Последна проверка: 14/05/2019

Роуминг в ЕС

Правилата на ЕС за „ роуминг като у дома" означават, че когато използвате вашия мобилен телефон, докато пътувате извън вашата страна в която и да е друга страна от ЕС, не е необходимо да плащате допълнителни такси за роуминг. Правилата важат при обаждане (до мобилни и стационарни линии), изпращане на текстови съобщения (SMS) и пренос на данни в чужбина. Правилата важат също за обаждания или текстови съобщения, които получавате, дори ако лицето, което ви търси, използва различен мобилен оператор.

Цената за използването на тези услуги при пътуване в ЕС е същата като във вашата страна. На практика вашият оператор просто таксува или приспада вашето потребление на роуминг услуги от вашия национален тарифен план или пакет.

Лична история

Обаждания в роуминг без допълнителна такса

Майкъл живее в Ирландия и има договор с мобилен оператор, който включва роуминг. Благодарение на правилата на ЕС за роуминг като у дома Майкъл не трябва да се безпокои, че ще му бъдат начислени допълнителни такси за обажданията до и от номера от ЕС по време на служебно пътуване в Испания. Хората, които му се обаждат от Ирландия, ще бъдат таксувани като за национален разговор. Ако той се обади на местен испански номер, на семейството си в Ирландия или до друга страна от ЕС, той също ще плати колкото за разговор у дома.

Условия

Роумингът като у дома е предназначен за хора, които понякога пътуват извън страната, в която живеят или с която са свързани по стабилен начин, например защото учат или работят там. Този вид роуминг не е предназначен за използване като постоянен роуминг. Ако прекарвате повече време у дома, отколкото в чужбина, или използвате мобилния си телефон повече у дома, отколкото в чужбина, можете свободно да използвате роуминг на национални цени, когато пътувате където и да е в ЕС. Това се счита за „справедливо ползване на роуминг услуги".

Ако постоянно използвате мобилния си телефон в чужбина, вашият оператор може да ви таксува за използване на роуминг. За тези такси има горна граница (вж. политиката за справедливо ползване по-долу).

Когато пресичате граници в рамките на ЕС, ще получавате текстово съобщение от вашия мобилен оператор, уведомяващо ви, че използвате роуминг и напомнящо ви за политиката за справедливо ползване.

Политика за справедливо ползване

Мобилните оператори могат да прилагат така наречената „политика за справедливо ползване", за да гарантират, че всички клиенти, използващи роуминг, имат достъп и могат да се възползват от правилата за роуминг като у дома (т.е. регулирани роуминг услуги на национални цени), когато пътуват в ЕС. Мобилните оператори могат да прилагат справедливи, разумни и пропорционални механизми за контрол, за да се избегнат злоупотреби с тези правила.

Политика за справедливо ползване и ограничения, свързани с данните

Когато използвате роуминг като у дома, няма ограничения на обема на гласовите повиквания и SMS съобщенията, но има правила и ограничения за използването на данни на национални цени, които зависят от вида на вашия договор.

В някои специфични случаи (вж. по-долу), ако надхвърлите разумно голям обем на данни при роуминг на домашни цени, може да ви се наложи да платите допълнителна такса за роуминг на данни, равна на цената на едро в ЕС (4,50 евро на гигабайт данни през 2019 г., плюс ДДС). Тази цена на едро е максималната цена за роуминг, която вашият национален оператор трябва да плаща на чуждестранен оператор, когато използвате услуги за роуминг на данни.

Свързани с данните ограничения — предплатени карти

Ако имате предплатена карта, (т.е. ако плащате предварително, за да използвате мобилния си телефон), също можете да използвате роуминг като у дома. Въпреки това, вашият мобилен оператор може да определи ограничение за данните в роуминг като у дома, ако плащате за единица използвани данни и националната цена за единица данни за вас е по-ниска от 4,50 евро на гигабайт (GB) .

Ако вашият мобилен оператор прилага ограничение на обема на данните в роуминг като у дома, то трябва да бъде равно най-малко на оставащия кредит по вашата предплатена карта, разделен на 4,50 евро, в момента, в който започнете да използвате услугите за роуминг на данни. Ще получите същия обем данни в роуминг като обема, за който сте заплатили предварително. Можете, разбира се, да допълните кредита си, докато използвате роуминг.

Лична история

Роуминг с предплатена карта — ограничения за данни

Яна живее в Словакия и има предплатена карта с кредит от 20 евро (включително ДДС) за мобилния си телефон, който обхваща повикванията, текстовите съобщения и услугите за пренос на данни. Когато отива на почивка в Испания, на картата ѝ остава кредит от 12 евро (без ДДС). Това означава, че по време на ваканцията си в Испания Яна може да разполага с обем от данни на стойността на оставащия по картата ѝ кредит. Тя ще получи поне 2,6 GB данни в роуминг (12 евро/4,50 евро = 2,6).

Ограничения за данни — национални пакети с ограничен пренос на данни

Ако вашият национален пакет включва използването на определено количество данни, то е изцяло на разположение при роуминг като у дома без допълнително заплащане. Това означава, че наличното количество данни във вашата страна е вашето ограничение, когато използвате роуминг.

Ако обаче имате много ниска цена за единица данни (по-ниска от 2,25 евро за GB през 2019 г.), вашият оператор може да прилага ограничение за „справедливо ползване" на данни при роуминг, което е по-ниско от количеството в националния ви пакет. Ограничението се изчислява въз основа на цената на дребно на вашия национален пакет, както в случая на неограничени данни (по-долу). Вашият оператор трябва да ви уведоми предварително за това ограничение и да ви изпрати предупреждение, когато го достигнете. Имайте предвид, че можете да продължите да използвате данни в роуминг, но вашият оператор ще прилага допълнителна такса. Допълнителната такса ще бъде равна на максималната цена на едро за данни — 4,50 евро / GB плюс ДДС през 2019 г. Максималната цена за данни ще се понижи още повече след 2019 г.

Ограничения за данни — национални пакети с неограничен пренос на данни

Ако имате договорс фиксирана месечна вноска, която покрива пакет с неограничен пренос на данни, вашият мобилен оператор трябва да ви осигури голям обем данни за роуминг като у дома. Точният размер ще зависи от цената, която плащате за вашия пакет. Обемът на данни в роуминг трябва да бъде поне два пъти по-голям от обема, получен при разделяне на цената на вашия мобилен пакет (включително ДДС) на цената на едро за данни в роуминг (4,50 евро през 2019 г.).

Например: плащате 40 евро (без ДДС) за вашия пакет с неограничени повиквания, SMS съобщения и пренос на данни. Когато използвате роуминг като у дома в ЕС, получавате неограничени повиквания и SMS съобщения, както и поне 17,7 GB данни (2х(40 евро/ 4,50 евро) = 17,7).

Вашият оператор трябва да ви уведоми за наличното количество данни при роуминг като у дома. Ако надхвърлите отпуснатите данни, докато използвате роуминг, допълнителната такса ще бъде равна на максималната цена на едро за данни — 4,50 евро / GB плюс ДДС през 2019 г. Максималната цена за данни ще се понижи още повече след 2019 г.

Други договори

Операторите могат също така да предлагат договори без роуминг услуги или специално разработени алтернативни договори за роуминг с тарифи, които попадат извън обсега на правилата за роуминг като у дома (например ако използвате роуминг извън ЕС), но тези видове опции трябва да бъдат специално избрани от клиента. Мобилните оператори могат да предлагат и по-евтини тарифи, така че потърсете най-добрата оферта за вашите специфични нужди.

Политика за справедливо ползване — контрол

Като част от политиката за справедливо ползване вашият оператор може да контролира и проверява как използвате роуминг през период от 4 месеца. Ако в продължение на 4 месеца сте прекарали повече време в чужбина, отколкото у дома, и сте ползвали роуминг повече, отколкото у дома , вашият оператор може да се свърже с вас и да ви помоли да изясните положението си. Разполагате с 14 дни, за да го направите. Ако продължите да прекарвате повече време в чужбина, отколкото у дома, и да използвате повече услуги в роуминг, отколкото във вашата страна, вашият оператор може да започне да ви таксува допълнително за роуминг. Допълнителните такси (без ДДС) са ограничени както следва:

Горната граница за данни постепенно ще намалява на 1 януари всяка година, както следва: 3,50 евро, 3 евро и 2,50 евро през 2022 г. След 2019 г. горната граница може да бъде преразгледана в резултат от оценка на пазара на роуминг на едро през 2019 г.

Политика за справедливо ползване — трансгранични работници

Ако работите в една страна от ЕС, а живеете в друга, можете да изберете мобилен оператор във всяка една от тях и да използвате роуминг като у дома със SIM карта от страната, в която живеете, или страната, в която работите. Политика за справедливо ползване на роуминг като у дома важи: при условие че влизате поне веднъж дневно в мрежата на вашия национален оператор — това ще се смята за ден на присъствие в страната, в която имате договор, дори ако отидете в чужбина на същия ден.

Обаждания до друга страна от ЕС

Чрез правилата на ЕС също така се ограничава сумата, която може да ви бъде начислена, когато се обаждате или изпращате SMS съобщения от вашата в друга страна от ЕС. Могат да ви бъдат начислени максимум 0,19 евро (+ ДДС) на минута за обаждания в друга страна от ЕС и максимум 0,06 евро (+ ДДС) на SMS съобщение, изпратено в друга страна от ЕС.

Помнете, че при обаждания в роуминг в ЕС се прилага тарифата, която плащате за вътрешни разговори във вашата страна.

Роуминг извън ЕС

Роумингът (особено роумингът на данни) извън ЕС може да бъде скъп, затова проверете цените на вашия доставчик, преди да тръгнете, за да избегнете големи сметки за роуминг.

Роуминг при пътуване с кораб или самолет

Когато пътувате с кораб или самолет в ЕС, можете да използвате роуминг като у дома, докато сте свързан с наземна мобилна мрежа. Ако мобилните услуги се предоставят посредством спътникови системи, правилата за роуминг като у дома не важат и ще бъдете таксуван за нерегулирани роуминг услуги (без горна граница на цените).

Защита на личните данни

Вашият оператор трябва да спазва съответните правила за защита на личните данни и може да използва вашите данни (с които разполага за целите на фактурирането) единствено за да проверява и сравнява как използвате мобилните услуги у дома и при роуминг в чужбина.

Ако нещо се обърка — вашите потребителски права

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги не е спазил правата ви за роуминг като у дома и сте били таксуван за роуминг услуги, докато пътувате в рамките на ЕС, свържете се с вашия оператор и използвайте процедурата за жалби, за да оспорите тези допълнителни такси.

Ако не сте удовлетворен от получения отговор, можете да се свържете със съответния национален регулаторен орган — обикновено националния регулаторен орган за телекомуникации — който ще разреши вашия казус.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: