Επιχειρήσεις
Τελευταίος έλεγχος: 12/04/2017

Ευρωπαϊκή κάρτα στάθμευσης για άτομα με αναπηρία – Ρουμανία

Ισχύοντες όροι

Τουλάχιστον το 4% του συνολικού αριθμού των θέσεων στάθμευσης, αλλά όχι λιγότερες από 2 θέσεις, κοντά σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε οργανωμένους χώρους στάθμευσης, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένες και επισημαίνονται με το διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα για δωρεάν χρήση από άτομα με αναπηρία.

Ο διαχειριστής θέσεων στάθμευσης εντός του δημόσιου χώρου, παραχωρεί θέσεις δωρεάν στάθμευσης σε άτομα με αναπηρία τα οποία έχουν ζητήσει και χρειάζονται θέση στάθμευσης όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην κατοικία τους.

Δείτε τις βασικές πληροφορίες για το θέμα αυτό

Χρειάζεστε βοήθεια από τις υπηρεσίες υποστήριξης;

Επικοινωνήστε με ειδικευμένες υπηρεσίες παροχής βοήθειας

Διαβιβάστε αυτή τη σελίδα: