Storitvena orodja

Izbira jezika

Zastava EU

Navigacijska pot

Meni

Posodobitev : 25/04/2017

Pogosta vprašanja - Davek na dohodek v tujini

 • V drugi državi EU so mi ponudili enoletno delovno pogodbo. Ali bom moral tam plačati davek na dohodek?

  DA — najverjetneje res. Če v državi prebivate dlje kot 6 mesecev, navadno veljate za davčnega rezidenta te države. To pomeni, da bo ta država obdavčila vaš dohodek in imela tudi pravico obdavčiti vaš svetovni dohodek. Pozanimajte se, ali boste v drugi državi veljali za davčnega rezidenta in kakšne so davčne stopnje in olajšave. Preverite tudi, ali vam bodo dohodek, ki ga boste zaslužili v drugi državi EU, obdavčili tudi v domovini, in kaj določa dvostranski sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ki sta ga sklenili državi.

 • Ponudili so mi službo v Belgiji, vendar nameravam še naprej živeti v Franciji in se dnevno voziti na delo v Belgijo. Kje bom plačal davke?

  V tem primeru boste verjetno obmejni delavec in boste dohodnino plačali v Belgiji, kjer vam bodo verjetno vsak mesec pri plači obračunali akontacijo dohodnine. Vendar pa boste ostali davčni rezident Francije, zato boste morali tam prijaviti svoj svetovni dohodek in plačati davek nanj, kar vključuje tudi dohodke v Belgiji. Ob tem bodo načeloma francoski davčni organi upoštevali davek, ki ste ga že plačali v Belgiji, da se izognete dvojni obdavčitvi.

  V davčnem sporazumu med Francijo in Belgijo preverite, ali za vas resnično velja status obmejnega delavca. Če velja, boste morda obdavčeni samo v Franciji. Preberite tudi najnovejši francosko-belgijski protokol o obmejnih delavcih.

  Za pojasnilo glede vašega statusa se lahko obrnete tudi na pristojni davčni urad v Belgiji ali v Franciji ali na čezmejno partnerstvo evropskih služb za zaposlovanje v vaši regiji.

 • Sem obmejni delavec. Ali lahko v državi prebivališča, v kateri veljam za davčnega rezidenta, uveljavljam davčno olajšavo za prispevke v poklicno pokojninsko shemo, ki jih plačujem v državi zaposlitve?

  ODVISNO. Če prejemate dohodek iz zaposlitve v eni državi, vam bo ta država verjetno morala omogočiti vse davčne olajšave, ki so na podlagi osebnega dohodka na voljo davčnim rezidentom te države. To zajema tudi olajšavo za prispevke v poklicno pokojninsko shemo, če je ta možnost na voljo za davčne rezidente, ne glede na to, v kateri državi je shema.

  Če uveljavljate davčno olajšavo za prispevke v poklicno pokojninsko shemo v državi zaposlitve, takšne olajšave ne morete uveljavljati tudi v državi prebivališča.

  V skladu s pravilom enake obravnave vam morata država zaposlitve in država prebivališča zagotoviti enako obravnavo, kot je na voljo prebivalcem/zaposlenim v tej državi, nista pa vam dolžni omogočiti ugodnejše obravnave.

 • Sem obmejni delavec in plačujem davke v državi, v kateri delam. Ali sem tam upravičen do davčnih olajšav?

  Odgovor je odvisen od tega, ali prejemate v državi prebivališča še kakšen drug dohodek, in od pravil glede davčnih olajšav, ki se uporabljajo za prebivalce države, v kateri delate.

  Za točen odgovor glede vašega primera se obrnite na pristojni davčni urad. Osnovne informacije o veljavnih predpisih lahko dobite tudi pri najbližjem evropskem zaposlitvenem svetovalcu.

  Na splošno velja, da večina držav EU različno obdavči davčne rezidente in davčne nerezidente.

  Obmejni delavci morda niso upravičeni do davčnih olajšav, ki so na voljo prebivalcem države dela, če sami (ali v nekaterih primerih njihov zakonec) del svojega dohodka zaslužijo drugje in tako zanje ne velja, da so „(skorajda) celoten dohodek" zaslužili v tej državi.

  Če pa (skorajda) celoten dohodek zaslužijo v državi dela, jim mora ta država po predpisih EU dovoliti uveljavljanje davčnih olajšav, ki so na voljo njenim prebivalcem. To pomeni, da upošteva tudi plačila, ki jih obmejni delavci izvedejo v državi prebivališča. Če denimo v državi prebivališča vplačujete prispevke v dodatno pokojninsko shemo, boste znesek plačanih prispevkov lahko odšteli od davčne osnove v državi dela, pod pogojem, da ta država pozna davčne olajšave za prispevke v dodatno pokojninsko shemo.

  Nekatere države obmejne delavce pod določenimi pogoji, ki so med državami različni, štejejo za navidezne davčne rezidente. Če imate ta status, lahko uveljavljate enake davčne olajšave in možnosti znižanja davka kot prebivalci države, v kateri delate.

  Priporočamo, da skrbno preverite veljavne pogoje, preden se odločite za obmejno delo. Svetujemo tudi pregled povezane sodne prakse.

  Če ste v državi dela prejeli davčne olajšave, najbrž do njih ne boste upravičeni v državi prebivališča.

 • Francoski delodajalec me namerava napotiti na delo na Nizozemsko. V kateri državi bom plačeval davke?

  Verjetno boste ostali davčni rezident Francije, ki bo tudi obdavčila vaš svetovni dohodek, če:

  • obdobje napotitve ni daljše od 6 mesecev,
  • vaše plače ne izplačuje delodajalec s sedežem na Nizozemskem oziroma se plača ne izplačuje v njegovem imenu,
  • vaše plače ne izplačuje izpostava ali drugo stalno poslovno predstavništvo, ki je v lasti vašega delodajalca na Nizozemskem.

  Če ne izpolnjujete vseh treh pogojev, se vaši dohodki lahko obdavčijo tudi na Nizozemskem – vsaj tisti, ki jih boste prejeli med napotitvijo.

  Če na Nizozemskem ostanete dlje kot 6 mesecev, boste tam verjetno veljali za davčnega rezidenta in boste morali davek na svetovni dohodek plačati Nizozemski. Večina sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja vsebuje določbo o reševanju nejasnih primerov, ko bi vas sicer lahko obe državi šteli za svojega davčnega rezidenta. V skladu s to določbo boste lahko obveljali za davčnega rezidenta domovine, tudi če delate in živite v drugi državi , če v domači državi obdržite stalno prebivališče ter močnejše osebne in ekonomske vezi (če denimo vaš zakonec in otroci še naprej prebivajo tam in se domov vračate vsak konec tedna).

  Če za vas velja, da je Francija vaša država davčnega rezidentstva, potem Nizozemska nima pravice obdavčiti vašega svetovnega dohodka, lahko pa obdavči vaš dohodek iz delovnega razmerja na Nizozemskem.

  Država, ki obvelja za državo davčnega rezidentstva, ponavadi pri odmeri davka upošteva že plačani davek v drugi državi. Opozarjamo, da za delavce, ki so zaposleni v javni upravi, večina sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju vsebuje drugačna pravila.

  Podrobnejše informacije boste našli v ustreznem davčnem sporazumu (v tem primeru med Francijo in Nizozemsko) ali na nacionalnem davčnem uradu.

 • Sem samozaposlen in živim v državi A. Odločil sem se, da za eno leto odidem na napoteno delo v državo B. Domnevam, da bom ostal davčni rezident v državi A, če bom še naprej zavarovan v sistemu socialne varnosti te države?

  NI NUJNO. Verjetno boste postali davčni rezident v državi B, če boste tam preživeli več kot 6 mesecev na leto.

  Vaš status za davčne namene b odvisen od nacionalnih predpisov držav A in B ter morebitnega davčnega sporazuma med njima. Vendar pa načeloma velja, da po 6 mesecih postanete davčni rezident države, v kateri delate.

  Navedene informacije so samo povzetek najpogostejših pravil. Podrobnejše informacije boste našli v ustreznem davčnem sporazumu, na nacionalnem davčnem uradu ali pri evropskem zaposlitvenem svetovalcu.

 • Letos me je delodajalec za 4 mesece napotil na začasno delo v drugo državo EU. V kateri državi moram plačati dohodnino?

  Ker je bilo obdobje napotitve krajše od 6 mesecev, boste davek verjetno plačali v matični državi (v državi, v kateri običajno delate). Na splošno velja, da dohodnine ne bo treba plačati v državi dela, razen če:

  • ima v njej vaš delodajalec stalno poslovno predstavništvo ali
  • ste bili napoteni na delo k delodajalcu, ki ima sedež v tej državi.

  Tudi če nista izpolnjena zgornja pogoja, boste morda morali v skladu s predpisi države dela tam plačati davek na osebni dohodek, ki ste ga prejeli med napotitvijo.

  V tem primeru lahko od države dela zahtevate povračilo davka v skladu s pogoji iz sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčevanju med obema državama.

  Opozarjamo, da za delavce, ki so zaposleni v javni upravi, v skladu z večino sporazumov o izogibanju dvojnemu obdavčevanju veljajo drugačna pravila.

  Navedene informacije so samo povzetek najpogostejših pravil. Podrobnejše informacije boste našli v ustreznem davčnem sporazumu, na nacionalnem davčnem uradu ali pri evropskem zaposlitvenem svetovalcu.

 • Delodajalec me je za leto dno napotil na začasno delo v tujino. Davčni organi zdaj zahtevajo, da plačam dohodnino v državi gostiteljici. Ali sem upravičen do davčnih olajšav/ugodnosti v tej državi?

  Če leto dni prebivate v drugi državi EU, vas običajno obravnavajo kot davčnega rezidenta te države. To pomeni, da ste upravičeni do enakih davčnih olajšav in ugodnosti kot državljani te države, četudi jih uveljavljate za izdatke, ki so nastali zunaj njenih meja.

  Če denimo država gostiteljica omogoča davčne olajšave za varstvo otrok, ste upravičeni do ustrezne davčne olajšave za varstvo otrok, ki ste ga plačali v domači državi.

 • Sem javni uslužbenec države EU in napoten na delo v drugo državo EU. V kateri državi moram plačati dohodnino?

  To je odvisno od dvostranskih sporazumov o obdavčenju med državo, ki vas je zaposlila (domača država), in državo, v kateri delate (državo gostiteljico). Večina držav EU se je odločila za pravilo, da javni uslužbenci plačajo davke samo v državi, ki jih zaposluje (domači državi).

  Izjema: v državi gostiteljici boste morda morali plačati davke, če vaš delodajalec zahteva, da tam delate in za vas velja eden od naslednjih pogojev:

  • ste državljan države gostiteljice ali
  • se niste preselili samo zato, da boste tam delali kot javni uslužbenec.

  Navedene informacije so samo povzetek najpogostejših pravil. V nekaterih mednarodnih davčnih sporazumih so predvidene tudi izjeme. Obrnite se na davčno upravo ali na evropskega zaposlitvenega svetovalca in se pozanimajte o posameznem dvostranskem davčnem sporazumu.

 • Sem javni uslužbenec na delu v tujini. Plačo dobivam od domače države, ki ji tudi plačujem dohodnino. Ali sem upravičen do enakih davčnih olajšav kot moji sodelavci, ki niso bili napoteni na delo v tujino?

  DA – načeloma ste upravičeni do enakih davčnih olajšav kot prebivalci vaše domače države, čeprav lahko veljajo nekatere izjeme, če vaš dohodek ni celoten dohodek vašega gospodinjstva, denimo če vaš zakonec prejema plačo v državi gostiteljici in lahko v tej državi uveljavlja podobne davčne olajšave.

  Na primer:

  • Če ste v domovini upravičeni do davčne olajšave za varstvo otrok, lahko uveljavljate tudi zneske, ki ste jih v ta namen plačali v državi gostiteljici.
  • Če ste v domovini upravičeni do davčne olajšave za hipotekarne obresti, boste to olajšavo lahko uveljavljali tudi na obresti, plačane v državi gostiteljici, če ste tam kupili hišo.

  V nobenem primeru ne boste upravičeni do dvojne olajšave.

  Če menite, da ste diskriminirani, se pritožite pri nacionalnih organih. Odvisno od narave težave lahko pomoč poiščete tudi pri službi za pomoč državljanom EU.

 • Ali bom moral plačati dohodnino v drugi državi EU, če bom tja prenesel nadomestilo za brezposelnost in tam prebival tri mesece?

  Morda ne – odvisno od sporazuma o izogibanju dvojnemu obdavčenju med državo, v kateri sicer prebivate, in državo, v kateri iščete zaposlitev. Morda boste morali davek na dohodek še naprej plačevati v državi, ki vam izplačuje nadomestilo za brezposelnost. Podrobnejše informacije o mednarodnih davčnih vprašanjih boste našli pri pristojnem davčnem uradu in v dvostranskem davčnem sporazumu med državama.

 • Sem upokojenec in 5 mesecev na leto živim v drugi državi EU. Ali moram tam plačati dohodnino?

  Noben evropski predpis ne ureja obdavčitve v zvezi s čezmejnim izplačevanjem pokojnin. Zanje veljajo nacionalna davčna zakonodaja in davčni sporazumi. Večinoma velja, da plačate dohodnino samo v državi, v kateri imate stalno prebivališče. Nekatere države vas bodo štele za davčnega rezidenta (torej davčnega zavezanca), če tam vsako leto preživite 5 mesecev. Vendar pa vas lahko v skladu z določbami davčnega sporazuma med državama nato v praksi obravnavajo kot davčnega rezidenta samo domače države.

  Če prejemate pokojnino na podlagi dela v javni upravi, boste običajno morali plačati davek na dohodek iz pokojnine samo državi, ki vam plačuje pokojnino.

  Navedene informacije so samo povzetek najpogostejših pravil. V nekaterih mednarodnih davčnih sporazumih so predvidene tudi izjeme. Pozanimajte se na svoji davčni upravi.

 • Ali lahko država, iz katere prejemam dividende, zanje odmeri višjo stopnjo davka samo zato, ker živim v drugi državi?

  NE – načelo EU o enaki obravnavi se uporablja za davke na dividende, obresti in prihodke iz drugih vrednostnih papirjev. Država, iz katere prejemate dividende, ne more uveljavljati višje davčne stopnje samo zato, ker se plačilo dividend izvrši v tujino – razen če se diskriminacija odpravi tako, da vam država prebivališča prizna davčno olajšavo za plačano višjo davčno stopnjo drugod.

Glej osnovne informacije o tem področju
Davek na dohodek v tujini
Zakonodaja EU
Javna posvetovanja