Senast kontrollerat: 04/02/2019

Tvistlösning utanför domstol

Om du får problem med en vara eller tjänst som du har köpt, t.ex. om säljaren vägrar att reparera en vara eller betala tillbaka pengarna, kan du försöka med förlikning utanför domstol med hjälp av alternativ tvistlösningen.

Om det gäller en vara eller tjänst som du har köpt på nätet kan du också klaga via EU:s webbplats för tvistlösning på nätet.

Alternativ tvistlösning är vanligtvis ett billigt och enkelt förfarande som gör att du slipper gå till domstol.

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning erbjuds av neutrala organ som förlikningsmän, medlare, skiljemän, ombudsmän och reklamationsnämnder. De kan föra samman dig och näringsidkaren för att hjälpa er att lösa tvisten. De kan också själva föreslå en lösning, som i vissa fall kan vara bindande.

Tvistlösningsorganen måste uppfylla EU:s stränga kvalitetskriterier som garanterar att de hanterar tvister på ett effektivt, rättvist, oberoende och öppet sätt. De flesta kan hjälpa dig gratis eller till en låg kostnad. De brukar nå ett resultat inom 90 dagar. Enligt EU-lagstiftningen kan du använda dessa organ för att lösa alla eventuella avtalstvister som du kan ha med en näringsidkare etablerad i EU.

Alternativ tvistlösning kan användas för vilken bransch som helst, t.ex. transporter, banker, it och telefoni, energi, elektronik, hushållsapparater, biluthyrning eller kemtvätt.

Hitta tvistlösningsorgan i ditt land

Exempel från verkligheten

Ett tvistlösningsorgan kan hjälpa dig

Arvidas från Litauen fick en räkning från sin internetleverantör som var högre än vad som stod i avtalet.

Han försökte först lösa problemet direkt med leverantören. När det inte gick vände han sig till ett alternativt tvistlösningsorgan i Litauen som kunde lösa problemet utan alltför mycket besvär för honom.

Tvistlösning på nätet

Om du har en tvist med en näringsidkare i ett EU-land som gäller en vara eller tjänst som du köpt på nätet kan du använda EU:s webbplats för tvistlösning på nätet. Webbplatsen finns på alla EU-språk och är gratis att använda.

Om du lämnar in ett klagomål via webbplatsen måste du och näringsidkaren enas om vilket tvistlösningsorgan ni ska använda er av. Varje tvistlösningsorgan har sina egna regler, förfaranden och eventuella avgifter. Om du undrar över något kan du vända dig till din nationella kontaktpunkt när som helst under förfarandet.

Exempel från verkligheten

Michaela från Tjeckien köpte en ny smarttelefon från en tysk webbplats. Telefonen motsvarade inte beställningen och hon lyckades inte nå en lösning med säljaren. Michaela lämnade därför in ett klagomål via EU:s webbplats för tvistlösning på nätet.

Med Michaelas och säljarens samtycke tog sig ett alternativt tvistlösningsorgan an ärendet, vilket resulterade i att Michaela fick en ny telefon. Det blev en enkel och billig lösning och allt gjordes direkt på nätet.

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: