Senast kontrollerat: 24/01/2019

Uppehållskort för anhöriga som inte är EU-medborgare

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

Under de första tre månaderna i ditt nya land behöver anhöriga som inte är EU-medborgare inget intyg som bekräftar att de får bo där. I vissa EU-länder måste de emellertid anmäla sin närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste de i många länder registrera sig hos myndigheterna (ofta kommunen eller polisen). 

För att få ett uppehållskort behöver de följande:

Inga andra handlingar behövs

Myndigheterna ska fatta sitt beslut inom sex månader. Om du får problem kan du kontakta våra rådgivningstjänster. Dina anhöriga kan under inga omständigheter bli utvisade om deras visum löper ut medan deras ansökan handläggs.

Om deras ansökan avslås måste myndigheterna ge dem ett skriftligt beslut med motiveringen, beslutets följder och information om hur och när dina anhöriga kan överklaga.

Om ansökan godkänns, får de ett uppehållskort som ofta utfärdas utan avgift. Eventuella avgifter får inte vara högre än vad landets medborgare betalar för liknande handlingar, t.ex. id-kort.

Det bör klart och tydligt stå att det är ett uppehållskort för en anhörig till en EU-medborgare.

Uppehållskortet ska vara giltigt fem år (eller för din planerade vistelse om den är kortare). Ni kan behöva meddela eventuella adressändringar till myndigheterna.

Dina anhöriga kan använda sitt uppehållskort för att semestra i EU, men om de vill flytta till ett annat EU-land måste de ansöka om ett nytt uppehållskort i det nya landet. Och så länge de är ekonomiskt beroende av dig måste du flytta med dem.

Exempel från verkligheten

James är amerikansk medborgare och bor i Italien med sin mor och sin italienska styvfar Giuseppe. James skulle vilja flytta till Spanien för att söka jobb. Hans föräldrar kan inte flytta med honom, men kan hjälpa honom ekonomiskt.

När James ansöker om ett uppehållskort i Spanien säger myndigheterna att han inte automatiskt har rätt till det, trots att han har uppehållstillstånd i Italien i egenskap av anhörig till en EU-medborgare. Hans rätt att vistas i EU beror på att styvfadern Giuseppe är EU-medborgare. Giuseppe skulle behöva flytta med James till Spanien och styrka att han kan försörja dem båda.

Ta reda på var och hur du anmäler dina anhöriga som inte är EU-medborgare:

Välj land

* Myndigheterna har ännu inte lämnat några uppgifter

I många EU-länder måste man alltid ha med sig uppehållskortet och passet. Om man lämnar dem hemma kan man få böter, men man kan inte bli utvisad bara av det skälet.

Läs också om hur du registrerar anhöriga som är EU-medborgare.

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: