Развиване на бизнес
Последна проверка: 16/12/2022

Роуминг: използване на мобилен телефон в ЕС

Когато пътувате извън вашата страна в друга страна от ЕС, не трябва да плащате допълнителни такси, за да използвате мобилния си телефон. Това се нарича „роуминг“ или „роуминг като у дома“. Вашите обаждания (до мобилни или стационарни телефони), текстовите ви съобщения (SMS) и използването на данни (уеб сърфиране, стрийминг на музика и видео и т.н.) се таксуват по национални цени, тоест цената е същата като за обажданията, текстовите съобщения и данните във вашата страна.

Същото правило важи и за получаваните от вас обаждания или текстови съобщения, докато сте в чужбина — не заплащате допълнителни такси за получаване на обаждания или текстови съобщения в роуминг дори ако лицето, което ви търси, има друг доставчик на мобилни телефонни услуги.

Лична история

Обаждания в роуминг без допълнителна такса

Майкъл живее в Ирландия и има договор с ирландски мобилен оператор, като плаща 0,10 евро на минута за обаждания и 0,05 евро за текстово съобщение в страната. Когато заминава на командировка в Испания, Майкъл не трябва да се безпокои, че ще му бъдат начислени допълнителни такси за обажданията до и от номера в ЕС.

Хората, които му се обаждат от Ирландия, ще бъдат таксувани като за национален разговор. Ако Майкъл се обади на местен испански номер, на семейството си в Ирландия или до друга страна от ЕС, той ще плати колкото за разговор у дома — 0,10 евро на минута. Текстовите му съобщения в Испания, до Ирландия или друга страна от ЕС ще струват 0,05 евро — точно колкото у дома.

Какво е роуминг?

Роумингът е услуга, която ви дава възможност да използвате мобилния си телефон при пътувания извън страната, в която живеете или с която сте свързани по стабилен начин, например защото учите или работите там. Ако прекарвате повече време у дома, отколкото в чужбина, или ако използвате мобилния си телефон повече във вашата страна, отколкото в чужбина, се смята, че използвате роуминг услуга. Затова вашите обаждания, текстови съобщения и използване на данни в ЕС ще се таксуват по национални цени. Това се счита за „справедливо ползване на роуминг услуги“.

Когато пресичате граници в рамките на ЕС, ще получавате текстово съобщение от вашия мобилен оператор, уведомяващо ви, че използвате роуминг, и напомнящо ви за политиката за справедливо ползване.

Предупреждение

Ако постоянно използвате мобилен телефон в чужбина, например ако се преместите в друга страна и продължите да използвате SIM картата от вашата страна, вашият мобилен оператор може да ви таксува допълнително за роуминг. Тези такси обаче са ограничени по силата на политиката за справедливо ползване.

Политика за справедливо ползване — ограничено ли е моето ползване на данни?

Мобилните оператори могат да прилагат „политика за справедливо ползване“, за да гарантират, че всички клиенти, използващи роуминг, имат достъп и могат да се възползват от правилата за „роуминг като у дома“ (т.е. роуминг услуги на национални цени), когато пътуват в ЕС. Това означава, че вашият мобилен оператор може да прилага справедливи, разумни и пропорционални механизми за контрол, за да се избегнат злоупотреби с тези правила.

Когато използвате роуминг услуги, няма ограничения за броя на вашите гласови повиквания и текстови съобщения (SMS). Всички обаждания или текстови съобщения, които не са включени в договора ви, ще бъдат таксувани по тарифите във вашата страна. Има обаче правила и ограничения за това за какъв обем данни можете да бъдете таксувани като във вашата страна. Тези ограничения зависят от вида на вашия договор.

В някои специфични случаи (вижте по-долу), може да ви се наложи да платите допълнителна такса за роуминг на данни, равна на максималната такса на едро за данни в ЕС. През 2022 г. тази максимална такса е 2 евро за 1 гигабайт (GB) данни плюс ДДС и с времето ще намалява. От 2027 г. нататък тя ще бъде ограничена до 1 евро за 1 GB плюс ДДС.

Имам предплатена карта

Ако имате предплатена карта, (т.е. ако плащате предварително, за да използвате мобилния си телефон), можете да го използвате в други страни от ЕС, без да плащате допълнително. Ако обаче плащате на единица използвани данни и цената на единица използвани данни във вашата страна е под 2 евро за 1 GB, вашият мобилен оператор може да приложи ограничение за обема на данните в роуминг.

Ако вашият мобилен оператор прилага ограничение за обема на данните в роуминг, обемът трябва да бъде равен най-малко на оставащия кредит по вашата предплатена карта, разделен на 2 евро, в момента, в който започнете да използвате услугите за роуминг на данни. Ще получите същия обем данни в роуминг като обема, за който сте заплатили предварително. Можете, разбира се, да допълните кредита си, докато пътувате.

Лична история

Роуминг с предплатена карта — ограничения за данните

Яна живее в Словакия и има предплатена карта с кредит от 15 евро (включително ДДС) за мобилния си телефон, който обхваща повикванията, текстовите съобщения и услугите за пренос на данни. Когато отива на почивка в Испания, на картата ѝ остава кредит от 12 евро (без ДДС). Това означава, че по време на ваканцията си в Испания Яна може да разполага с обем от данни, отговарящ на стойността на оставащия по картата ѝ кредит. Тя ще получи поне 6 GB данни в роуминг (12 евро : 2 евро = 6).

Моят договор включва ограничен обем данни

Ако имате договор за мобилни телефонни услуги с ограничен обем данни, можете да използвате този обем при пътуване в ЕС без допълнителни разходи. Определеният в договора ви обем данни е вашето ограничение при роуминг.

Ако обаче плащате много ниска цена за единица данни (по-ниска от 1 евро за 1 GB през 2022 г. и намаляваща с времето), вашият оператор може да прилага ограничение за „справедливо ползване“ на данни в роуминг. Това ограничение може да е по-ниско от обема, посочен във вашия договор.

Ограничението се определя въз основа на цената във вашия договор за мобилни услуги. Вашият оператор трябва да ви уведоми предварително за това ограничение и да ви предупреди, когато го достигнете. Можете да продължите да използвате данни в роуминг и след като достигнете ограничението, но вашият оператор ще ви таксува допълнително. Допълнителната такса обаче ще бъде ограничена до максималната цена на едро за данни — 2 евро за 1 GB плюс ДДС през 2022 г.

Моят договор включва неограничен обем данни

Ако имате договор за мобилни телефонни услуги с фиксирана месечна такса, която покрива пакет с неограничен пренос на данни, вашият мобилен оператор трябва да ви осигури голям обем данни за роуминг. Точният обем ще зависи от цената, която плащате за вашия пакет. Обемът на данните обаче трябва да бъде поне два пъти по-голям от обема, получен при разделяне на цената на вашия мобилен пакет (без ДДС) на цената на едро за данни в роуминг (2 евро плюс ДДС през 2022 г.).

Вашият оператор трябва да ви уведоми с какъв обем данни разполагате. Ако го превишите при използване на роуминг, ще бъдете таксувани допълнително. Допълнителната такса обаче ще бъде ограничена до максималната цена на едро за данни — 2 евро за 1 GB плюс ДДС през 2022 г.

Лична история

Договор за неограничен обем данни — лимит за роуминг

Паулина от Люксембург плаща 40 евро (без ДДС) за мобилния си тарифен план, който включва неограничени гласови повиквания, текстови съобщения (SMS) и данни. Когато използва мобилния си телефон по време на ваканция в Италия, тя има право на неограничени гласови повиквания и текстови съобщения и на поне 40 GB данни (2 x (40 евро : 2 евро) = 40).

Други договори

Операторите могат също така да предлагат договори без роуминг услуги или специално разработени алтернативни договори за роуминг с тарифи, които попадат извън обсега на правилата на ЕС, например ако използвате роуминг извън Съюза. Тези видове опции обаче трябва да бъдат специално избрани от клиента.

Контрол на използването на роуминг

Като част от политиката за справедливо ползване вашият оператор може да контролира и проверява как използвате роуминг за период от 4 месеца. Ако в продължение на 4 месеца сте прекарали повече време в чужбина, отколкото у дома, И сте ползвали повече услуги в роуминг, отколкото услуги във вашата страна, вашият оператор може да се свърже с вас и да ви помоли да изясните положението си. За целта разполагате с 14 дни.

Ако продължите да прекарвате повече време в чужбина, отколкото у дома, и да използвате повече услуги в роуминг, отколкото във вашата страна, вашият оператор може да започне да ви таксува допълнително за роуминг. Допълнителните такси (без ДДС) са ограничени както следва:

Роуминг за трансгранични работници

Ако работите в една страна от ЕС, а живеете в друга, можете да изберете мобилен оператор в която и да е от тях и да използвате роуминг, като ползвате SIM карта от страната, в която живеете, или от страната, в която работите. Политиката за справедливо ползване се прилага, при условие че се свързвате поне веднъж дневно с мрежата на вашия национален оператор — това ще се смята за ден на присъствие в страната, в която имате договор, дори ако отидете в чужбина на същия ден.

Мога ли да ползвам роуминг при пътуване с кораб или самолет?

Да, но внимавайте. Не би следвало да бъдете таксувани допълнително за използване на мобилния си телефон при пътуване с кораб или самолет, ако сте свързани с наземна мобилна мрежа, напр. в пристанище, река или летище. Ако обаче мобилните услуги се предоставят посредством спътникови системи, правилата на ЕС за роуминг не важат и ще бъдете таксувани за нерегулирани роуминг услуги (без горна граница на цените). За да избегнете допълнителни разходи, дезактивирайте роуминга на вашето устройство или активирайте самолетния режим, докато сте на борда на превозното средство.

Роуминг извън ЕС

Роуминг като у дома е наличен и в държавите от Европейското икономическо пространство: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия. Държавите извън ЕС/ЕИП не са обхванати от роуминг като у дома, но много оператори разширяват обхвата на тези оферти и за трети държави.

Цените на роуминга (особено роуминга на данни) извън ЕС/ЕИП могат да бъдат високи. За да избегнете големи сметки, проверете при вашия мобилен оператор каква е цената на роуминга извън ЕС/ЕИП, преди да пътувате.

Ако нещо се обърка — вашите потребителски права

Ако смятате, че вашият доставчик на услуги не е спазил правата ви, свържете се с него и използвайте процедурата за жалби.

Ако полученият отговор не ви удовлетвори, можете да се свържете със съответния национален регулаторен орган във вашата страна en Отваряне като външна връзка, обикновено националния регулаторен орган в областта на далекосъобщенията, който ще разгледа вашия случай.

Често задавани въпроси

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: