Последна проверка: 20/05/2020

Документи и формалности

Засегнати сте от Брексит?

Заверени копия и преводи от заклет преводач

Компетентните органи може да поискат заверени копия и/или преводи от заклет преводач на някои важни документи, за да бъде доказана тяхната автентичност — например на документите, които удостоверяват вашата квалификация.

Органите са длъжни да приемат преводите от заклет преводач от други страни от ЕС. Те не могат да искат от вас преводи от заклет преводач на вашата карта за самоличност, паспорт или други документи, които не са свързани с квалификацията ви.

Езикови тестове

Вашата нова страна може да изисква да владеете до известна степен нейния език/нейните езици, особено ако тези знания са важни с оглед на упражняването на вашата професия. Изискванията за владеене на език обаче не могат да надхвърлят обективно необходимото за упражняване на вашата професия.

Доколкото езиковите умения не са част от вашата професия, кандидатстването за признаване на професионалната ви квалификация и изискването за доказване на езикови умения не са свързани. Затова признаването на професионалните ви квалификации не може да бъде отказано или отложено поради липса на езикови умения.

Какво се смята за достатъчно доказателство за езикови умения

Един от следните документи е достатъчен, за да докажете езиковите си умения:

Ако не можете да предоставите нито един от тези документи, може да поискат да се явите на интервю или тест (устен и/или писмен).

Преди да започнете работа

След признаването на вашите квалификации компетентните органи трябва да ви позволят да използвате академичното звание, което сте имали във вашата страна, и евентуално — съкратената му форма на нейния език, както и професионалното звание, използвано във вашата нова страна.

Ако в страната, в която искате да работите, вашата професия е регулирана от асоциация или организация (какъвто често е случаят с юристите и лекарите), ще трябва да станете неин член, преди да можете да използвате професионалното звание.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: