Последна проверка : 04/04/2018

Регулирани професии

Решение на Обединеното кралство да се позове на член 50 от Договора за Европейския съюз: Повече информация

За момента Обединеното кралство остава пълноправен член на ЕС и правата и задълженията, свързани с това, продължават да се прилагат изцяло във и по отношение на страната:

  • Въпроси и отговори въз основа на съвместния доклад на ЕС и Обединеното кралство от 8 декември 2017 г.en
  • Публикации на ЕС за Брекзитen
  • Информация на правителството на Обединеното кралство и насоки относно Брекзитen

Научете дали вашата професия е регулирана в чужбина

Този раздел е посветен на признаването на вашите професионални квалификации, така че да можете да работите в чужбина. Това не важи, ако искате да учите в чужбина. Научете повече за признаването на дипломите за висше образование.

Ако искате да работите в друга страна от ЕС и вашата професия е регулирана там, може да се наложи вашите професионални квалификации (обучение и професионален опит) да бъдат официално признати, преди да започнете работа в приемащата страна.

Дадена професия е регулирана, ако за да я практикувате е нужно да притежавате определена степен, да положите специални изпити или да се регистрирате към професионална организация.

Проверете в базата данни за регулираните професииen , от която можете да научите кои професии са регулирани в отделните страни от ЕС и от кои органи.

Трябва да знаете името на професията на местния език: ако искате да работите като пекар в Германия, търсете „Bäcker" в базата данни.

Ако професията ви е регулирана във вашата страна, можете първо да я потърсите на вашия език, за да откриете английския превод, предоставен в описанието. След това потърсете английското наименование, за да разберете в кои други страни тя е регулирана. Ако страната, в която искате да се преместите, не е сред тях, това може би означава, че в нея професията не е регулирана.

Ако не намирате професията си в базата данни, можете да се обърнете към националните бюра за контакт във връзка с професионалните квалификацииen в страната, в която искате да работите. Те могат да ви помогнат да разберете какви правила важат във вашия случай.

Вашата професия не е регулирана в страната ви, но е регулирана в другата държава

Ако вашата професия и обучението за нея са регулирани в страната от ЕС, в която искате да работите, но не и във вашата страна, може да се наложи да докажете, че сте упражнявали професията си във вашата страна в продължение на поне 1 от последните 10 години, преди да можете да я практикувате или дори да предоставяте временни услуги в новата ви страна на пребиваване.

Обърнете се към националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификацииen в страната, в която искате да работите, за съвет как да подготвите досието си и какви поддържащи документи ще трябва да предоставите.

Вашата професия е регулирана в страната ви, но не е регулирана в другата държава

Ако професията, която искате да упражнявате, не е регулирана в новата ви страна, можете да я практикувате там при същите условия като нейните граждани.

Дори ако професията ви не е регулирана като такава във вашата нова страна, тя може да бъде считана за част от друга регулирана професия. Винаги се обръщайте към органите в страната, в която отивате, за да проверите дали вашата професия е регулирана там. Националното бюро за контакт във връзка с професионалните квалификацииen ще ви помогне да откриете органа, който може да ви предостави тази информация.

Лична история

Избегнете проблеми, като проверявате условията, преди да се преместите

Дирк е млад холандски агент по недвижими имоти, който наскоро се е преместил в Австрия. Неговата професия не е регулирана в Нидерландия, така че той очаква лесно да започне бизнес като независим агент в Австрия, насочвайки се към холандците и белгийците, търсещи ваканционни жилища в Алпите. Когато се регистрира като самостоятелно заето лице обаче му казват, че ще трябва да докаже, че има квалификация да работи като агент по недвижимите имоти. Това силно забавя плановете му.

Ристо е финландски архитект, който планира да се премести в Италия. Преди да замине, той проверява в базата данни за регулираните професииen какви формалности се изискват, за да започне работа там и кое е звеното за контакти за неговата професия в Италия. След като разговаря с негови представители, той вече е добре подготвен за преместването си.

Научете как да бъдат признати професионалните ви квалификации, така че да можете да упражнявате регулирана професия в друга страна от ЕС.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: