Последна проверка: 25/01/2023

Маркировка „℮“

Върху опаковката на предварително опакованите продукти, продавани в страните от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС), трябва да се посочва номиналното количество (тегло или обем) на тяхното съдържание. Примери за предварително опаковани продукти са:

Маркировката „℮“, поставена до номиналното количество, показва съответствие с европейските закони. Можете да я добавяте върху опаковката на предварително опаковани продукти, които продавате индивидуално с един и същ обем (за течни продукти) или тегло (за други продукти), избрани предварително. Маркировката „℮“ може да се поставя върху опаковката на продукти, чието тегло или обем попада между следните стойности:

Задължителна ли е тази маркировка?

Маркировката „℮“ не е задължителна. Поставянето ѝ върху опаковките на вашите продукти обаче ви дава възможност да ги продавате във всички страни от ЕС, без да трябва да проверявате дали сте спазили отделните национални изисквания. Маркировката „℮“ показва, че даден продукт е в съответствие с правилата на ЕС относно обозначаването на обема или теглото и относно методите за измерване, които трябва да използвате като продавач на предварително опаковани продукти.

Какви са изискванията?

За да се гарантира, че означеното количество е правилно, опаковките с маркировка „℮“ трябва да отговарят на следните изисквания:

Предупреждение

Наличието на маркировка „℮“ НЕ означава, че количеството на даден продукт е изчислено. Това означава, че теглото и обемът са били измерени в съответствие с правилата на ЕС, като са използвани инструменти, които отговарят на изискванията на законодателството на ЕС.

Как се поставя маркировката?

Маркировката „℮“ се отпечатва върху опаковката до указанието за теглото или обема. Височината на шрифта трябва да е най-малко 3 mm. Маркировката „℮“ и обозначението на количеството трябва да се поставят по видим и незаличим начин върху опаковката. Количеството трябва да бъде означено с цифри, последвани от мерната единица (грамове, килограми, милилитри, сантилитри или литри) или от нейното съкращение (g, kg, ml, cl или l).

Проверки на качеството и инспекции

Като опаковчик трябва да се уверите, че опаковките, които пълните с даден продукт, отговарят на изискванията. За тази цел трябва да:

Като вносител трябва да представите доказателство, че внасяните от вас предварително опаковани продукти отговарят на изискванията. За доказателство могат да се използват упоменатите по-горе документирани проверки.

Националните органи извършват инспекции, за да проверят дали вашите продукти с маркировка „℮“ отговарят на изискванията. Те могат да направят това в пункта за опаковане или на друго място от дистрибуторската верига.

За информация за специфичните изисквания в дадена държава от ЕС и за повече подробности относно инспекциите консултирайте се с националните органи en .

Вижте също

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашата Европа – Съвети

Вашата Европа — Съвети е източник на експертни съвети по всякакви въпроси относно правото на ЕС, които се опитвате да разрешите в други страни от Съюза.

Звено за контакт относно продукти

Вашето звено за контакт относно продукти може да ви информира за националното законодателство за продуктите и да ви помогне да получите достъп до други пазари в ЕС.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: