Senast kontrollerat: 13/06/2022

Ekonomiskt inaktiva EU-medborgare

Som EU-medborgare har du rätt att resa till ett valfritt EU-land och vistas där i högst tre månader så länge du har ett giltigt id-kort eller pass. Om du vill bosätta dig i ett annat EU-land utan avsikt att arbeta eller studera där, måste du bevisa att du

Anmäl närvaro och bosättning

Under de första tre månaderna i det nya landet behöver du som EU-medborgare inget intyg som bekräftar att du får bo där. I vissa EU-länder måste du dock anmäla din närvaro vid ankomsten.

Efter tre månader måste du i många länder registrera dig hos myndigheterna (oftast hos kommunen eller polisen) och skaffa ett registreringsintyg.

Du behöver ett giltigt nationellt id-kort eller pass och dessutom följande:

Kan du utvisas eller uppmanas att lämna landet?

Du får bo i det andra EU-landet så länge som du uppfyller villkoren för uppehållsrätt. Om du inte längre gör det, kan myndigheterna uppmana dig att lämna landet.

Värdlandet kan i mycket speciella fall utvisa dig av hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller folkhälsa – men bara om de kan bevisa att du utgör ett allvarligt hot.

Myndigheterna ska i så fall ge dig ett skriftligt utvisningsbeslut med en motivering och information om hur och när du kan överklaga.

Permanent uppehållsrätt

Om du har bott lagligt i ett annat EU-land i fem år får du automatiskt permanent uppehållsrätt där. Det innebär att du kan vistas i landet så länge du vill, du har rätt att bli behandlad som medborgare där och du har ett starkare skydd mot utvisning. Du kan ansöka om ett intyg om permanent uppehållsrätt.

Du får dock göra vissa avbrott under femårsperioden:

Om du bor utanför landet mer än två år i följd kan du förlora din permanenta uppehållsrätt.

Om du är ekonomiskt inaktiv men följer med en familjemedlem som är EU-medborgare och vistas lagligt i ett EU-land, kan du bo där som anhörig.

Se också:

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: