Развиване на бизнес
Последна проверка: 08/12/2022

Непланирано здравно обслужване: плащания и възстановяване на разходите

С Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Когато се нуждаете от медицинска помощ, докато сте в друга страна от ЕС, ако представите вашата Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)Отваряне като външна връзка, можете да улесните плащането и възстановяването на разходи.

С ЕЗОК можете да ползвате здравни услуги и да поискате възстановяване на направените от вас разходи при същите условия като гражданите на страната, в която се намирате. Ако лечението, от което се нуждаете, е безплатно за гражданите на тази страна, вие също не трябва да плащате за него. Ако се налага да заплатите за лечението си, можете да поискате сумата да ви бъде възстановена от националната институция в съответната страна или от вашата здравноосигурителна институция, когато се приберете във вашата страна.

Разходите ви се възстановяват според правилата и ставките в страната, в която сте получили медицинска помощ. Това означава, че пълните разходи за лечението ще ви бъдат възстановени или ще трябва да заплатите потребителска такса според правилата на страната, в която сте получили медицинска помощ. Вашата здравноосигурителна институция може да реши да ви възстанови пълните разходи в зависимост от собствените си правила. Имайте предвид, че хората, които живеят в държави с високи потребителски такси, често имат допълнителна частна застраховка.

Във всяка страна от ЕС има поне едно национално звено за контакт, което може да ви помогне, ако имате въпроси относно възстановяването на разходи. Чрез няколко лесни стъпки можете да намерите националното звено за контакт по въпросите на трансграничното здравно обслужване за страната, за която се интересувате.

Лична история

Запознайте се с правилата за социална сигурност в страната, която посещавате

Анна има задължителна здравна осигуровка във Франция и прекарва няколко месеца в Белгия, за да завърши обучението си. Тя има Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), издадена от Франция. Анна е бременна и ще роди, докато е в Белгия. Бременността и раждането се смятат за спешна медицинска помощ, така че Анна ще получи нужната помощ в Белгия, когато представи своята ЕЗОК и личната си карта.

Анна ще бъде третирана в Белгия все едно че е осигурена там. Това означава, че ако медицинската помощ е безплатна за хората, осигурявани там, то тя ще бъде безплатна и за Анна. Ако хората трябва да заплащат разходите и след това да подават заявление за тяхното възстановяване, Анна ще трябва да заплати същите такси като осигурените в съответната страна лица и след това да поиска разходите да ѝ бъдат възстановени. Тя трябва да подаде заявление в Белгия, където разходите ще ѝ бъдат възстановени в същия размер като на осигурените там лица. След това властите в Белгия ще се свържат с властите във Франция, където Анна е осигурена, за да получат парите си обратно.

Друга възможност е Анна да поиска възстановяване на разходите си от своята здравноосигурителна институция, когато се върне във Франция.

Ако обаче единствената причина за престоя на Анна в Белгия е раждането, използването на Европейската здравноосигурителна карта може да бъде отказано — Анна трябва да уреди формалностите по раждането в чужбина, преди да замине за Белгия. Така тя ще знае със сигурност кои разходи ще бъдат покрити.

Без Европейска здравноосигурителна карта

Ако не носите своята Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или не можете да я използвате (например в частна болница, която не е обхваната от системата на ЕЗОК), възможно е да поискат от вас да платите за получената медицинска помощ. В някои страни, ако не представите ЕЗОК, може да бъдете третирани като частен пациент и да платите по цени за частно обслужване дори в обществени заведения. След това можете да поискате възстановяване на разходите от вашата здравноосигурителна институция, когато се върнете у дома. Това важи за обществените и частните доставчици на здравни услуги. Условията обаче могат да са различни:

Ако се нуждаете от спешна медицинска помощ, вашата здравноосигурителна институция може да ви помогне, като ви изпрати по факс или по електронната поща удостоверение за временно заместване. Такова удостоверение трябва да ви бъде издадено и ако изгубите вашата ЕЗОК или ви я откраднат, когато вече сте в чужбина.

Ако не сте сигурни какви са правата ви и искате да проверите, преди да получите медицинска помощ, във всяка страна от ЕС има поне едно национално звено за контакт, което може да ви информира дали имате право на възстановяване на разходите и дали има някакви прагове.

Правилата са различни, ако пътувате в чужбина специално за лечение.

Вижте също

Често задавани въпроси

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: