Последна проверка : 09/03/2018

Професионални организации и езикови изисквания

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
  • Публикации на ЕС за Брекзит
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Звания / професионални асоциации

След признаването на вашите квалификации властите трябва да ви позволят да използвате академичното звание, което сте имали във вашата страна, и евентуално — съкратената му форма, както и професионалното звание, използвано във вашата нова страна.

Ако в страната, в която искате да работите, вашата професия е регулирана от асоциация или организация, ще трябва да станете неин член, преди да можете да използвате професионалното звание.

Преди да кандидатствате за признаване на вашите квалификации, прочетете наръчника на ЕС за признаване на професионалните квалификации.

Езикови тестове

Вашата нова страна на пребиваване може да поиска да покажете, че вече владеете до известна степен нейния език/нейните езици.

Всякакви свързани с езика изисквания трябва да имат само една цел — да гарантират, че владеете достатъчно добре езика, за да упражнявате избраната от вас професия в новата ви страна на пребиваване.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: