Podnikanie
Posledná kontrola: 12/04/2017

Parkovací preukaz EÚ pre osoby so zdravotným postihnutím – Rumunsko

Platné podmienky

Aspoň 4 % z celkového počtu parkovacích miest, najmenej však 2 miesta, v blízkosti verejných služieb alebo na organizovaných parkoviskách sú prispôsobené, vyhradené a označené pomocou medzinárodne uznávaného značenia na bezplatné použitie zdravotne postihnutými osobami.

Správca poverený rozdeľovaním parkovacích miest na verejnom priestranstve pridelí bezplatné parkovacie miesto osobe so zdravotným postihnutím, ktorá miesto potrebuje a požiada oň, čo najbližšie k jej bydlisku.

Získať hlavné informácie o tejto téme

Potrebujete pomoc asistenčných služieb?

Obráťte sa na špecializované asistenčné služby

Zdieľať túto stránku: