Göra affärer
Senast kontrollerat: 12/04/2017

EU-parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning – Rumänien

Allmänt

På parkeringar nära offentliga byggnader och på bilparkeringar är minst 4 % av det totala antalet platser, men inte färre än två platser, anpassade, reserverade och markerade med internationell märkning för att funktionsnedsatta personer ska kunna använda dem gratis.

Den som sköter offentliga parkeringsplatser fördelar gratis parkeringsplatser till funktionsnedsatta personer som ansöker om och behöver en plats så nära hemmet som möjligt.

Läs mer på huvudsidan

Behöver du hjälp från våra rådgivningstjänster?

Kontakta våra hjälp- och rådgivningstjänster

Dela denna sida: