Senast kontrollerat: 23/05/2022

Handlingar och formaliteter

Bestyrkta kopior och auktoriserade översättningar

Myndigheterna kan kräva att få in bestyrkta kopior och/eller auktoriserade översättningar av viktiga handlingar, t.ex. examensbevis, för att förvissa sig om att de är äkta.

Varning

Myndigheterna måste godkänna auktoriserade översättningar från andra EU-länder. De får inte be om auktoriserade översättningar av id-kort, pass eller någon annan handling som inte inte gäller dina kvalifikationer.

Språktest

Ditt nya land kan kräva att du har vissa kunskaper i landets språk, särskilt om det är viktigt för att kunna utöva yrket. Språkkraven får dock inte vara högre än vad som objektivt sett är nödvändigt för att utöva ditt yrke.

Varning

Om språkkunskaperna inte ingår i din utbildning finns det ingen koppling mellan ansökan om erkännande av dina yrkeskvalifikationer och kravet på språkkunskaper. Myndigheterna kan därför inte avslå eller skjuta upp erkännandet av dina yrkeskvalifikationer på grund av bristande språkkunskaper.

Vad är tillräckligt bevis på språkkunskaper?

En av följande handlingar räcker för att bevisa dina språkkunskaper:

Om du inte kan visa upp någon av dessa handlingar kan du bli kallad till en intervju eller ombedd att göra ett skriftligt eller muntligt prov.

Innan du börjar arbeta

När du har fått dina kvalifikationer erkända, måste myndigheterna ge dig rätt att använda den akademiska titel som du har i ditt hemland, eventuellt i förkortad form på språket i ditt hemland, och den yrkestitel som används i ditt nya land.

Om ditt yrke regleras av en sammanslutning eller organisation (som ofta är fallet för advokater och läkare) i det land där du vill arbeta, måste du bli medlem innan du får använda yrkestiteln.

EU-lagstiftning

Behöver du veta mer om reglerna i ett visst land?

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: