Pēdējā pārbaude : 15/11/2018

Uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji

Apvienotās Karalistes lēmums par LES 50. panta piemērošanu: Vairāk informācijas

Pašreiz šī valsts joprojām ir pilntiesīga ES dalībvalsts, un attiecīgās tiesības un pienākumi joprojām pilnā mērā attiecas uz Apvienoto Karalisti.

 • Jautājumi un atbildes, kuru pamatā ir ES un Apvienotās Karalistes 2017. gada 8. decembra kopīgais ziņojumsen
 • ES publikācijas par "Brexit"
 • Lielbritānijas valdības informācija un nostādnes par "Brexit"en

Darba devējs var jūs norīkot īslaicīgā darbā uz citu ES valsti. Šajā laikā jums būs "norīkota darba ņēmēja" statuss un jūs varēsiet izmantot īpašus nodarbinātības noteikumus un tiesības.

Nodarbinātības noteikumi

Kamēr esat norīkots darbā uz citu ES valsti, uz jums attiecas uzņēmējas valsts nodarbinātības noteikumi. Piemēram, šādos jautājumos:

Var gadīties, ka darba devējs jums segs ceļa, uzturēšanās un naktsmītnes izdevumus norīkojuma valstī, ja tas ir paredzēts jūsu izcelsmes valsts likumdošanā. Tās būs piemaksas pie jūsu parastās algas.

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Noskaidrojiet uzņēmējas valsts tīmekļa vietnē, kādi darba noteikumi tur attiecas uz no ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem, un atrodiet vietējo iestāžu kontaktinformāciju.

Izvēlieties valsti:


  Citas tiesības

  Kamēr esat norīkots strādāt citā ES valstī:

  Ienākuma nodoklis

  Ja esat norīkots darbā uz laiku, kas mazāks par 6 mēnešiem, jums nav jāmaksā ienākuma nodoklis mērķa valstī.

  Tomēr principā nav tādu ES mēroga tiesību aktu, kas reglamentētu, kurai valstij norīkojuma laikā jāmaksā nodokļi. Tas var būt noteikts valsts likumos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm: uzziniet vairāk par ienākuma nodokli.

  Sociālais nodrošinājums ārzemēs

  Ja esat uz ārzemēm norīkots darba ņēmējs, jums saglabājas piederība izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai, bet ne ilgāk kā 2 gadus. Noskaidrojiet, kādas formalitātes jums jāizpilda.

  Ja strādājat ārzemēs ilgāk nekā 2 gadus, jums būs jāpāriet darbavietas valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā. Dažos specifiskos gadījumos gan varat saglabāt piederību izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmai ilgāk nekā 2 gadus.

  Iepriekšēja deklarācija

  Iespējams, ka jūsu darba devējam vajadzēs iesniegt iepriekšēju paziņojumu mērķa valsts iestādēm, kur būs norādītas tādas ziņas kā jūsu darba vieta, norīkojuma ilgums un kontaktinformācija.

  Raugieties, lai darba devējs par to parūpētos, citādi jums uzņēmējā valstī var uzlikt sodu.

  Lai uzzinātu vairāk, sazinieties ar koordinācijas iestādi, kuras ziņā ir uz ārzemēm norīkotie darba ņēmēji, vai vienoto kontaktpunktu uzņēmējā valstī.

  Bieži uzdotie jautājumi

  ES tiesību akti

  Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

  Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

  Ikkondividi din il-paġna: