Göra affärer
Senast kontrollerat: 09/11/2022

Moms när du köper eller säljer bil

Ta reda på vilken moms som gäller när du köper eller säljer en bil i EU eller när du köper en bil utanför EU och för in den i EU.

På den här sidan kan du läsa om momsregler när du köper eller säljer en bil som privatperson. Om du behöver information om momsregler för företag ska du gå till sidan om transaktioner mellan företag.

Ska du köpa eller sälja en bil?

Var ska du köpa den?

Om du köper en bil från ett annat EU-land behöver du inte betala tull när du för in bilen till ditt bostadsland.

Vem är säljaren?

Om du köper en bil från en privat säljare behöver du inte betala moms i säljarens land. Du ska bara betala moms i det land där du registrerar bilen. Du ska betala moms på det totala priset, inklusive eventuella tillbehör och extrakostnader, t.ex. leveransavgifter.

Den privata säljaren kan få tillbaka en del av momsen från det land där han eller hon först köpte bilen. Hur mycket moms säljaren kan få tillbaka beräknas normalt av skattemyndigheterna. Beloppet ska stå i proportion till hur länge säljaren har använt bilen i EU-landet. Säljaren kan kontakta de nationella skattemyndigheternaLänk öppnas på ny sida för att få mer information om sina skyldigheter och hur man får momsen tillbaka.

Du ska inte betala moms på bilen.

Du ska betala moms i det land där du registrerar bilen. Du ska betala moms på det totala priset, inklusive eventuella tillbehör och extrakostnader, t.ex. leveransavgifter.

Om du köper bilen i ett EU-land och tänker registrera den i ett annat EU-land måste du informera bilhandlaren så att du inte betalar moms i inköpslandet.

Om du betalar moms två gånger, både i inköpslandet och registreringslandet, har du rätt till återbetalning. Du måste göra upp om detta först med säljaren eller senare med skattemyndigheternaLänk öppnas på ny sida i det land där du köper bilen.

Exempel från verkligheten

Mario bor i Italien och ska köpa en ny bil i Tyskland. Eftersom bilen är ny ska momsen betalas i Italien, där Mario tänker registrera den. Men säljaren ansvarar för att betala in momsen till de tyska skattemyndigheterna och måste bevisa att bilen är avsedd att transporteras till ett annat EU-land och registreras där. Därför kräver han att Mario ska betala tysk moms som en garanti.

När Mario registrerat bilen i Italien och betalat momsen där kan han skicka kvittot till den tyska säljaren och begära återbetalning av den moms han har betalat i Tyskland.

Varning

Datumet då man anser att bilen har levererats till ägaren varierar mellan länderna. Det kan antingen vara det datum då köpekontraktet undertecknas eller fakturadatumet.

När du köper en begagnad bil av en bilhandlare kan han eller hon lägga på momsen och ange den separat på fakturan eller välja att inte göra det.

Det beror på hur bilhandlaren väljer att beräkna momsen på bilen. Läs mer om momsregler eller kontakta skattemyndigheterna i det land där du köper bilen för mer information.

Du ska inte betala moms när du tar med dig en begagnad bil tillbaka till ett annat EU-land. Men du måste registrera bilen i landet där du bor permanent och betala registreringsavgift och fordonsskatt där.

Du måste betala tull och importmoms, precis som för andra importerade varor.

Kontakta tullLänk öppnas på ny sida- och skattemyndigheternaLänk öppnas på ny sida i ditt land för mer information om tulldeklaration, skatter eller skattelättnader.

Är bilen ny eller begagnad?

Om du säljer bilen privat ska du inte ta ut någon moms.

Om du säljer en bil som räknas som ny till en köpare i ett annat EU-land måste köparen betala moms i det EU-land där bilen registreras. I detta fall kan du få tillbaka en del av momsen från det land där du först köpte bilen.

Hur mycket moms du kan få tillbaka beräknas av skattemyndigheterna i det land där du först köpte bilen. Beloppet bör stå i proportion till hur länge du har använt bilen.

Exempel från verkligheten

Få tillbaka på momsen när du säljer din nya bil

Sofie köper en ny bil i Danmark för 30 000 euro plus 7 500 euro i moms (25 %, normal dansk momssats). Fyra månader senare, när hon har kört 700 mil, säljer hon bilen till Jonas för 16 000 euro. Bilen räknas då fortfarande som ny.

Jonas bor i Österrike och tar med sig bilen dit. Han betalar 3 200 euro i moms till de österrikiska skattemyndigheterna (20 %, normal österrikisk momssats).

Sofie bör som säljare känna till att hon kan få tillbaka en del av momsen. Om momsen för den andra försäljningen hade krävts in i Danmark skulle beloppet ha blivit 4 000 euro (25 % av 16 000 euro). Eftersom bilen fortfarande räknas som ny har Sofie rätt att få tillbaka 4 000 av de 7 500 euro som hon betalade i Danmark när hon köpte bilen.

Varning

Datumet då man anser att bilen har levererats till ägaren varierar mellan länderna. Det kan antingen vara det datum då köpekontraktet undertecknas eller fakturadatumet.

När du säljer bilen privat ska du inte ta ut någon moms.

Se också

Vanliga frågor

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: