Tarkistettu viimeksi: 02/09/2022

Tuloverot ulkomailla

Mikä maa voi verottaa sinua?

EU:ssa ei ole yhteisiä sääntöjä, joissa määrättäisiin, miten kotimaansa ulkopuolella asuvien, työskentelevien tai oleskelevien EU:n kansalaisten tuloja on verotettava.

Verotuksellinen kotimaasi voi kuitenkin yleensä verottaa kaikkialla maailmassa saamiasi tuloja, ansiotuloja tai muita kuin ansiotuloja. Näihin kuuluvat palkat, eläkkeet, etuudet, omaisuudesta tai mistä tahansa muista lähteistä saadut tulot. Näihin kuuluvat lisäksi omaisuuden myynnistä saadut pääomatulot kaikista maailman maista.

Tärkeää

EU-maiden viranomaiset vaihtavat säännöllisesti tuloverotietoja varmistaakseen, että veronmaksajat noudattavat velvoitteitaan. Tietojenvaihdolla torjutaan myös veropetoksia ja veronkiertoa. Kiinteistöveroista, kunnallisveroista ja perintö- ja lahjaveroista saat tietoa ottamalla yhteyttä paikalliseen verotoimistoon .

Jokaisella maalla on oma määritelmänsä siitä, mitä verotuksellinen kotipaikka tarkoittaa, mutta

Tarkista verokannat, veroviranomaisten yhteystiedot, verotuksellisen kotipaikan määritelmät EU-maissa seuraavasta osoitteesta:

Valitse maa

Kaksoiskotipaikka

Joissakin tapauksissa kaksi maata saattaa katsoa olevansa verotuksellinen kotipaikkasi samaan aikaan. Molemmat voivat vaatia sinua maksamaan veroja maailmanlaajuisista kokonaistuloistasi. Onneksi monilla mailla on kaksinkertaista verotusta koskevat sopimukset Linkki johtaa toiselle sivustolle . Niissä on yleensä säännöt, joilla määritetään, kumpi maista voi katsoa olevansa kotipaikkasi.

Jos verosopimuksessa ei ole ratkaisua tai tilanteesi on erityisen monimutkainen, ota yhteyttä toisen maan tai molempien maiden veroviranomaisiin ja pyydä niitä selvittämään tilanteesi.

Toiseen EU-maahan töihin lähetetyt työntekijät / työnhakijat

Jos esimerkiksi sinut on lähetetty töihin toiseen EU-maahan tietyksi ajaksi tai olet ulkomailla oleskeleva työnhakija, kotimaasi voidaan joissakin tapauksissa katsoa verotukselliseksi kotipaikaksesi. Tällöin sinun voidaan katsoa olevan verovelvollinen kotimaassasi, vaikka oleskelisitkin ulkomailla yli kuusi kuukautta. Tämä edellyttää, että pysyvä kotisi on kotimaassasi ja sinulla on kyseiseen maahan vahvemmat henkilökohtaiset ja taloudelliset siteet. Ota yhteyttä veroviranomaisiin tarkistaaksesi, mitä sääntöjä kohdallasi sovelletaan.

Tällaisessa tapauksessa isäntämaasi saattaa myös verottaa sinua – paikallinen työnantajasi saattaa esimerkiksi vähentää verot palkastasi maksun yhteydessä.

Lisäksi kyseinen maa voi verottaa siellä (esimerkiksi omaisuudesta) syntyviä tuloja, oli kotimaasi sitten edelleen asuinmaasi tai ei.

Tällöin on hyvä tietää, että on olemassa ratkaisuja kaksinkertaisen verotuksen estämiseksi. Varmista, ettei tulojasi veroteta kahteen kertaan, jos se ei ole välttämätöntä.

Fiktiivinen verotuksellinen kotipaikka

Joidenkin kaksinkertaista verotusta koskevien sopimusten nojalla verotuksellinen kotipaikkasi on maassa, josta tulosi ovat kokonaan tai lähes kokonaan peräisin, myös siinä tapauksessa, ettet asu kyseisessä maassa. Tämän fiktiivisen verotuksellisen kotipaikan asukkaan aseman jotkin maat myöntävät rajatyöntekijöille.

EU:n sääntöjen mukaan jokaisella maalla on kuitenkin jonkin verran harkinnanvaraa siinä, mikä osuus tuloista on "lähes kaikki tulot". Siitä riippumatta, kohteleeko maa, josta tulosi ovat kokonaan tai lähes kokonaan peräisin, sinua verotuksellisesti asukkaanaan, se on joka tapauksessa velvollinen antamaan sinulle samat vähennykset ja verohelpotukset kuin varsinaisille asukkailleen.

Jos saat kaikki vähennykset, jotka työskentelymaasi asukkaat voivat saada, et tietenkään voi odottaa saavasi myös kaikkia niitä vähennyksiä ja helpotuksia, jotka asuinmaasi asukkaat voivat saada. Ota huomioon, että veroviranomaiset ovat yhteydessä toisiinsa varmistaakseen, ettet saa kaksinkertaisia vähennyksiä ja helpotuksia.

Yhdenvertainen kohtelu

Riippumatta siitä, mitä maata pidetään verotuksellisena kotipaikkanasi, sinua on EU:n sääntöjen mukaan verotettava samalla tavoin kuin kyseisen maan kansalaisia samoissa olosuhteissa. Maassa, joka on verotuksellinen asuinpaikkasi ja jossa ansaitset kaikki tai lähes kaikki tulosi, sinulla on esimerkiksi oikeus

Jos epäilet verosyrjintää, voit pyytää henkilökohtaista neuvontaaLinkki johtaa toiselle sivustolle .

Usein kysyttyä

EU-lainsäädäntö

Lisätietoja säännöistä eri EU-maissa

Tarvitsetko apua?

Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi.

Jaa tämä sivu: