Senast kontrollerat: 23/06/2022

Minderåriga arbetstagare

Åldersgränser

Dina anställda måste i princip vara minst 15 år, men åldersgränsen kan vara högre i EU-länder där skolplikten varar längre än till 15 år.

Ungdomar under 15 år får dock anställas för kulturell och konstnärlig verksamhet, idrottsevenemang och reklamsammanhang under förutsättning att den behöriga myndigheten har gett sitt förhandstillstånd.

Du får också anställa ungdomar mellan 14 och 15 år som deltar i arbetsplatsförlagt lärande eller praktik. Ungdomar som är minst 14 (i vissa fall 13) får utföra lättare arbeten.

Risker och arbetsmiljö

Som arbetsgivare ska du vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ungdomarnas hälsa och säkerhet. Åtgärderna ska bygga på en riskbedömning av arbetet och vidtas innan ungdomarna börjar arbeta hos dig.

Du får inte anställa ungdomar för arbeten som

I vissa EU-länder får arbetsgivarna anställa minderåriga arbetstagare om jobbet ingår i deras yrkesutbildning. Som arbetsgivare ska du se till att en handledare övervakar deras arbete för att garantera deras hälsa och säkerhet.

Du ska informera de minderåriga arbetstagarna om eventuella risker med jobbet och alla gällande arbetsmiljöåtgärder. Om de är under 15 år ska du informera deras föräldrar eller vårdnadshavare.

Om det visar sig att arbetet innebär en risk för ungdomarnas säkerhet, utveckling eller fysiska eller psykiska hälsa måste du erbjuda dem en gratis hälso- och kapacitetsutvärdering innan de börjar sitt arbete.

Allmänna regler om semester och raster

Minderåriga arbetstagare ska ha en rast på minst 30 minuter om de arbetar längre än 4,5 timmar.

Om de omfattas av full skolplikt ska du se till att de har en arbetsfri period under skolloven (enligt gällande nationella regler).

Arbetstid, nattarbete och viloperioder för ungdomar under 15 år

Du måste följa strikta regler om du har personal under 15 år. Reglerna varierar beroende på typ av arbete eller utbildning.

Ungdomarna får högst arbeta

Varning

Ungdomar under 15 år får inte arbeta mellan kl. 20.00 och 6.00.

De ska ha en sammanhängande viloperiod på minst 14 timmar per 24-timmarsperiod och minst två dagars vila för varje 7-dagarsperiod (om möjligt sammanhängande).

Arbetstid, nattarbete och viloperioder för ungdomar mellan 15 och 18 år

Ungdomar mellan 15 och 18 som inte längre omfattas av full skolplikt enligt nationell lag får arbeta upp till 8 timmar per dag och 40 timmar i veckan.

De får dock inte arbeta mellan kl. 22.00 och 6.00 eller mellan kl. 23.00 och 7.00. Vissa EU-länder tillåter undantag från de här arbetstidsreglerna under vissa exceptionella omständigheter som hänger samman med typen av arbete (sjöfarts- eller fiskerisektorn, försvaret eller polisen, sjukhus och liknande eller kulturell och konstnärlig verksamhet, idrottsevenemang och reklamsammanhang).

Ungdomarna ska ha en sammanhängande viloperiod på minst 12 timmar per 24-timmarsperiod och minst två dagars vila för varje 7-dagarsperiod (om möjligt sammanhängande).

I vissa EU-länder kan du undantas från kravet på viloperioder om dina unga anställda arbetar inom någon av följande sektorer:

Om ungdomarnas arbete är uppdelat på flera arbetspass under dagen kan du också få undantag från reglerna om viloperioder.

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Kontakta en Eures-rådgivare

Din Eures-rådgivare kan informera om arbetsvillkor och hjälpa dig med rekrytering i ditt land eller din region.

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida