Viimati ajakohastatud: 12/04/2017

ELi parkimiskaart puuetega inimestele – Rumeenia

Tingimused

Avalikke teenuseid osutavate asutuste läheduses asuvatel või parkimiskorraldusega aladel on puuetega inimestele tasuta kasutamiseks kohandatud ja reserveeritud ning rahvusvahelise märgiga tähistatud vähemalt 4%, kuid mitte vähem kui 2 parkimiskohta.

Avalikul alal parkimiskohtade korraldamise eest vastutavalt asutuselt on võimalik taotleda oma elukohale võimalikult lähedal asuva tasuta parkimiskoha reserveerimist.

Lisateave selle teema kohta

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: