Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Atjaunināts : 25/09/2017

Uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji

Darba devējs var jūs norīkot īslaicīgā darbā uz citu ES valsti. Šajā laikā jums būs "norīkota darba ņēmēja" statuss un jūs varēsiet izmantot īpašus nodarbinātības noteikumus un tiesības.

Nodarbinātības noteikumi

Kamēr esat norīkots darbā uz citu ES valsti, uz jums attiecas uzņēmējas valsts nodarbinātības noteikumi. Piemēram, šādos jautājumos:

 • minimālā samaksas likme – jūsu alga nedrīkst būt zemāka par vietējo minimālo algu vai jūsu nozares juridiski saistošajos darba koplīgumos noteikto algu, ja uzņēmējā valstī tādi ir spēkā;
 • maksimālais darba un minimālais atpūtas periods;
 • veselība un drošība darbā;
 • darba ņēmēju darbā pieņemšanas nosacījumi pagaidu darba aģentūrās;
 • grūtnieču un jauniešu darba apstākļi;
 • vienlīdzīga attieksme pret vīriešiem un sievietēm un citi noteikumi, kas novērš diskrimināciju.

Var gadīties, ka darba devējs jums segs ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes izdevumus norīkojuma valstī, ja tas ir paredzēts jūsu izcelsmes valsts likumdošanā. Tās būs piemaksas pie jūsu parastās algas.

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Noskaidrojiet uzņēmējas valsts tīmekļa vietnē, kādi darba noteikumi tur attiecas uz no ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem, un atrodiet vietējo iestāžu kontaktinformāciju.

Izvēlieties valsti:

Citas tiesības

Kamēr esat norīkots strādāt citā ES valstī:

 • jums nav vajadzīga darba atļauja – izņemot gadījumu, ja esat darba ņēmējs no Horvātijas, kas norīkots uz Austriju (tur dažās nozarēs vēl pastāv darba ierobežojumi);
 • jums nav jāparūpējas par savas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, taču dažās profesijās var gadīties, ka jāiesniedz rakstiska deklarācija: uzziniet vairāk par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu;
 • pensionējoties jums nebūs jāvēršas dažādu valstu pensiju iestādēs – uzņēmējas valsts iestādes netiks iesaistītas.

Ienākuma nodoklis

Ja esat norīkots darbā uz laiku, kas mazāks par 6 mēnešiem, jums nav jāmaksā ienākuma nodoklis mērķa valstī.

Tomēr principā nav tādu ES mēroga tiesību aktu, kas reglamentētu, kurai valstij norīkojuma laikā jāmaksā nodokļi. Tas var būt noteikts valsts likumos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm: uzziniet vairāk par ienākuma nodokli.

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Ja esat uz ārzemēm norīkots darba ņēmējs, jums saglabājas piederība izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, bet ne ilgāk kā 2 gadus. Noskaidrojiet, kādas formalitātes jums jāizpilda.

Ja strādājat ārzemēs ilgāk nekā 2 gadus, jums būs jāpāriet darbavietas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Dažos specifiskos gadījumos gan varat saglabāt piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai ilgāk nekā 2 gadus.

Iepriekšēja deklarācija

Iespējams, ka jūsu darba devējam vajadzēs iesniegt iepriekšēju paziņojumu mērķa valsts iestādēm, kur būs norādītas tādas ziņas kā jūsu darba vieta, norīkojuma ilgums un kontaktinformācija.

Raugieties, lai darba devējs par to parūpētos, citādi jums uzņēmējā valstī var uzlikt sodu.

Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar koordinācijas iestādi, kuras ziņā ir uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, vai vienoto kontaktpunktu uzņēmējā valstī.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.