Tarkistettu viimeksi: 03/11/2022

Teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukset

Jos katsot, että teollis- ja tekijänoikeuksiasi on loukattu, voit ottaa yhteyttä viranomaisiin.

Tuomioistuinkäsittelyn sijaan voit käyttää myös vaihtoehtoista riidanratkaisumenettelyä bg , joka voi olla edullisempi ja nopeampi tapa oikeusriidan ratkaisemiseksi.

Patenttiloukkaus

Jos joku käyttää patentilla suojattua tuotettasi tai keksintöäsi ilman lupaa, voit puolustaa oikeuksiasi erilaisin oikeustoimin. Jos kansallista patenttia on loukattu, voit saattaa asian kansallisen tuomioistuimen käsiteltäväksi.

Merkkitavaroiden väärentäminen

Tuoteväärennöksestä on kysymys silloin, kun joku myy ilman lupaa tuotetta, johon on liitetty rekisteröimäsi tavaramerkki.

Epäilyksenalaisten tavaroiden haltuunotto

Jos epäilet joidenkin tavaroiden loukkaavan teollis- ja tekijänoikeuksiasi, voit pyytää toimivaltaisia kansallisia tulliviranomaisia ottamaan kyseiset tavarat haltuunsa. Lisätietoa on verotuksen ja tulliliiton pääosaston (TAXUD) verkkosivustolla en .

Suojaa tuotteesi tuoteväärennöksiltä rekisteröitymällä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston bg (EUIPO) valvontatietokantaanLinkki johtaa toiselle sivustolle , jonka kautta saat suoraan yhteyden asianomaisiin viranomaisiin.

EU:ssa toimivat yritykset voivat ilmoittaa EU:n ulkopuolisissa maissa (Tässä tapauksessa EU:n 27 jäsenmaan ulkopuolisissa maissa) havaituista tuoteväärennöksistä käyttämällä väärentämisen torjunnan nopean tiedonvaihdon järjestelmääLinkki johtaa toiselle sivustolle (ACRIS).

Samat tai samankaltaiset tavaramerkit

Jos joku on rekisteröinyt saman tai samankaltaisen EU-tavaramerkin kuin oma tavaramerkkisi , voit pyytää Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoa (EUIPO) bg Linkki johtaa toiselle sivustolle peruuttamaan kyseisen rekisteröinnin. Jos rekisteröinnin käsittely on vielä kesken, voit vastustaa hakemusta.

Lisätietoa oikeuksistasi ja vaadittavista menettelyistä on rekisteröidyn tavaramerkin valvontaaLinkki johtaa toiselle sivustolle koskevalla Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston bg Linkki johtaa toiselle sivustolle verkkosivulla.

Liikesalaisuuksien suojan rikkominen

Jos liikesalaisuuksien suojaa on rikottu, voit nostaa kanteen tuomioistuimessa. Tuomioistuin voi kieltää rikkojaa käyttämästä liikesalaisuutta tai ilmaisemasta sitä edelleen ja/tai määrätä rahallisen korvauksen.

Verkkotunnuksia koskevat riidat

Joissakin tapauksissa saatat huomata, että joku on vilpillisesti rekisteröinyt verkkotunnuksen, jonka teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat sinulle. Tämä voi koskea

Jos verkkotunnuksen vilpillinen rekisteröijä yrittää myydä sinulle tällaista verkkotunnusta, kyse on verkkotunnuksen kaappauksesta (cybersquatting). Verkkotunnuksia koskevissa riita-asioissa voit joko nostaa kanteen tuomioistuimessa tai käyttää tuomioistuinten ulkopuolisia keinoja, kuten verkkotunnuksia hallinnoivan ICANN-organisaation vaihtoehtoisia menettelyjä de en es fr it pt .​

Esimerkkitapaus

Sofi on ruotsalainen yrittäjä, joka käy kauppaa aasialaisilla elintarvikkeilla Ruotsissa ja Suomessa. Tuotteiden verkkomyyntiä varten hän on rekisteröinyt verkkosivuston, jonka nimi on orientexpress-asianfood.com. Muutama kuukausi verkkotunnuksen rekisteröinnin jälkeen Sofi saa yhteydenoton yritykseltä, joka yrittää myydä hänelle verkkotunnuksen orientexpress-asianfood.eu. Sofille kerrotaan, että jos hän ei suostu ostamaan verkkotunnusta, se myydään toiselle yrityksille, jolloin Sofi voi menettää asiakkaita. Sofi pitää yhteydenottoa jonkinlaisena kiristyksenä ja päättää ilmoittaa siitä Ruotsin viranomaisille.

Maantieteellisten merkintöjen suojan rikkominen

Jos maantieteellisen merkinnän suojaamasta tuotteestasi on tehty tuoteväärennös tai maantieteellisen merkinnän suojaa on muutoin rikottu, sinun kannattaa ottaa yhteyttä toimivaltaiseen kansalliseen viranomaiseen en en .

Katso myös

Tarvitsetko apua?

<span>Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi</span>

Euroopan teollis- ja tekijänoikeuksien neuvontapalvelu

Maksutonta neuvontaa ja koulutusta teollis- ja tekijänoikeuksien hallinnoinnista EU:n osarahoittamia hankkeita ja kansainvälistä liiketoimintaa varten

Onko sinulla kysyttävää yritystoiminnasta yli maiden rajojen, esimerkiksi viennistä tai toiminnan laajentamisesta toiseen EU-maahan? Enterprise Europe Network -verkoston kautta voit saada maksutonta neuvontapalvelua.

Voit hakea neuvontapalveluja myös tukipalveluhaku avulla.

Jaa tämä sivu: