Последна проверка: 13/02/2023

Информиране на работниците и извършване на консултации с тях

Ако във вашето предприятие в страна от ЕС (В този случай 27-те държави от ЕС) работят поне 50 души , включително на срочни трудови договори (или поне 20, ако става дума за клон на по-голямо предприятие), вие сте правно задължен да:

Трябва да се уверите, че предоставяте информацията навреме , така че представителите на служителите да имат достатъчно време да се подготвят за консултации по всички свързани с това въпроси.

Представителите на служителите (и всички експерти, които им помагат) не могат да съобщават на персонала или на трети страни поверителна информация , която сте споделили с тях

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Вашият съветник от EURES

Вашият съветник от EURES може да ви информира за условията на труд и да ви помогне при процедурите за наемане на работа във вашата страна или във вашия трансграничен регион.

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, Enterprise Europe Network може да ви даде без платен съвет.

Можете да използвате и Инструмент за търсене на услуги за оказване на помощ, за да намерите необходимата ви помощ.

Споделяне на страницата: