Viimati ajakohastatud: 29/04/2019

Intellektuaalomandiõiguste rikkumine

Ühendkuningriigi otsus rakendada Euroopa Liidu lepingu artiklit 50: Rohkem informatsiooni

Kui leiate, et teie intellektuaalomandiõigusi on rikutud, saate võtta ühendust erinevate ametiasutustega.

Alternatiivina kohtumenetlusele saate kasutada vaidluste kohtuvälist lahendamisten , mis võib olla kohtumenetlusest odavam ja kiirem.

Patendiõiguste rikkumine

Kui keegi kasutab ilma loata teie toodet või leiutist, mis on kaitstud patendiga, saate kaitsta oma õigusi ja võtta meetmeid. Riiklike patentidega seotud õiguste rikkumise korral võite pöörduda pädeva riikliku kohtu poole.

Kaubamärgiga toote imiteerimine – võltsitud tooted

Kui keegi müüb teie kaubamärki kandvat toodet ilma teie loata, on tegemist teie toote võltsimisega.

Kahtlaste toodete blokeerimine

Kui kahtlustate, et teatavad tooted rikuvad teie intellektuaalomandiõigusi, saate taotleda pädevatelt riiklikelt tolliasutustelt nende kinnipidamist. Selleks järgige maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadidefren portaalis esitatud juhiseid. Abi taotluse täitmiseks võite leida võltsingu tuvastamise käsiraamatustdefren.

Kui soovite kaitsta oma tooteid võltsimise vastu, registreerige end Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) õiguskaitse andmebaasis , mille kaudu viiakse teid otsekontakti pädevate ametiasutustega.

Kui olete ELi äriühing ja soovite teatada võltsimisest kolmandas riigis, saate kasutada võltsimisvastase kiirteabevahetuse süsteemi (ACRIS).

Identsed või sarnased ELi kaubamärgid

Kui keegi on registreerinud teie tootega sarnase või identse ELi kaubamärgi , saate Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametilt (EUIPO) taotleda selle tühistamist. Kui registreerimine on veel pooleli, võite registreerimistaotluse vaidlustada.

Lisateabe saamiseks oma õiguste ja järgitavate menetluste kohta tutvuge EUIPO leheküljega oma registreeritud kaubamärgiga seotud õiguste kaitse kohta.

Ärisaladuste rikkumine

Ärisaladuste rikkumise puhul saate algatada kohtumenetluse. Tulemuseks võib olla kohtuotsus, millega keelatakse rikkujal ärisaladust edaspidi avalikustada ning ärisaladust ja/või rahalist hüvitist kasutada.

Vaidlused domeeninimede üle

Kui teile saab teatavaks, et keegi on eksitavalt registreerinud domeeninime, millega seotud intellektuaalomandiõigused kuuluvad teile, nt:

ning selle registreerinud isik üritab sellist domeeni müüa, siis olete küberskvottimise ohver. Domeeninimega seotud vaidluste puhul saate pöörduda kas kohtu poole või kasutada kohtuväliseid meetmeid, sealhulgas Interneti Aadressikorporatsiooni (ICANN) kohtuväliseid menetlusideesfritpten .

Näide

Sofi on Rootsi ettevõtja ja kaupleb Aasia toiduainetega Rootsis ja Soomes. Oma toodete müümiseks internetis on ta registreerinud oma nimele veebisaidi nimega orientexpress-asianfood.com. Mõni kuu pärast selle registreerimist võtab Sofiga ühendust ettevõte, kes soovib talle müüa domeeninime orientexpress-asianfood.eu. Ettevõtte sõnul müüb ta domeeni juhul, kui Sofi ei ole nõus seda ostma, mõnele teisele ettevõttele ning Sofi võib kaotada mõned oma kliendid. Sofi on arvamusel, et see on mingis mõttes väljapressimine, mistõttu otsustab ta selles küsimuses pöörduda Rootsi pädevate ametiasutuste poole.

Lisateavet leiate en domeeninimesid ja küberskvottimist käsitlevalt teabeleheltpdfen .

Kaitstud geograafiliste tähistega seotud õiguste rikkumine

Kui teie geograafilise tähisega kaitstud toodet on võltsitud või on toime pandud muid geograafilise tähisega seotud rikkumisi, peaksite ühendust võtma pädeva riikliku ametiasutusegapdfen .

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Kohalik ettevõtlustugi - Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Euroopa ettevõtlusvõrgustik teile anda tasuta nõuandeid.

Jaga lehekülge: