Pēdējā pārbaude: 21/09/2021

Norīkoti darba ņēmēji

Sakarā ar koronavīrusu noteiktie robežšķērsošanas ierobežojumi norīkotajiem darba ņēmējiem

Jūsu darba devējs jūs var uz laiku nosūtīt strādāt citā ES valstī. Šajā laikā jums būs norīkota darba ņēmēja statuss un tādi paši darba pamata nosacījumi un tiesības kā uzņemošās valsts darba ņēmējiem.

Norīkojums var turpināties tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs konkrēta uzdevuma izpildei. Kad norīkojums būs noslēdzies, jums jāatgriežas savā darbavietā tajā ES valstī, no kuras tikāt norīkots.

 Darba nosacījumi

Uz jums attieksies uzņemošajā valstī piemērojamie nodarbinātības noteikumi, ja tie ir izdevīgāki nekā izcelsmes valstī. Šie noteikumi attiecas uz:

  

Citas tiesības

Ja esat norīkots strādāt citā ES valstī:

Ilgtermiņa norīkojums

Ja esat norīkots ilgāk par 12 mēnešiem (vai par 18 mēnešiem, ja darba devējs uzņemošās valsts iestādēm iesniedz motivētu paziņojumu), ir piemērojami visi attiecīgie uzņemošās valsts nodarbinātības noteikumi, izņemot par darba līguma izbeigšanu un papildu darba pensijām.

Ja esat ilgstoši norīkots darbā uz citu ES valsti, jums var pievienoties jūsu ģimenes locekļi saskaņā ar viņu pašu kā ES pilsoņu tiesībāmen, nevis jūsu apgādībā esošu personu statusā.

Ienākuma nodoklis

Ja uzņemošajā valstī strādājat ne ilgāk kā sešus mēnešus, jums tur nav jāmaksā ienākuma nodoklisen. Tomēr principā nav tādu ES mēroga tiesību aktu, kas precizētu, kura valsts norīkojuma laikā var aplikt ar nodokli jūsu ienākumus. Nacionālajos tiesību aktos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm var būt paredzēti šādi noteikumi.

  Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Lai jums kā uz ārzemēm norīkotam darba ņēmējam turpinātos apdrošināšana izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, darba devējam ir izcelsmes valsts sociālās apdrošināšanas iestādē jālūdz portatīvais dokuments PD A1PDF dokumentsen un jāinformē uzņemošās valsts iestādes. Ja norīkojums ir ilgāks par diviem gadiem, jūs varat:

Uzziniet vairāk par savu sociālo nodrošinājumu laikā, kamēr esat norīkots darbā uz citu ES valstien.

Pirms norīkojuma

Jūsu darba devējam, iespējams, būs jānosūta iepriekšējs paziņojums uzņemošās valsts iestādēm, kur norādīta:

Lai uzzinātu vairāk, izlasiet ES īso ceļvedi par darbinieku norīkošanuAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Sk. arī ES praktiskos norādījumus par norīkošanuAtidaryti kaip išorės nuorodą.

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Noskaidrojiet uzņemošās valsts tīmekļa vietnē, kādi darba nosacījumi tur attiecas uz no ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem, un atrodiet vietējo iestāžu kontaktinformāciju.

Izvēlieties valsti:

  Jums ir vēl citi jautājumi?

  Bieži uzdotie jautājumi

  ES tiesību akti

  Vai jūs skar “Brexit”?

  Šajā lapā izklāstītie noteikumi ir spēkā vismaz līdz 2020. gada 31. decembrim:

  • ja esat ES pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams Apvienotās Karalistes darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums;
  • ja esat Apvienotās Karalistes pilsonis, jums joprojām ir pilnībā pieejams ES darba tirgus un jums joprojām ir visas darba ņēmēja tiesības, ko paredz ES regulējums.

  Ja jums radušās grūtības panākt, lai jūsu tiesības ievēro, sazinieties ar mūsu palīdzības dienestiem.

  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

  Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

  Kopīgot šo lapu: