Senast kontrollerat : 09/03/2018

Yrkesorganisationer och språkkrav

Storbritanniens beslut att aktivera artikel 50 i EU-fördraget: Mer information

Storbritannien är fortfarande fullvärdig EU-medlem och alla rättigheter och skyldigheter som följer av medlemskapet fortsätter att gälla.

  • Frågor och svar om EU:s och Storbritanniens gemensamma rapport (8 december 2017)en
  • EU-publikationer om Brexit
  • Brittiska regeringens information och råd om Brexiten

Titlar och yrkesorganisationer

När du har fått dina kvalifikationer erkända, ger myndigheterna dig rätt att använda den akademiska titel som du har i ditt hemland, eventuellt i förkortad form, och den yrkestitel som används i ditt nya land.

Om ditt yrke regleras av en sammanslutning eller organisation i det land där du vill arbeta, måste du bli medlem innan du får använda yrkestiteln.

Innan du ansöker om att få dina kvalifikationer erkända, läs EU-kommissionens användarhandledning om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Språktest

Ditt nya land kan kräva att du visar att du har kunskaper i landets språk.

Språkkraven får ställas av en enda anledning – att se till att du kan tillräckligt för att utöva ditt yrke i det nya landet.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela dena sida: