Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/04/2017

Bieži uzdotie jautājumi - Ienākuma nodokļi ārzemēs

 • Man piedāvā viena gada darba līgumu citā ES valstī. Vai man būs jāmaksā šajā valstī gūto ienākumu nodokļi?

  , ļoti iespējams. Ja kādā valstī dzīvojat ilgāk par sešiem mēnešiem gadā, parasti tā jūs uzskata nodokļu rezidentu. Tas nozīmē, ka tā ar nodokļiem apliks darba ienākumus, kurus tur gūstat, un ka tā var aplikt ar nodokļiem arī ienākumus, ko gūstat jebkur citur pasaulē. Jums ir jānoskaidro, vai jūs uzskatīs par nodokļu rezidentu uzņēmējvalstī un kādas ir piemērojamās nodokļu likmes un atskaitījumi. Jums arī jāpārbauda, vai jūsu alga tiks aplikta ar nodokli jūsu izcelsmes valstī un vai nolīgums par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, kas noslēgts starp divām attiecīgajām valstīm, paredz nodokļu atskaitījumus.

 • Esmu saņēmis darba piedāvājumu Beļģijā, bet turpināšu dzīvot Francijā un ik dienu braukšu uz darbu. Kurā valstī man būs jāmaksā nodokļi?

  Ja regulāri šķērsojat robežu, principā jūsu profesionālos ienākumus ar nodokli apliks Beļģijā, kur nodokļu iestādes, iespējams, no jūsu algas ieturēs provizorisku summu. Tomēr, tā kā jūsu nodokļu rezidence ir Francijā, tā ir tā valsts, kur jums būs jādeklarē savi citur pasaulē gūtie ienākumi (tostarp jūsu Beļģijas alga) un kur uzliks nodokļus par tiem. Principā Beļģijā samaksātos nodokļus ņems vērā, aprēķinot nodokļus, kas maksājami Francijā, lai izvairītos no dubultas nodokļu uzlikšanas.

  Ieskatieties divpusējā nodokļu nolīgumā, kas noslēgts starp Franciju un Beļģiju, lai pārliecinātos, vai uz jums attiecas pārrobežu darba ņēmēja statuss. Ja tā, tad nodokļi jums, iespējams, būs jāmaksā tikai Francijā. Ieskatieties arī jaunākajā Francijas un Beļģijas parakstītajā protokolā par pārrobežu darba ņēmējiem.

  Lai noskaidrotu situāciju, varat sazināties arī ar vietējo nodokļu iestādi Beļģijā un Francijā vai Eiropas nodarbinātības dienesta pārrobežu partnerības biroju, kas atrodas jūsu reģionā.

 • Dodoties uz darbu, es regulāri šķērsoju robežu. Vai dzīvesvietas valstī, kur mani uzskata par nodokļu rezidentu, varu pieprasīt nodokļu atvieglojumus par iemaksām, ko veicu nodarbinātības pensiju sistēmā savas darbavietas valstī?

  Var būt visādi. Ja jums ir profesionāli ienākumi vienā valstī, šai valstij, acīmredzot, jāpiešķir jums visi nodokļu atvieglojumi, kas attiecas uz šī veida ienākumiem un kas tiek piešķirti šīs valsts iedzīvotājiem. Tas ietver atvieglojumus par iemaksām, kas veiktas nodarbinātības pensiju sistēmā, ja iedzīvotājiem tie tāpat ir pieejami neatkarīgi no valsts, kur atrodas attiecīgā pensiju sistēma.

  Savukārt, ja jums ir piešķirti atvieglojumi par iemaksām, kas veiktas kādā nodarbinātības pensiju sistēmā jūsu darbavietas valstī, jums tos nepiešķirs jūsu dzīvesvietas valstī.

  Noteikumi par vienlīdzīgu attieksmi paredz, ka jūsu nodarbinātības valstij un jūsu dzīvesvietas valstij ir jānodrošina jums tāda pati attieksme, kāda ir pret iedzīvotājiem un personām, kuras strādā šajā valstī, bet tām nav jānodrošina īpaša attieksme.

 • Regulāri šķērsoju robežu, lai dotos uz darbu, un nodokļus maksāju valstī, kur strādāju. Vai man ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem šajā valstī?

  Viss ir atkarīgs no jūsu situācijas: vai jums ir citi ienākumi dzīvesvietas valstī, un kādi ir noteikumi, ko nodokļu atvieglojumu jomā piemēro jūsu darbavietas valsts iedzīvotājiem.

  Lai noskaidrotu savu situāciju, vērsieties savā nodokļu iestādē. ES nodarbinātības konsultants varēs arī jums sniegt vispārīgu informāciju par noteikumiem, kas ir piemērojami.

  Vairumā ES valstu nodokļu rezidenti un tādi, kas par nodokļu rezidentiem nav uzskatāmi, netiek aplikti ar nodokļiem vienādi.

  Ja esat pārrobežu darba ņēmējs, jums, iespējams, nebūs tādas pašas tiesības uz nodokļu atvieglojumiem kā jūsu nodarbinātības valsts iedzīvotājiem gadījumā, kad jums (vai atsevišķos gadījumos jūsu laulātajam) ir ienākumi citur un tāpēc saskaņā ar šīs valsts noteikumiem neuzskata, ka jūs visus vai gandrīz visus savus ienākumus esat saņēmuši savā nodarbinātības valstī.

  Ja tomēr tur gūstat visus vai gandrīz visus savus ienākumus, tad ES likumdošana uzliek šai valstij par pienākumu jums piešķirt tādus pašus nodokļu atvieglojumus, kādi pieejami tās iedzīvotājiem, un līdz ar to, iespējams, atvieglojumus saistībā ar maksājumiem, kas veikti dzīvesvietas valstī. Ja, piemēram, veicat iemaksas kādā nodarbinātības pensiju sistēmā dzīvesvietas valstī, jums vajadzētu būt iespējai tās atskaitīt jūsu nodarbinātības valstī, ja vien tā paredz atskaitījumus par iemaksām, kas veiktas šī veida sistēmā šajā valstī.

  Dažas valstis pārrobežu darba ņēmējiem pat piešķir fiktīva rezidenta statusu (konkrētie nosacījumi katrā valstī ir atšķirīgi). Ja šis ir jūsu gadījums, varat prasīt tādus pašus nodokļu atvieglojumus un atskaitījumus kā jūsu nodarbinātības valsts iedzīvotājiem.

  Pirms sākat strādāt otrpus robežai, rūpīgi izpētiet spēkā esošos noteikumus. Ielūkojieties arī ar attiecīgajā tiesu praksē.

  Ja jums ir piešķirti nodokļu atvieglojumi un atskaitījumi jūsu nodarbinātības valstī, visticamāk, ka jums nebūs tiesības uz tiem dzīvesvietas valstī.

 • Mans darba devējs Francijā norīko mani darbā uz Nīderlandi. Kurā valstī man būs jāmaksā nodokļi?

  Visticamāk, ka citās valstīs gūto ienākumu nodokļus maksāsiet tikai Francijā,

  • ja norīkojums nav ilgāks par 6 mēnešiem;
  • ja jūsu algu nemaksā darba devējs, kas dzīvo Nīderlandē, vai kāds cits viņa vārdā;
  • ja jūsu algu nemaksā kāds birojs vai cits pastāvīgs uzņēmums, kas pieder jūsu darba devējam Nīderlandē.

  Tomēr, ja visi trīs nosacījumi nav izpildīti, jūs arī varētu būt Nīderlandes nodokļu rezidents — vismaz saistībā ar jūsu norīkojuma laikā gūto ienākumu.

  Ja Nīderlandē uzturaties ilgāk par 6 mēnešiem, jūs tur, iespējams, uzskatīs par nodokļu rezidentu un jūsu citur pasaulē gūto ienākumu apliks ar nodokli. Vairumā no nodokļu nolīgumiem piemēro kādu izšķirošu noteikumu, kas ļauj jūs uzskatīt par rezidentu vienā valstī, lai nepieļautu, ka par tādu jūs uzskata abas valstis. Saskaņā ar šo noteikumu jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu izcelsmes valstī, pat ja strādājat un dzīvojat citā valstī, ja paturat pastāvīgu mājvietu un būtiskas personiskas un ekonomiskas saites ar šo valsti (piem., ja jūsu laulātais un jūsu bērni turpina dzīvot jūsu izcelsmes valstī un ja jūs tur atgriežaties katru nedēļas nogali).

  Ja jūsu dzīvesvietas valsts ir Francija, Nīderlandei nebūtu tiesības aplikt ar nodokli jūsu citur pasaulē gūtos ienākumus, bet tā varētu aplikt ar nodokli profesionālos ienākumus, ko gūstat Nīderlandē.

  Dzīvesvietas valsts principā atskaitītu citā valstī nodokļos samaksāto summu no summas, kas maksājama dzīvesvietas valstī. Ziniet, ka vairumā nolīgumu par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem paredzēti citi noteikumi, ja jūsu darba devējs ir valsts iestāde.

  Lai saņemtu precīzu atbildi, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kas noslēgts starp attiecīgajām valstīm (Franciju un Nīderlandi jūsu gadījumā), vai sazinieties ar valsts nodokļu iestādēm.

 • Es dzīvoju un strādāju (pašnodarbinātas personas statusā) valstī A un uz vienu gadu "norīkoju" sevi darbā valstī B, lai tur pabeigtu projektu. Es saprotu, ka, ja paturu valsts A sociālo nodrošināšanu, es saglabāju arī savu šīs valsts nodokļu rezidenta statusu?

  Nav obligāti. Patiesībā, jūs, ļoti iespējams, kļūsiet par nodokļu rezidentu valstī B, ja uzturēsieties tur ilgāk par 6 mēnešiem gadā.

  Jūsu statuss nodokļu vajadzībām ir atkarīgs valstu A un B likumdošanas un nolīguma par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, kuru šīs valstis, iespējams, ir noslēgušas. Principā norīkotā persona par nodokļu rezidentu norīkojuma valstī kļūst pēc vismaz 6 tur nostrādātiem mēnešiem.

  Šis ir tikai biežāk sastopamo noteikumu kopsavilkums. Lai saņemtu precīzu atbildi, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kurš ir piemērojams, vai sazinieties ar attiecīgajām valsts nodokļu iestādēm vai ES nodarbinātības konsultantu.

 • Mani norīkoja uz 4 mēnešiem darbā citā ES valstī. Kurā valstī man jāmaksā nodokļi?

  Ņemot vērā, ka norīkojuma ilgums nesasniedza 6 mēnešus, jūs, ļoti iespējams, turpināsiet maksāt nodokļus izcelsmes valstī (valstī, kurā parasti strādājat). Principā jums nav jāmaksā ienākuma nodoklis jūs uzņemošajā valstī:

  • ja vien jūsu darba devējam tur nav pastāvīgs birojs vai
  • jūs norīkoja darbā pie darba devēja, kas ir reģistrēts šajā valstī.

  Pat tad, ja nav piemērojams neviens no šiem nosacījumiem, uzņēmējvalsts likumdošana var uzlikt jums par pienākumu maksāt nodokļus par algu, ko saņemat sava norīkojuma laikā.

  Ja šis ir jūsu gadījums, jums būtu jābūt iespējai uzņēmējvalstī prasīt atmaksu atbilstīgi noteikumiem nolīgumā par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, kas noslēgts starp uzņēmējvalsti un jūsu izcelsmes valsti.

  Ziniet, ka vairumā nolīgumu par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem paredzēti citi noteikumi, ja jūsu darba devējs ir valsts iestāde.

  Šis ir tikai biežāk sastopamo noteikumu kopsavilkums. Lai saņemtu precīzu atbildi, ieskatieties nodokļu nolīgumā, kurš ir piemērojams, vai sazinieties ar attiecīgajām valsts nodokļu iestādēm vai ES nodarbinātības konsultantu.

 • Mani uz gadu norīkoja darbā citā valstī, un uzņēmējvalsts prasa, lai maksāju ienākuma nodokļus. Vai man ir tiesības uz nodokļu atvieglojumiem un atskaitījumiem šajā valstī?

  Pēc vesela citā ES valstī aizvadīta gada principā jūs uzskata par šīs valsts nodokļu rezidentu. Tādējādi jums ir tiesības uz tādiem pat nodokļu atvieglojumiem vai atskaitījumiem, kādus saņem attiecīgās valsts iedzīvotāji, pat ja tie attiecas uz izdevumiem, kas radušies ārpus šīs valsts robežām.

  Piemēram, ja uzņēmējvalsts paredz nodokļu atskaitījumus saistībā ar bērnu aprūpes izmaksām, jums jābūt iespējai panākt, ka attiecīgie maksājumi, kurus esat veikuši savā izcelsmes valstī, tiek atskaitīti.

 • Esmu ES valsts ierēdnis un strādāju citā ES valstī. Kurā valstī man jāmaksā nodokļi?

  Tas atkarīgs no divpusējā nodokļu nolīguma starp valsti, kura jūs nodarbina (izcelsmes valsts), un to, kurā strādājat (uzņēmējvalsts). Vairums ES valstu ir izšķīrušās par noteikumu, saskaņā ar kuru ierēdnis apliekams ar nodokļiem tikai izcelsmes valstī.

  Izņēmums: no jums var iekasēt nodokļus uzņēmējvalstī, ja tur strādājat pēc jūsu darba devēja norīkojuma un ja:

  • esat uzņēmējvalsts pilsonis vai ja
  • neesat pārcēlies uz dzīvi šajā valstī tikai tādēļ, lai tur strādātu par ierēdni.

  Šis ir tikai biežāk sastopamo noteikumu kopsavilkums. Atsevišķos starptautiskos nodokļu nolīgumos var būt paredzēti izņēmumi. Jautājiet savā nodokļu iestādē vai vērsieties pie ES nodarbinātības konsultanta un ieskatieties attiecīgajā starpvalstu nolīgumā par nodokļiem.

 • Esmu ierēdnis un pašlaik strādāju ārzemēs. Manu algu izmaksā un apliek ar nodokļiem manā izcelsmes valstī. Vai man ir tiesības uz tādiem pašiem nodokļu atvieglojumiem, kādi ir maniem kolēģiem, kas nav norīkoti darbā ārzemēs kā es?

  , jums būtu jābūt iespējai izmantot tādus pat nodokļu atvieglojumus, kādi ir pieejami jūsu izcelsmes valsts iedzīvotājiem, tomēr var būt izņēmumi — ja jūsu ienākumi nav viss jūsu mājsaimniecības ienākums, piemēram, ja jūsu laulātajam ir profesionāls ienākums uzņēmējvalstī un ja viņš/viņa tiesīga prasīt līdzīgus atskaitījumus šajā valstī.

  Piemēram:

  • ja jūsu izcelsmes valsts piedāvā nodokļu atskaitījumus par izdevumiem, kas saistīti ar bērnu aprūpi, arī jums ir tiesības uz tāda paša apjoma atlaidēm par bērnu aprūpes izdevumiem uzņēmējvalstī.
  • ja jūsu izcelsmes valsts piedāvā nodokļu atskaitījumus par hipotekārā kredīta maksājumiem, arī jums ir tiesības uz tāda paša apjoma atlaidēm saistībā ar mājokli, ko esat iegādājies uzņēmējvalstī.

  Jebkurā gadījumā jums nav tiesību saņemt divu veidu atlaides.

  Ja jums šķiet, ka jūs diskriminē, vērsieties valsts iestādēs. Dažos gadījumos Eiropas Savienības palīdzības dienesti arī var palīdzēt.

 • Es vēlos pārreģistrēt savu bezdarbnieka pabalstu uz citu ES valsti, kur, domājams, uzturēšos trīs mēnešus. Vai man būs jāmaksā ienākuma nodoklis šajā valstī?

  Iespējams, ka ne, saskaņā ar nolīgumu par dubultu neaplikšanu ar nodokļiem, kas noslēgts starp valsti, kur ir jūsu pastāvīgā dzīvesvieta, un valsti, uz kuru jūs pārceļaties, jums, iespējams, būs jāturpina maksāt nodokļus tikai valstī, kas maksā bezdarbnieka pabalstu. Lai saņemtu sīkāku informāciju par starptautisko nodokļu jautājumiem, jautājiet savā nodokļu iestādē un ieskatieties nodokļu nolīgumā, kas noslēgts starp šīm divām valstīm.

 • Es esmu pensionārs, 5 mēnešus gadā dzīvoju citā ES valstī. Vai man ir jāmaksā ienākuma nodoklis šajā valstī?

  Nav ES likumdošanas, kas regulētu nodokļus, kuri saistīti ar pārrobežu pensijām. Ir piemērojama tikai valstu nodokļu likumdošana un nodokļu nolīgumi. Principā no jums var iekasēt ienākuma nodokli tikai jūsu galvenās dzīvesvietas valstī. Dažās valstīs jūs var uzskatīt par nodokļu rezidentu — un līdz ar to aplikt jūsu ienākumu ar nodokli —, ja tur pavadāt 5 mēnešus gadā, bet saskaņā ar nodokļu nolīgumu starp jūsu izcelsmes valsti un uzņēmējvalsti, iespējams, ka par rezidentu jūs uzskata tikai jūsu izcelsmes valsts.

  Neatkarīgi no tā, vai esat vai neesat uzņēmējvalsts rezidents, ja saņemat valsts sektora pensiju (ja esat bijis ierēdnis), to principā apliks ar nodokli tikai valstī, kura to maksā.

  Šī informācija ir tikai biežāk sastopamo noteikumu kopsavilkums. Dažos divpusējos nolīgumos par nodokļiem var būt paredzētas atkāpes no šī vispārīgā principa. Jautājiet vietējā nodokļu iestādē.

 • Es saņemu dividendes no kādas ES valsts. Vai var tikt piemērota augstāka nodokļu likme tikai tāpēc, ka es dzīvoju citā valstī?

  , ES vienlīdzīgas attieksmes princips attiecas uz nodokļiem, ko piemēro ienākumiem no dividendēm, procentiem un citiem vērtspapīriem. Valsts, kura izmaksā dividendes, nevar piemērot augstāku nodokļa likmi tikai tāpēc, ka dividendes izmaksā ārzemniekam, ja vien jūsu dzīvesvietas valsts nekompensē šos nodokļus, kuri ir salīdzinoši augstāki, piemērojot nodokļu atvieglojumu, lai jūs netiktu diskriminēts.

Skatīt galveno informāciju par šo tematu
Ienākuma nodokļi ārzemēs
ES tiesību akti
Sabiedriskās apspriešanas