Kansalaisena Euroopassa
Tarkistettu viimeksi: 02/01/2023

Työajat, lomat ja vapaat

Työnantajan on tunnettava työ- ja lepoaikoja, taukoja, vuosilomaa ja yötyötä koskevat EU:n vähimmäisvaatimukset. Poikkeukset joistakin työaikavaatimuksista ovat mahdollisia, jos ne sallitaan kansallisessa lainsäädännössä.

Sekä mies- että naispuolisilla työntekijöillä on oikeus vanhempainvapaaseen lapsen syntymän tai adoption yhteydessä. Työsopimustyyppi ei vaikuta tähän oikeuteen. Kummallakin vanhemmalla on oikeus vähintään 4 kuukauden vanhempainvapaaseen.

Jaa tämä sivu: