Verktyg

Språkval

EU-flaggan

Sökväg

Meny

Senast kontrollerat : 24/05/2018

Registrera bilen i annat EU-land

Om du flyttar till ett annat EU-land med din bil gäller olika regler för att registrera den beroende på vilket land du flyttar till och hur länge du stannar där.

De flesta av reglerna för bilar gäller också för släpvagnar.

Stanna längre än sex månader

Om du flyttar till ett annat EU-land med din bil måste du registrera den inom sex månader från inresedatumet. Du måste också betala bilskatter i ditt nya land om du bor där permanent.

Välj land
 • Italien *
 • Kroatien *
 • Lettland *
 • Liechtenstein *
 • Litauen *
 • Luxembourg *
 • Maltaenmt
 • Nederländerna *
 • Norgeen
 • Polen *
 • Portugal *
 • Rumänien *
 • Slovakien *
 • Slovenien *
 • Spanien *
 • Sverige
 • Tjeckien *
 • Tysklanddeen
 • Ungern *
 • Österrikedeen

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Du har i regel tolv månader på dig att ta med dig bilen till det nya landet efter flytten.

Exempel från verkligheten

Läs reglerna för att undvika böter

Spanska Cristina fick jobb i Frankrike och flyttade dit. Efter ett par månader bestämde hon sig för att hämta sin spanskregistrerade bil, men hon registrerade den aldrig i Frankrike. Cristina använde bilen för att ta sig till jobbet, men en dag blev hon stoppad av polisen i en rutinkontroll. Eftersom hon körde med spanska registreringsskyltar fick hon betala höga böter. Cristina kände inte till att hon var tvungen att registrera bilen i Frankrike inom sex månader efter flytten.

Undantag – sexmånadersregeln för bilregistrering gäller inte i Danmark.

Om du flyttar till ett annat EU-land måste du

 • registrera bilen där
 • byta registreringsskyltar
 • bevisa att du är bilens lagliga ägare och att bilen har klarat trafiksäkerhetsprovningen
 • betala fordons- och vägskatt i det nya landet.

Om du flyttar från ett EU-land måste du

 • avregistrera bilen
 • lämna in registreringsskylten
 • bevisa att du är bilens lagliga ägare och att bilen har klarat trafiksäkerhetsprovningen
 • söka ersättning för fordonsskatten.

Om du redan har betalat fordonsskatt i ditt tidigare bostadsland kan du eventuellt ansöka om ersättning där. I vissa fall riskerar du att få betala dubbla skatter beroende på vilket land du flyttar till.

Stanna kortare tid än sex månader

Om du flyttar till ett annat EU-land och stannar kortare tid än sex månader behöver du inte registrera om din bil eller betala någon fordonsskatt där. Bilen kan fortsätta vara registrerad i ditt hemland. Du kan däremot behöva betala vägskatt för att du använder bilen i det nya landet. Du bör alltid ha med dig registreringsbevis, ägarbevis och bevis på hemvist i bilen om du blir stoppad av polisen och behöver visa var du är skattskyldig.

Om bilen inte är registrerad i det nya landet får du inte låna eller hyra ut bilen till någon som är bosatt i det landet om du inte själv är med i bilen. Du får dock låna ut din bil till vänner eller familj på besök, under förutsättning att de inte är bosatta i ditt nya land.

Läs om reglerna i ditt land och landet du flyttar till.

Välj land
 • Italien *
 • Kroatien *
 • Lettland *
 • Liechtenstein *
 • Litauen *
 • Luxembourg *
 • Maltaenmt
 • Nederländerna *
 • Norgeen
 • Polen *
 • Portugal *
 • Rumänien *
 • Slovakien *
 • Slovenien *
 • Spanien *
 • Sverige
 • Tjeckien *
 • Tysklanddeen
 • Ungern *
 • Österrikedeen

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Straffpoäng och böter

Du riskerar böter om du

 • inte registrerar din bil fast det är obligatoriskt
 • inte betalar gällande skatter
 • kör med registreringsskyltar från ett annat EU-land utan bevis på hemvist och giltigt trafiksäkerhetsintyg.

Du hittar reglerna i det land du flyttar till på de nationella myndigheternas webbplatser:

Välj land
 • Italien *
 • Kroatien *
 • Lettland *
 • Liechtenstein *
 • Litauen *
 • Luxembourg *
 • Maltaenmt
 • Nederländerna *
 • Norgeen
 • Polen *
 • Portugal *
 • Rumänien *
 • Slovakien *
 • Slovenien *
 • Spanien *
 • Sverige
 • Tjeckien *
 • Tysklanddeen
 • Ungern *
 • Österrikedeen

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

Läs bilskattereglerna i andra EU-länder för studerande, gränsarbetare och de som har en andrabostad i landet.

Offentliga samråd
  Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?
  Få hjälp och råd