eftersom han inte kunde bevisa att han var permanent bosatt i Rumänien fick han betala höga böter.

Om du tillfälligt kör i ditt nya EU-land med en bil som inte är registrerad där bör du inte låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet, eftersom den personen kan få böta. Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Straffpoäng och böter

Du riskerar böter om du

Du hittar reglerna i det land du flyttar till på de nationella myndigheternas webbplatser:

Välj land

Särskilda regler för studerande och gränsarbetare

Studenter som bor i ett annat EU-land för att studera och gränsarbetare behöver vanligtvis inte betala fordonsskatt och vägskatt.

Kontrollera fordonsskattereglerna i andra EU-länderLänk öppnas på ny sida  för  studerande och gränsarbetare.

Studerande

Om du flyttar till ett annat EU-land enbart för dina studiers skull kan du köra din hemlandsregistrerade bil utan att behöva registrera om den eller betala skatt för den i det nya landet. Du måste vara inskriven på ett lärosäte i det landet och kunna visa upp ett giltigt studieintyg. Om du börjar jobba under dina studier måste du emellertid registrera din bil i det nya landet.

Innan du flyttar bör du ta reda på vilka regler som gäller i det land där du tänker studera, t.ex. om det krävs några administrativa formaliteter eller andra villkor för att undvika problem vid eventuella poliskontroller.

Varning

I Danmark, Estland, Sverige och Tyskland måste även studerande registrera sin bil och betala skatt för den.

Exempel från verkligheten

Mathieu från Frankrike flyttade till Belgien för att gå en tvåårig masterutbildning. Mathieus bil fick en skada, så han gick till polisen för att göra en polisanmälan som han behövde för sin försäkring. När polisen förstod att Mathieu hade bott i Belgien i över ett år utan att registrera sin bil där, fick han veta att det var olagligt och att han skulle få böta.

Mathieu kunde dock styrka att han var inskriven vid universitetet i Antwerpen som student från ett annat EU-land, och behövde därför inte betala fordonsskatt i Belgien.

Gränsarbetare

Som gränsarbetare (som arbetar i ett land och bor i ett annat) kan du behöva köra en bil som bara är registrerad i ett av de båda länderna.

Om du kör en tjänstebil (som är registrerad i landet där du arbetar), får du också använda den i det land där du bor utan att behöva registrera den där. Kontrollera villkoren för att använda tjänstebil i EU (reglerna skiljer sig åt).

Om du använder din egen bil för att regelbundet pendla från ditt bostadsland till din arbetsplats i grannlandet, ska du registrera bilen och betala skatt i landet där du bor, inte i landet där du arbetar.

Läs mer om bilregistrering och skatter:

Välj land

Varning

Informationen på den här sidan gäller inte brittiska medborgare som bor i EU och EU-medborgare som bor i Storbritannien. För dem gäller nationella regler.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: