Viimati ajakohastatud: 03/11/2022

Intellektuaalomandiõiguste rikkumine

Kui leiate, et teie intellektuaalomandiõigusi on rikutud, saate võtta ühendust erinevate ametiasutustega.

Alternatiivina kohtumenetlusele saate kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamist bg , mis võib olla kohtumenetlusest odavam ja kiirem.

Patendiõiguste rikkumine

Kui keegi kasutab ilma loata teie toodet või leiutist, mis on kaitstud patendiga, saate kaitsta oma õigusi ja võtta meetmeid. Riiklike patentidega seotud õiguste rikkumise korral võite pöörduda pädeva riikliku kohtu poole.

Kaubamärgiga toote imiteerimine – võltsitud tooted

Kui keegi müüb teie kaubamärki kandvat toodet ilma teie loata, on tegemist teie toote võltsimisega.

Kahtlaste toodete blokeerimine

Kui kahtlustate, et teatavad tooted rikuvad teie intellektuaalomandiõigusi, saate taotleda pädevatelt riiklikelt tolliasutustelt nende kinnipidamist. Selleks järgige maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi en  portaalis esitatud juhiseid.

Kui soovite kaitsta oma tooteid võltsimise vastu, registreerige end Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti bg (EUIPO) õiguskaitse andmebaasisAva välislingina , mille kaudu viiakse teid otsekontakti pädevate ametiasutustega.

Kui olete ELi äriühing ja soovite teatada võltsimisest kolmandas riigis (Antud juhul väljaspool 27 ELi liikmesriiki), saate kasutada võltsimisvastase kiirteabevahetuse süsteemiAva välislingina (ACRIS).

Identsed või sarnased ELi kaubamärgid

Kui keegi on registreerinud teie tootega sarnase või identse ELi kaubamärgi , saate Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO) bg Ava välislingina taotleda selle tühistamist. Kui registreerimine on veel pooleli, võite registreerimistaotluse vaidlustada.

Lisateabe saamiseks oma õiguste ja järgitavate menetluste kohta tutvuge EUIPO bg Ava välislinginaleheküljega oma registreeritud kaubamärgiga seotud õiguste kaitseAva välislingina kohta.

Ärisaladuste rikkumine

Ärisaladuste rikkumise puhul saate algatada kohtumenetluse. Tulemuseks võib olla kohtuotsus, millega keelatakse rikkujal ärisaladust edaspidi avalikustada ning ärisaladust ja/või rahalist hüvitist kasutada.

Vaidlused domeeninimede üle

Kui teile saab teatavaks, et keegi on eksitavalt registreerinud domeeninime, millega seotud intellektuaalomandiõigused kuuluvad teile, nt:

ning selle registreerinud isik üritab sellist domeeni müüa, siis olete küberskvottimise ohver. Domeeninimega seotud vaidluste puhul saate pöörduda kas kohtu poole või kasutada kohtuväliseid meetmeid, sealhulgas Interneti Aadressikorporatsiooni (ICANN) kohtuväliseid menetlusi de en es fr it pt .

Näide

Sofi on Rootsi ettevõtja ja kaupleb Aasia toiduainetega Rootsis ja Soomes. Oma toodete müümiseks internetis on ta registreerinud oma nimele veebisaidi nimega orientexpress-asianfood.com. Mõni kuu pärast selle registreerimist võtab Sofiga ühendust ettevõte, kes soovib talle müüa domeeninime orientexpress-asianfood.eu. Ettevõtte sõnul müüb ta domeeni juhul, kui Sofi ei ole nõus seda ostma, mõnele teisele ettevõttele ning Sofi võib kaotada mõned oma kliendid. Sofi on arvamusel, et see on mingis mõttes väljapressimine, mistõttu otsustab ta selles küsimuses pöörduda Rootsi pädevate ametiasutuste poole.

Kaitstud geograafiliste tähistega seotud õiguste rikkumine

Kui teie geograafilise tähisega kaitstud toodet on võltsitud või on toime pandud muid geograafilise tähisega seotud rikkumisi, peaksite ühendust võtma pädeva riikliku ametiasutusega en en .

Vaadake ka

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Euroopa intellektuaalomandiõiguste kasutajatugi

Tasuta nõuanded ja koolitus intellektuaalomandi haldamise kohta ELi kaasrahastatavate projektide või rahvusvaheliste äritehingute puhul.

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: