Развиване на бизнес
Последна проверка: 12/04/2017

Карта на ЕС за паркиране за хора с увреждания – Румъния

Приложими условия

Поне 4% от общия брой паркоместа и не по-малко от 2 места в близост до сгради на публични служби или в обществени паркинги се приспособяват, запазват и означават с международно признатия знак за безплатно използване от хора с увреждания.

Администраторът, отговарящ за паркоместата в публичното пространство, разпределя безплатни места за паркиране за хора с увреждания, които поискат и се нуждаят от такова място, възможно най-близо до тяхното жилище.

Вижте основната информация по темата

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Споделяне на страницата: