Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/05/2022

Непланирано лечение – плащания и възстановяване на разходи

С Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Когато се нуждаете от лечение, докато сте в друга страна от ЕС, ако представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), можете да улесните плащането и възстановяването на разходи.

С ЕЗОК можете да ползвате здравни услуги и да поискате възстановяване на направените от вас разходи при същите условия като гражданите на страната, в която се намирате. Ако лечението, от което се нуждаете, е безплатно за гражданите на тази страна, вие също не трябва да плащате за него. Ако се налага да заплатите за лечението си, можете да поискате сумата да ви бъде възстановена от националната институцияОтваряне като външна връзка в съответната страна или от вашата здравноосигурителна институция, когато се приберете във вашата страна.

Разходите ви се възстановяват според правилата и ставките в страната, в която сте се лекували. Според правилата на страната, в която сте се лекували, или ще ви бъдат възстановени пълните разходи за лечението, или ще трябва да заплатите потребителска такса. Вашата здравноосигурителна институция може да реши да ви възстанови пълните разходи в зависимост от собствените си правила.

Във всяка страна от ЕС има поне едно национално звено за контакт, което може да ви помогне по въпроси, свързани с възстановяване на разходи.

Лична история

Запознайте се с правилата за социална сигурност в страната, която посещавате.

Анна има задължителна здравна осигуровка във Франция и прекарва няколко месеца в Белгия, за да завърши обучението си. Тя има Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от Франция. Анна е бременна и ще роди по време на престоя си в Белгия. Бременността и раждането се смятат за спешна медицинска помощ, така че Анна ще получи нужната помощ в Белгия, когато представи своята ЕЗОК и личната си карта.

Анна ще бъде третирана в Белгия все едно че е осигурена там. Това означава, че ако лечението е безплатно за хората, осигурявани там, то ще бъде безплатно и за Анна. Ако системата изисква заплащане и след това възстановяване на разходите, Анна ще заплати същите такси като осигурените в съответната страна лица и след това ще поиска разходите да ѝ бъдат възстановени. Тя трябва да подаде заявление в Белгия, където разходите ще ѝ бъдат възстановени в същия размер като на осигурените там лица. След това властите в Белгия ще се свържат с властите във Франция, където Анна е осигурена, за да получат парите си обратно.

Ако обаче единствената причина за престоя на Анна в Белгия е раждането, използването на Европейската здравноосигурителна карта може да бъде отказано – тя трябва да уреди формалностите по раждането в чужбина, преди да замине за Белгия. Така Анна ще знае със сигурност кои разходи ще бъдат покрити.

Без Европейска здравноосигурителна карта

Ако не носите своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или не можете да я използвате (например в частна болница, която не е обхваната от системата на ЕЗОК), възможно е да поискат от вас да платите лечението си. След това можете да поискате разходите да ви бъдат възстановени от вашата здравноосигурителна каса, когато се приберете у дома.. Това важи за обществените и частните доставчици на здравни услуги. Условията обаче могат да са различни:

Ако се наложи спешно лечение, вашата здравноосигурителна институция може да е в състояние да изпрати по факс или по електронната поща доказателство за здравната ви осигуровка, за да не плащате предварително.

Ако не сте сигурен какви са правата ви и искате да проверите, преди да се подложите на лечение, във всяка страна от ЕС има поне едно национално звено за контакт, което може да ви информира дали имате право на възстановяване на разходите и дали има някакви прагове.

Правилата са различни, ако пътувате в чужбина специално за лечение.

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: