Развиване на бизнес
Последна проверка: 24/01/2019

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания

Ако имате увреждане, водещо до намалена подвижност, може да имате право на карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания във вашата страна на пребиваване. Тази карта трябва да се признава във всички държави от ЕС.

Когато пътувате извън вашата страна, тази карта на ЕС за паркиране ви осигурява достъп до редица права за паркиране и паркинги в зависимост от страната, която посещавате.

Компетентният орган във вашата страна на пребиваване е отговорен за издаването на картата въз основа на стандартизиран модел на карта на ЕС за паркиране. Това се извършва в съответствие с действащите в страната процедури.

Използване на картата на ЕС за паркиране

Трябва да поставите картата си на предното стъкло на вашия автомобил. Нейната лицева страна трябва да се вижда добре в случай на проверка.

Освен това, когато използвате картата си в друга страна от ЕС, може да поставите до нея свободно стоящата диплянаpdfen по такъв начин, че да се вижда езикът, който се говори в посещаваната от вас страна.

Преди да заминете за друга страна от ЕС, проверете условията, които са в сила в нея.

Законодателство на ЕС

Нуждаете се от повече информация за правилата в дадена страна?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: