Senast kontrollerat: 17/02/2023

Sena betalningar

Om ditt företag har tillhandahållit varor eller tjänster till en kund (i enlighet med det ingångna avtalet), och du inte har fått betalningen inom den överenskomna tidsfristen, har du rätt att få ränta och ersättning för det utestående beloppet.

Det gäller alla affärstransaktioner med andra företag (också enmansföretag som handlar inom sin oberoende ekonomiska eller yrkesmässiga verksamhet) och myndigheter.

Varning

De här reglerna och de som beskrivs nedan gäller inte

  • skulder som omfattas av ett insolvensförfarande (inklusive förfaranden för omstrukturering av skulder)
  • skadeersättning (t.ex. från försäkringsbolag).

Räkna ut räntan eller välj situation nedan.

Vem är skyldig dig pengar?

Ett annat företag är skyldigt mig pengar

En myndighet är skyldig mig pengar

En privatkund är skyldig mig pengar

Du får inte ta ut dröjsmålsränta för transaktioner med privatkunder. Om du har en tvist med en kund gäller inte reglerna ovan. Läs mer om tvister med kunder:

Mitt företag är baserat i ett EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna) och jag har fordringar hos ett företag som bedriver verksamhet i mitt land.

Räkna ut dröjsmålsräntan

Om du har fullgjort dina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter och kunden är ansvarig för dröjsmålet (dvs. om det inte beror på omständigheter som står utanför dennes kontroll) får du ta ut dröjsmålsränta för sen betalning och ersättning för indrivningskostnader.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Du kan ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet i avtalet.

Om det inte finns någon fastställd betalningsperiod i avtalet är kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta får jag ta ut?

Du får ta ut den ränta för sen betalning som överenskommits i avtalet. Om det inte finns någon överenskommen ränta gäller den lagstadgade räntan.

Lagstadgad räntesats per land

EU-land 1 januari 2023 - 30 juni 2023
Österrike 11,08
Belgien 10,50
Bulgarien 10,00
Kroatien 10,50
Cypern 10,50
Tjeckien 15,00
Danmark 9,90
Estland 10,50
Finland 10,50
Frankrike 12,50
Tyskland 9,90
Grekland 10,50
Ungern 21,00
Irland 10,50
Italien 10,50
Lettland 10,50
Litauen 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Nederländerna 12,00
Polen (hälsosektorn) 14,75
Polen (andra sektorer) 16,75
Portugal 10,50
Rumänien 15,00
Slovakien 10,50
Slovenien 10,50
Spanien 10,50
Sverige 11,00

Använd vår räknare för att se hur mycket dröjsmålsränta du får ta ut.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du rätt att kräva ett schablonbelopp på 40 euro (eller motsvarande) för varje faktura som betalas för sent. I vissa länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan.

Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning för indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

Moms

Du tar ut ränta på skuldens bruttobelopp (inklusive moms), men du ska inte betala moms på räntan.

Så driver du in skulden

Mitt företag är baserat i ett EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna) och jag har fordringar hos ett företag som bedriver verksamhet i ett annat EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna + Storbritannien (fram till övergångsperiodens slut) + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz) .

Ett avtal omfattas av den lag som parterna har valt. Du bör därför ta reda på vilken lag som ska tillämpas på ditt avtal.

Om parterna inte valde någon lag när avtalet undertecknades gäller lagen i det land där fordringsägaren är stadigvarande bosatt.

Det gäller både försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster.

Varning

Om avtalet omfattas av lagstiftningen i ett land utanför EU gäller kanske inte följande regler .

Räkna ut dröjsmålsräntan

Om du har fullgjort dina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter och kunden är ansvarig för dröjsmålet (dvs. om det inte beror på omständigheter som står utanför dennes kontroll) får du ta ut dröjsmålsränta för sen betalning och ersättning för indrivningskostnader.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Du kan ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet i avtalet.

Om det inte finns någon fastställd betalningsperiod i avtalet är kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta får jag ta ut?

Du får ta ut den ränta för sen betalning som överenskommits i avtalet. Om det inte finns någon överenskommen ränta gäller den lagstadgade räntan.

Lagstadgad räntesats per land

EU-land 1 januari 2023 - 30 juni 2023
Österrike 11,08
Belgien 10,50
Bulgarien 10,00
Kroatien 10,50
Cypern 10,50
Tjeckien 15,00
Danmark 9,90
Estland 10,50
Finland 10,50
Frankrike 12,50
Tyskland 9,90
Grekland 10,50
Ungern 21,00
Irland 10,50
Italien 10,50
Lettland 10,50
Litauen 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Nederländerna 12,00
Polen (hälsosektorn) 14,75
Polen (andra sektorer) 16,75
Portugal 10,50
Rumänien 15,00
Slovakien 10,50
Slovenien 10,50
Spanien 10,50
Sverige 11,00

Använd vår räknare för att se hur mycket dröjsmålsränta du får ta ut.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du rätt att kräva ett schablonbelopp på 40 euro (eller motsvarande) för varje faktura som betalas för sent. I vissa länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan.

Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning för indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

Så driver du in skulden

Mitt företag är baserat i ett EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna) och jag har fordringar hos en myndighet som bedriver verksamhet i mitt land.

Räkna ut dröjsmålsräntan

Om du har fullgjort dina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter och kunden är ansvarig för dröjsmålet (dvs. om det inte beror på omständigheter som står utanför dennes kontroll) får du ta ut dröjsmålsränta för sen betalning och ersättning för indrivningskostnader.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Du kan ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet i avtalet.

Om det inte finns någon fastställd betalningsperiod i avtalet är kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta får jag ta ut?

Du får ta ut den lagstadgade räntan.

Lagstadgad räntesats per land

EU-land 1 januari 2023 - 30 juni 2023
Österrike 11,08
Belgien 10,50
Bulgarien 10,00
Kroatien 10,50
Cypern 10,50
Tjeckien 15,00
Danmark 9,90
Estland 10,50
Finland 10,50
Frankrike 12,50
Tyskland 9,90
Grekland 10,50
Ungern 21,00
Irland 10,50
Italien 10,50
Lettland 10,50
Litauen 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Nederländerna 12,00
Polen (hälsosektorn) 14,75
Polen (andra sektorer) 16,75
Portugal 10,50
Rumänien 15,00
Slovakien 10,50
Slovenien 10,50
Spanien 10,50
Sverige 11,00

Använd vår räknare för att se hur mycket dröjsmålsränta du får ta ut.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du rätt att kräva ett schablonbelopp på 40 euro (eller motsvarande) för varje faktura som betalas för sent. I vissa länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan.

Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning för indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

Så driver du in skulden

Obs: Om en myndighet systematiskt betalar för sent kan du också lämna in ett officiellt klagomål till EU-kommissionen.

Mitt företag är baserat i ett EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna) och jag har fordringar hos en myndighet som bedriver verksamhet i ett annat EU-land (I det här fallet de 27 EU-länderna + Storbritannien (fram till övergångsperiodens slut) + Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz).

Ett avtal omfattas av den lag som parterna har valt. Du bör därför ta reda på vilken lag som ska tillämpas på ditt avtal.

Räkna ut dröjsmålsräntan

Om du har fullgjort dina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter och kunden är ansvarig för dröjsmålet (dvs. om det inte beror på omständigheter som står utanför dennes kontroll) får du ta ut dröjsmålsränta för sen betalning och ersättning för indrivningskostnader.

När kan jag ta ut dröjsmålsränta?

Du kan ta ut dröjsmålsränta från den första dagen efter förfallodatumet i avtalet.

Om det inte finns någon fastställd betalningsperiod i avtalet är kunden automatiskt skyldig att betala ränta 30 kalenderdagar efter mottagandet av fakturan eller begäran om betalning.

Om du inte vet när kunden tog emot fakturan kan du ta ut dröjsmålsränta 30 kalenderdagar efter leveransen av tjänsten eller varan.

Om du skickar fakturan till kunden före leveransen av tjänsten eller varan börjar man räkna först efter leveransen.

Hur mycket ränta får jag ta ut?

Du får ta ut den lagstadgade räntan.

Lagstadgad räntesats per land

EU-land 1 januari 2023 - 30 juni 2023
Österrike 11,08
Belgien 10,50
Bulgarien 10,00
Kroatien 10,50
Cypern 10,50
Tjeckien 15,00
Danmark 9,90
Estland 10,50
Finland 10,50
Frankrike 12,50
Tyskland 9,90
Grekland 10,50
Ungern 21,00
Irland 10,50
Italien 10,50
Lettland 10,50
Litauen 10,50
Luxemburg 10,50
Malta 10,50
Nederländerna 12,00
Polen (hälsosektorn) 14,75
Polen (andra sektorer) 16,75
Portugal 10,50
Rumänien 15,00
Slovakien 10,50
Slovenien 10,50
Spanien 10,50
Sverige 11,00

Använd vår räknare för att se hur mycket dröjsmålsränta du får ta ut.

Ersättning för indrivningskostnader

Utöver räntan har du rätt att kräva ett schablonbelopp på 40 euro (eller motsvarande) för varje faktura som betalas för sent. I vissa länder kan beloppet vara högre och beräknas utifrån värdet på fakturan.

Du har också rätt till ytterligare rimlig ersättning för indrivningskostnader som är högre än schablonbeloppet (t.ex. advokat och avgifter till inkassoföretag).

Så driver du in skulden

Obs: Om en myndighet systematiskt betalar för sent kan du också lämna in ett officiellt klagomål till EU-kommissionen.

Räkna ut räntan

EU-lagstiftning

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Har du frågor om att göra affärer utomlands, till exempel exportera eller expandera i ett annat EU-land? Enterprise Europe Network kan ge dig gratis rådgivning.

Du kan också använda vårt hjälptjänstsökare för att hitta rätt hjälp- eller rådgivningstjänst.

Dela denna sida