Последна проверка: 16/11/2022

Какво означава регулирана професия?

Дадена професия е регулирана, ако за нейното практикуване е нужно да притежавате определена академична степен, да положите специални изпити или да се регистрирате в професионална организация.

Ако вашата професия е регулирана в страната от ЕС, в която искате да работите, може да се наложи да кандидатствате за признаване на професионалната си квалификация там.

Предупреждение

Има разлики между регулираните професии в различните страни от ЕС. Проверете базата данни за регулираните професии en , за да разберете дали вашата професия е регулирана в страната от ЕС, в която се премествате.

Как да използвате базата данни за регулираните професии

Ако професията, която искате да упражнявате, не се появи, това може да означава, че тя не е регулирана в страната, в която се премествате.

Ако не намирате професията си в базата данни, можете да се обърнете към националните бюра за контакт във връзка с професионалните квалификации в страната, в която искате да работите. Те могат да ви помогнат да разберете какви правила важат във вашия случай.

Специални правила на ЕС важат за признаването на професионални квалификации в някои сектори, като юристи, ръководители на полети, пилоти и др. en

Проверете дали се налага да кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации и какъв вид кандидатура трябва да подадете.

Получили ли сте професионалната си квалификация в страна от ЕС?

Какво е вашето положение?

Ако сте получили квалификацията си в държава извън ЕС и искате да работите в държава от Съюза, квалификацията ви трябва да бъде призната в тази държава. Във вашия случай кандидатстването за признаване на професионална квалификация зависи от националните правила.

Ако искате да се преместите в друга страна от ЕС и вече сте работили поне 3 години в страната от ЕС, която първа е признала вашите квалификации, можете да кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации в друга страна от ЕС съгласно правилата, които важат за лица, придобили квалификациите си в страна от ЕС.

За да докажете, че имате необходимия опит за упражняване на вашата професия, може да ви е необходим сертификат, издаден от страната от ЕС, която първа е признала квалификациите ви. Това важи както за граждани на ЕС, така и за граждани на държави извън Съюза.

Като лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, лекар по дентална медицина, фармацевт, архитект или ветеринарен хирург се ползвате с автоматично признаване на вашите професионални квалификации. Ще трябва да изпратите доказателство за вашите квалификации и да изчакате позволение от съответните органи, преди да започнете работа.

Предупреждение

Ако вашето обучение не отговаря на минималните изисквания за вашата академична степен в приемащата страна, може да не се ползвате с автоматично признаване и да се наложи да кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации, като следвате процедурата за други регулирани професии.

Освен вашите удостоверения за професионална компетентност може да се наложи да изпратите на компетентните органи и придружаващи документи — това зависи от професията ви и от страната, в която се премествате.

След като съответните национални органи получат вашите документи, те:

Ако сте медицинска сестра с общ профил или фармацевт, можете да използвате европейската професионална карта — по-бърза и по-лесна електронна процедура, за да изпратите документите си, да следите онлайн кандидатурите си и да използвате отново документи, които са качени по-рано.

Предупреждение

Органите във вашата нова страна не могат да искат превод от заклет преводач на вашите квалификации.

Лична история

Ако познавате правата си, може да избегнете бюрокрацията

Катарина е фармацевт от Словакия и иска да работи в Австрия. Австрийските органи искат от нея да предостави преводи от заклет преводач (направени от австрийски преводач) на всичките си придружаващи документи.

Те обаче нямат право да изискват Катарина да предостави превод на дипломите си, направен от заклет преводач. За някои категории дипломи — лекар, медицинска сестра с общ профил, акушерка, лекар по дентална медицина, фармацевт и архитект — не се изискват преводи от заклет преводач.

Може да поискат от вас да издържите езиков тест или да станете член на съответната професионална асоциация в приемащата страна, преди да започнете да практикувате професията си там.

Не трябва да искате позволение или да започвате нова административна процедура. Можете да практикувате професията си в новата страна от ЕС при същите условия като нейните граждани.

Предупреждение

Вашата професия може да не е регулирана сама по себе си, но да се смята за част от друга регулирана професия.

Винаги проверявайте с националните органи в новата страна дали професията ви е регулирана там. Националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации ще ви помогне да откриете органа, който може да ви предостави тази информация.

Лична история

Пьотр — парамедик в линейка от Чешката република — се мести в Германия и иска да продължи да практикува професията си там. Когато проверява в професионалната база данни, Пьотр не намира своята професия там и решава, че тя може би не е регулирана в Германия. Когато обаче се свързва с германските органи, които отговарят за признаването на професионалните квалификации, му казват, че квалификациите, които се изискват за парамедик в линейка в Германия, са част от професията на парамедик. Тъй като Пьотр не притежава необходимите квалификации в тази област, той трябва да стажува, преди да може да започне работа.

Трябва да кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации във вашата нова страна, преди да можете да практикувате.

Проверете какви документи трябва да изпратите, когато кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации.

Ако сте физиотерапевт, планински водач или агент по недвижими имоти, можете да използвате европейската професионална карта — по-бърза и по-лесна електронна процедура, за да изпратите документите си, да следите онлайн кандидатурите си и да използвате отново документи, които са качени по-рано.

Може да поискат от вас да издържите езиков тест или да станете член на съответната професионална асоциация в приемащата страна, преди да започнете да практикувате професията си.

Винаги проверявайте с националните органи в новата страна дали професията ви е регулирана там. Националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации ще ви помогне да откриете органа, който може да ви предостави тази информация.

Лична история

Дирк е млад холандски агент по недвижими имоти, който наскоро се е преместил в Австрия. Тъй като неговата професия не е регулирана в Нидерландия, той очаква да се установи като независим агент по недвижимите имоти в Австрия, без да се налага да извършва каквито и да е административни процедури. Когато обаче се регистрира като самостоятелно заето лице му казват, че ще трябва да докаже, че има квалификация да работи като агент по недвижимите имоти, за да получи разрешение да работи като такъв в Австрия. Това води до значително забавяне на изпълнението на плановете му.

Не се налага да кандидатствате за признаване на професионалните си квалификации, освен за професии, които са свързани със здравето и безопасността. Може обаче да се наложи да изпратите предварителна писмена декларация (на хартия или в електронен формат) в страната, в която отивате, преди да можете да практикувате професията си.

За да бъдат признати квалификациите ви във вашата нова страна, трябва да докажете, че сте упражнявали професията си във вашата страна поне 1 година в рамките на последните 10 години.

Предупреждение

Ако вашата регулирана професия е свързана със здравето или безопасността и не се ползвате с автоматично признаване, компетентните органи в приемащата страна може да проверят професионалните ви квалификации, преди да започнете да работите. В такъв случай ще трябва да изчакате официалното разрешение преди да можете да практикувате професията си.

Може да се наложи да подновявате декларацията си веднъж месечно, ако смятате да продължите да предоставяте услуги временно в същата приемаща страна.

За да разберете дали това е необходимо, проверете в националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификации в приемащата страна.

Проверете какво друго може да ви е необходимо, преди да изпратите писмената си декларация.

Може да поискат от вас да издържите езиков тест или да станете член на съответната професионална асоциация в приемащата страна, преди да започнете да практикувате професията си.

Лична история

Ристо е финландски архитект, който планира да се премести в Италия. Преди да замине, той проверява в базата данни за регулираните професии какви формалности се изискват, за да започне работа там и кое е звеното за контакти за неговата професия в Италия. След като разговаря с негови представители, той вече е добре подготвен за преместването си.

Вижте националната информация по-долу.

Изберете държава

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: