Sivuston työkalut

Kielivalikko

EU:n lippu

Navigointipolku

Valikko

Päivitetty : 25/04/2017

Usein kysyttyä - Tuloverot ulkomailla

 • Minulle on tarjottu vuoden kestävää työsopimusta toisesta EU-maasta. Maksanko palkastani verot kyseiseen maahan?

  KYLLÄ – Todennäköisesti maksat. Jos oleskelet jossakin maassa yli kuuden kuukauden ajan vuodesta, verotuksellisen asuinpaikkasi katsotaan tavallisesti olevan kyseisessä maassa. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseinen maa verottaa tuloja, jotka ansaitset siellä työskennellessäsi ja sillä on myös oikeus verottaa muualta ansaitsemiasi tuloja. Ota selvää, katsotaanko verotuksellisen asuinpaikkasi olevan uudessa työskentelymaassasi, mikä on sovellettava veroprosentti ja mitä vähennyksiä voit saada. Tarkista myös, verotetaanko toisessa maassa saamaasi palkkaa myös kotimaassasi, sekä se, onko sinulla mahdollisuus saada verohelpotuksia kyseisten maiden välisen kaksoisverotusta koskevan sopimuksen nojalla.

 • Minulle on tarjottu työpaikkaa Belgiasta. En kuitenkaan aio muuttaa pois Ranskasta, vaan aion kulkea täältä päivittäin töihin. Mihin maahan maksan veroja?

  Koska olet rajatyöntekijä, maksat tavallisesti palkastasi verot Belgiaan, jossa Belgian veroviranomaiset todennäköisesti pidättävät palkastasi veroa alustavan veroprosentin mukaan. Koska verotuksellinen asuinpaikkasi on kuitenkin Ranskassa, sinun on ilmoitettava kaikista maista peräisin olevat tulosi – siis myös Belgiasta saamasi palkka Ranskaan – ja maksettava niistä veroa. Belgiassa maksamasi vero otetaan tavallisesti huomioon, kun määritetään Ranskaan maksettavan veron suuruutta. Tällä halutaan välttää kaksinkertainen verotus.

  Tutustu Ranskan ja Belgian tekemään kahdenväliseen verotussopimukseen, josta näet, kohdellaanko sinua rajatyöntekijänä. Jos näin on, maksat mahdollisesti veroja ainoastaan Ranskaan. Tutustu myös uusimpaan Ranskan ja Belgian väliseen rajatyöntekijöitä koskevaan pöytäkirjaan.

  Voit myös ottaa yhteyttä paikallisiin veroviranomaisiin Belgiassa ja Ranskassa tai oman alueesi Eures-neuvojaan saadaksesi lisätietoja.

 • Olen rajatyöntekijä. Verotuksellisen asuinpaikkani katsotaan olevan asuinmaassani. Voinko vähentää asuinmaani verotuksessa työskentelymaahani maksamani työeläkemaksut?

  RIIPPUU TILANTEESTA. Jos sinulla on ansiotuloja työnteosta jossakin maassa, sen on todennäköisesti annettava sinulle kaikki tuloverotukseen kohdistuvat verohuojennukset, joihin siellä asuvilla on oikeus. Vähennyskelpoisia kuluja ovat esimerkiksi työeläkemaksut, jos myös asuinmaasi kansalaiset ovat oikeutettuja tällaisiin vähennyksiin. Vähennyskelpoisuus ei riipu siitä, minkä maan työeläkejärjestelmästä on kyse.

  Jos olet oikeutettu verovähennyksiin työeläkemaksujen perusteella työskentelymaassasi, et voi saada samaa vähennystä myös asuinmaassasi.

  Yhtäläisen kohtelun periaatteen mukaisesti sinun on saatava työskentelymaassasi ja asuinmaassasi sama kohtelu kuin paikallisten asukkaiden ja työntekijöiden. Sen sijaan kummallakaan maalla ei ole velvoitetta antaa sinulle heitä parempaa kohtelua.

 • Olen rajatyöntekijä ja maksan verot työskentelymaahani. Onko minulla oikeus saada siellä verovähennyksiä?

  Vastaus riippuu siitä, onko sinulla muita tuloja asuinmaastasi, sekä työskentelymaasi asukkaisiin sovellettavista säännöksistä.

  Asiaa kannattaa kysyä verotoimistosta. Myös Eures-neuvojalta voi saada perustietoa eri maissa sovellettavista säännöistä.

  Useimmissa EU-maissa verotus vaihtelee sen mukaan, onko henkilön verotuksellinen asuinpaikka kyseisessä maassa vai ei.

  Koska olet rajatyöntekijä, et ehkä ole oikeutettu samoihin verovähennyksiin kuin paikalliset asukkaat työskentelymaassasi, jos sinulla (tai joissakin tapauksissa puolisollasi) on tuloja muualta. On mahdollista, että tällöin et ole työskentelymaasi sääntöjen mukaan ansainnut kaikkia tai melkein kaikkia tulojasi työskentelymaassasi.

  Jos kuitenkin kaikki tai lähes kaikki tulosi ovat peräisin työskentelymaastasi, kyseisellä maalla on EU-lainsäädäntöön perustuva velvollisuus myöntää sinulle samat verovähennykset kuin maassa asuville. Tällöin voit saada verovähennyksiä maksuista, jotka olet suorittanut omaan asuinmaahasi. Jos esimerkiksi maksat lisäeläkevakuutusmaksuja asuinmaahasi, nämä maksut voidaan vähentää työskentelymaassasi sillä edellytyksellä, että vastaavat maksut ovat siellä vähennyskelpoisia.

  Jotkin maat jopa katsovat, että tietyissä olosuhteissa rajatyöntekijöillä on fiktiivinen verotuksellinen asuinpaikka niiden alueella. Jos sinulla on fiktiivinen verotuksellinen asuinpaikka työskentelymaassasi, saat samat verovähennykset ja -hyvitykset kuin työskentelymaasi asukkaat.

  Ota tarkoin selvää sovellettavista ehdoista, ennen kuin ryhdyt rajatyöntekijäksi. Selvitä myös vastaavanlaisiin tilanteisiin liittyvä oikeuskäytäntö.

  Jos olet saanut verovähennyksiä työskentelymaassasi, et luultavasti saa niitä asuinmaassasi.

 • Ranskalainen työnantajani, jonka palveluksessa olen tällä hetkellä, on lähettämässä minua työkomennukselle Alankomaihin. Mihin maahan maksan veroja?

  Todennäköisesti verotuksellinen asuinpaikkasi, jossa maksat veroja kaikissa maista saamistasi tuloista, on edelleen Ranska, jos

  • työkomennus kestää enintään kuusi kuukautta
  • palkkasi maksaja ei ole Alankomaihin sijoittautunut työnantaja eikä minkään sellaisen puolesta toimiva taho
  • palkkasi maksaja ei ole työnantajasi Alankomaissa sijaitseva sivukonttori eikä mikään muu sen omistama pysyvä toimipaikka.

  Jos nämä kolme ehtoa eivät täyty, sinua saatetaan myös verottaa Alankomaissa – ainakin työkomennuksesi aikana ansaitsemistasi tuloista.

  Jos oleskelusi Alankomaissa kestää yli 6 kuukautta, sitä todennäköisesti pidetään verotuksellisena asuinmaanasi ja niin ollen maksat verot kaikkialla ansaitsemistasi tuloista sinne. Useimpien verosopimusten mukaan yksi maa määritellään verovelvollisen asuinmaaksi ainoastaan silloin, jos muussa tapauksessa kaksi maata pitäisi häntä asukkaana. Tämän sopimuksen mukaan kotimaasi voidaan määritellä verotukselliseksi asuinmaaksesi, vaikka elät ja työskentelet toisessa maassa, jos sinulla on pysyvä asunto kotimaassasi ja jos henkilökohtaiset ja taloudelliset siteesi kotimaahasi ovat vahvemmat kuin työskentelymaahasi (esimerkiksi puolisosi ja lapsesi asuvat kotimaassasi ja käyt siellä aina viikonloppuisin).

  Jos Ranska on katsottu asuinmaaksesi, Alankomailla ei ole oikeutta verottaa muualta saamiasi tuloja, mutta se voi verottaa sinua Alankomaissa ansaitsemistasi tuloista.

  Se maa, joka katsotaan asuinmaaksesi, tavallisesti hyvittää toiseen maahan maksamasi verot asuinmaahasi maksettavista veroista. Muista, että useimpien kaksoisverotusta koskevien sopimusten nojalla säännöt ovat todennäköisesti erilaiset, jos työnantajasi on julkisella sektorilla.

  Joka tapauksessa saat varman vastauksen tutustumalla kyseisten maiden (sinun tapauksessasi Ranskan ja Alankomaiden) väliseen verotussopimukseen tai ottamalla yhteyttä kansallisiin veroviranomaisiin.

 • Asun ja työskentelen (itsenäisenä ammatinharjoittajana) maassa A ja olen lähettänyt itseni työkomennukselle maahan B vuoden kestävää projektia varten. Oletan, että verotuksellisen asuinpaikkani katsotaan edelleen olevan maassa A, jos pysyn kyseisen maan sosiaaliturvan piirissä?

  EI VÄLTTÄMÄTTÄ. Yleensä verotuksellisen asuinpaikkasi katsotaan olevan maassa B, jos oleskelet siellä verovuoden aikana yli kuuden kuukauden ajan.

  Verotuksellinen asemasi riippuu maiden A ja B kansallisesta lainsäädännöstä sekä maiden kesken mahdollisesti tehdyistä kaksoisverotusta koskevista sopimuksista. Yleinen käytäntö kuitenkin on, että verotuksellinen asuinpaikka siirtyy työskentelymaahan kuuden kuukauden jälkeen.

  Tämä on vain yhteenveto yleisimmistä säännöistä. Tarkan vastauksen saat tutustumalla kyseisten maiden väliseen verotussopimukseen tai ottamalla yhteyttä kansallisiin veroviranomaisiin tai Eures-neuvojaan.

 • Olin tänä vuonna työkomennuksella toisessa EU-maassa neljän kuukauden ajan. Mihin maahan maksan tuloveroa?

  Ulkomaankomennus kesti alle kuuden kuukauden ajan, joten olet maksanut verot todennäköisesti edelleen kotimaahasi (tavanomaiseen työskentelymaahasi). Et yleensä maksa tuloveroa komennusmaahan, ellei

  • työnantajallasi ole siellä pysyvää toimipaikkaa tai
  • sinua ole lähetetty työkomennukselle sellaisen työnantajan luo, joka on sijoittautunut tuohon maahan.

  Vaikka kumpikaan edellä mainituista ehdoista ei täyttyisi, komennusmaa saattaa kuitenkin edellyttää, että maksat sinne veroa työkomennuksesi aikana ansaitsemistasi tuloista.

  Jos näin käy, sinulla pitäisi kuitenkin olla oikeus hakea komennusmaahan maksettujen verojen palauttamista komennusmaasi ja kotimaasi välisen kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen perusteella.

  Muista, että useimpien kaksoisverotusta koskevien sopimusten nojalla säännöt ovat todennäköisesti erilaiset, jos työnantajasi on julkisella sektorilla.

  Tämä on vain yhteenveto yleisimmistä säännöistä. Tarkan vastauksen saat tutustumalla kyseisten maiden väliseen verotussopimukseen tai ottamalla yhteyttä kansallisiin veroviranomaisiin tai Eures-neuvojaan.

 • Minut on lähetetty vuoden mittaiselle ulkomaankomennukselle, ja minua pyydetään maksamaan tuloveroa komennusmaahani. Onko minulla oikeus saada komennusmaassa mitään verovähennyksiä?

  Kun olet asunut toisessa EU-maassa kokonaisen vuoden, verotuksellisen asuinpaikkasi katsotaan yleensä siirtyneen sinne. Tämä tarkoittaa, että kyseisen maan olisi myönnettävä sinulle samat verovähennykset kuin omille kansalaisilleen – silloinkin, kun nämä koskevat maan rajojen ulkopuolella aiheutuneita kuluja.

  Jos kohdemaasi siis myöntää verovähennyksiä esimerkiksi päivähoitomaksuista, myös sinun on saatava vähentää kotimaassasi maksamasi päivähoitokulut.

 • Olen erään EU-maan hallinnossa työskentelevä virkamies, ja työpaikkani on toisessa EU-maassa. Mihin maahan maksan tuloveroa?

  Vastaus riippuu siitä, mitä sinut lähettäneen maan (nk. kotimaasi) ja työskentelymaasi (nk. isäntämaasi) kesken solmitussa kahdenvälisessä verotussopimuksessa sanotaan. Useimmissa EU-maissa on käytössä sääntö, jonka mukaan virkamiehet maksavat veroja vain kotimaahansa.

  Poikkeus: Saatat joutua maksamaan veroa isäntämaahasi, jos työnantajasi edellyttää työskentelyä kyseisessä maassa ja olet joko

  • isäntämaasi kansalainen tai
  • muuttanut maahan muista syistä kuin pelkästään virkamiehenä työskentelyä varten.

  Tämä on vain tiivistelmä yleisimmästä säännöstä. Säännöstä voi olla poikkeuksia joissakin kansainvälisissä verotussopimuksissa. Käänny verotoimiston tai Eures-neuvojan puoleen ja tutustu maiden kesken solmittuun kahdenväliseen verotussopimukseen.

 • Olen virkamies ja työskentelen tällä hetkellä ulkomailla. Saan palkkani kotimaastani ja maksan siitä sinne veroja. Onko minulla oikeus saada samat verovähennykset kuin kollegoillani, jotka eivät ole ulkomaille lähetettyjä työntekijöitä?

  KYLLÄ — Sinulla on tavallisesti oikeus samoihin verovähennyksiin kuin kotimaasi asukkailla. Tähän voi kuitenkin olla poikkeuksia, jos tulosi eivät ole kotitaloutesi ainoat tulot, esimerkiksi jos myös puolisosi työskentelee ja ansaitsee isäntämaassasi ja jos hänellä on oikeus vastaavanlaisiin vähennyksiin isäntämaassa.

  Esimerkki:

  • Jos kotimaassasi päivähoitomaksut saa vähentää verotuksessa, sinulla on oltava mahdollisuus saada vastaava verovähennys isäntämaahasi maksamistasi päivähoitomaksuista.
  • Jos kotimaassasi asuntolainan korot saa vähentää verotuksessa, sinulla on oltava mahdollisuus saada vastaava verovähennys isäntämaastasi ostamastasi asunnosta maksettavan lainan koroista.

  Vähennyksiä ei koskaan voi tehdä kahdessa eri maassa yhtä aikaa.

  Jos epäilet syrjintää, tee valitus kansallisille viranomaisille. Ongelmasi voi olla myös sellainen, jossa kannattaa kääntyä EU-kansalaisten neuvontapalveluiden puoleen.

 • Jos siirrän työttömyyskorvaukseni toiseen maahan ja oleskelen siellä kolmen kuukauden ajan, joudunko maksamaan tuloveroa kyseiseen maahan?

  ET VÄLTTÄMÄTTÄ – Tavanomaisen asuinmaasi ja kohdemaasi välisestä kaksinkertaista verotusta koskevasta sopimuksesta riippuu, voitko maksaa verot edelleen pelkästään työttömyyskorvauksen maksajamaahan. Tarkempaa tietoa kansainvälisestä verotuksesta saat ottamalla yhteyttä verotoimistoon ja tutustumalla kyseisten maiden kahdenväliseen verotussopimukseen.

 • Olen eläkkeellä ja asun toisessa EU-maassa viiden kuukauden ajan joka vuosi. Täytyykö minun maksaa tähän toiseen maahan tuloveroa?

  Toisesta EU-maasta saatavien eläkkeiden verotuksesta ei määrätä millään koko EU:ta koskevalla säädöksellä. Asiasta on ainoastaan kunkin maan omia verosäädöksiä ja verosopimuksia. Useimmissa tapauksissa tuloveroa maksetaan vain siihen maahan, jossa henkilöllä on ensisijainen asuinpaikka. Jotkin maat katsovat verotuksellisen asuinmaasi siirtyvän kyseiseen maahan, jos oleskelet siellä viisi kuukautta vuosittain. Tällöin olet siellä verovelvollinen. Toisaalta kotimaasi ja isäntämaasi välisen verosopimuksen perusteella voidaan kotimaatasi pitää asuinmaanasi.

  Jos saat julkisen sektorin eläkettä (jos olet ollut työssä valtion tai kunnan virkamiehenä), maksat yleensä eläkkeestäsi veroa vain eläkkeen maksajamaahan asuinmaastasi riippumatta.

  Tämä on kuitenkin vain yhteenveto yleisimmästä säännöstä. Säännöstä voi olla poikkeuksia joissakin kansainvälisissä verotussopimuksissa. Ota yhteyttä paikalliseen verotoimistoon.

 • Jos saan osinkoja toisesta EU-maasta, voiko se verottaa niitä ankarammin vain siksi, että asun ulkomailla?

  EI — EU:n tasa-arvoisen kohtelun periaatetta sovelletaan osinko- ja korkotuloihin sekä muista arvopapereista saataviin tuloihin. Maa, josta osingot maksetaan, ei voi soveltaa korkeampaa verokantaa vain siksi, että osingot maksetaan ulkomaille — paitsi siinä tapauksessa, että asuinmaasi myöntää sinulle verohelpotuksen korkeamman veron perusteella niin, että et tule syrjityksi.

Aiheen pääsivulle
Tuloverot ulkomailla
EU-lainsäädäntö
Julkiset kuulemismenettelyt