Pēdējā pārbaude: 19/01/2023

Norīkoti darba ņēmēji

Jūsu darba devējs jūs var uz laiku nosūtīt strādāt citā ES valstī. Šajā laikā jums būs norīkota darba ņēmēja statuss un tādi paši darba pamata nosacījumi un tiesības kā uzņemošās valsts darba ņēmējiem.

Norīkojums var turpināties tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs konkrēta uzdevuma izpildei. Kad norīkojums būs noslēdzies, jums jāatgriežas savā darbavietā tajā ES valstī, no kuras tikāt norīkots.

Darba nosacījumi

Uz jums attieksies uzņemošajā valstī piemērojamie nodarbinātības noteikumi, ja tie ir izdevīgāki nekā izcelsmes valstī. Šie noteikumi attiecas uz:

Citas tiesības

Ja esat norīkots strādāt citā ES valstī:

Ilgtermiņa norīkojums

Ja esat norīkots ilgāk par 12 mēnešiem (vai par 18 mēnešiem, ja darba devējs uzņemošās valsts iestādēm iesniedz motivētu paziņojumu), ir piemērojami visi attiecīgie uzņemošās valsts nodarbinātības noteikumi, izņemot par darba līguma izbeigšanu un papildu darba pensijām.

Ja esat ilgstoši norīkots darbā uz citu ES valsti, jums var pievienoties jūsu ģimenes locekļi saskaņā ar viņu pašu kā ES pilsoņu tiesībām, nevis jūsu apgādībā esošu personu statusā.

Ienākuma nodoklis

Ja uzņemošajā valstī strādājat ne ilgāk kā sešus mēnešus, jums tur nav jāmaksā ienākuma nodoklis. Tomēr principā nav tādu ES mēroga tiesību aktu, kas precizētu, kura valsts norīkojuma laikā var aplikt ar nodokli jūsu ienākumus. Nacionālajos tiesību aktos vai nodokļu līgumos starp ES valstīm var būt paredzēti šādi noteikumi.

Sociālais nodrošinājums ārzemēs

Lai jums kā uz ārzemēm norīkotam darba ņēmējam turpinātos apdrošināšana izcelsmes valsts sociālā nodrošinājuma sistēmā, darba devējam ir izcelsmes valsts sociālās apdrošināšanas iestādē jālūdz portatīvais dokuments PD A1 en un jāinformē uzņemošās valsts iestādes. Ja norīkojums ir ilgāks par diviem gadiem, jūs varat:

Uzziniet vairāk par savu sociālo nodrošinājumu laikā, kamēr esat norīkots darbā uz citu ES valsti.

Pirms norīkojuma

Jūsu darba devējam, iespējams, būs jānosūta iepriekšējs paziņojums uzņemošās valsts iestādēm, kur norādīta:

Lai uzzinātu vairāk, izlasiet ES īso ceļvedi par darbinieku norīkošanu en .

Sk. arī ES praktiskos norādījumus par norīkošanu en .

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Noskaidrojiet uzņemošās valsts tīmekļa vietnē, kādi darba nosacījumi tur attiecas uz no ārzemēm norīkotajiem darba ņēmējiem, un atrodiet vietējo iestāžu kontaktinformāciju.

Valstu tīmekļa vietnes par norīkošanu darbā

Valsts sadarbības koordinatori

Katrā valstī ir kompetenta iestāde, kas sniedz atbildes uz jautājumiem par darba ņēmēju norīkošanu darbā. Lai aplūkotu valstu kompetento iestāžu kontaktinformāciju, noklikšķiniet uz zemāk redzamās pogas “Jautāt valsts iestādei”.

Skatīt arī:

Bieži uzdotie jautājumi

ES tiesību akti

Vajadzīga papildu informācija par kādā valstī spēkā esošajiem noteikumiem?

Izvēlieties valsti
Austrija
Bundesministerium für Arbeit und WirtschaftFederal Ministry of Labour and Economy
Favoritenstraße 7AT-1040 Wien
Contact formen
Beļģija Beļģija – Flandrija Beļģija – Valonija
FPS Employment, Labour and Social Dialogue, Belgian liaison office, Directorate-general labour law and legal studiesSPF Emploi, Travail et Concertation sociale, Bureau de liaison belge, Direction Générale Droit du travail et études juridiquesFOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Belgisch verbindingsbureau, Algemene directie arbeidsrecht en juridische studiën
Rue Ernest Blerot 1BE-1070 Bruxelles/Brussel
Employment Belgium (EN)en
Emploi Belgique (FR)fr
Werk België (NL)nl
Bulgārija
Министерство на труда и социалната политика - ИА Главна инспекция по трудаMinistry of Labour and Social Policy - General Labour Inspectorate EA
3 Kniaz Aleksandar Dondukov blvd.BG-1000 Sofia
Tīmekļa vietneen
Horvātija
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politikeMinistry of Labour, Pension System, Family and Social Policy
Ulica grada Vukovara 78HR-10000 Zagreb
Tīmekļa vietnehr
Kipra
Υπουργείο Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τμήμα ΕργασίαςMinistry of Labour, Welfare and Social Insurance - Department of Labour
9 Klimentos StrCY-1480 Nicosia
Tīmekļa vietneen
Čehija
Ministerstvo práce a sociálních věcíMinistry of Labour and Social Affairs
Na Poříčním právu 1CZ-128 01 Praha 2
Posting and social securityen
Posting a foreigner to the Czech republicen
Dānija
Danish Working Environment Authority
Landskronagade 332100 København Ø
Posting regulationsen
Social security coveren
Igaunija
Tööinspektsioon; Ms Liis Naaber-KalmLabour Inspectorate
Mäealuse 2/2EE-12618 Tallinn
Tīmekļa vietneen
Somija
TyosuojeluArbetarskyddsförvaltningenOccupational Safety and Health Administration
Occupational Safety and Health Administrationen
Francija
Bureau de liaison nationale - Direction générale du travail - Ministère du TravailNational Liaison Office - Directorate General for Labour - Ministry for Labour
39-45, quai André CitroënFR-75902 Paris Cedex 15
Posting of employees - Ministry for Labouren
Vācija
Generalzolldirektion Direktion VII - Finanzkontrolle SchwarzarbeitDirectorate VII of the Central Customs Authority - Financial Control of Undeclared Work
Wörthstraße 1-3DE-50668 Köln
Central Customs Authorityen
Grieķija
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Individual Contractual Labour Arrangements, Section of Individual Labour Contract (D. Pantazidou, A. Revela)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grieķija
Ministry of Labour and Social Affairs, Directorate-General of Employment Relationships, Occupational Health and Safety and Labour Market Integration
Directorate of Health and Safety at Work, Section of Working Conditions and Strategic Planning (V. Papanastasiou, A. Mandalou)29 Stadiou Str.10559 AthensGreece
ypergasias.gov.grel
Grieķija
Labour Inspectorate, Independent Authority
Central Division, Directorate of Planning and Coordination of Labour Relations Inspection (A. Mpouzios, D. Souliotis)10 Agisilaou Str.10437 AthensGreece
sepe.gov.grel
Ungārija
Nemzetgazdasági Minisztérium - Munkafelügyelet Foglalkoztatás-felügyeletMinistry for National Economy - Hungarian Labour Inspectorate
P.O. Box 481HU-1369 Budapest
Tīmekļa vietneen
Islande
VelferðarráðuneytiðMinistry of Social Affairs
Skogarhlid 6IS-150 Reykjavik
Tīmekļa vietneen
Īrija
Workplace Relations
O'Brien RoadCarlowIreland
Tīmekļa vietneen
Itālija
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industrialiMinistry of Labour and Social Policy
Via Fornovo, 8IT-00192 Roma
Tīmekļa vietneen
Latvija
Valsts darba inspekcijaState Labour Inspectorate
Kr. Valdemara Street 38LV-1010 Rīga
Tīmekļa vietneen
Lihtenšteina
Amt für Volkswirtschaft - Abteilung WirtschaftOffice of National Economy - Department of Economic Affairs
Haus der WirtschaftPoststrasse 1LI-9494 Schaan
Tīmekļa vietnede
Lietuva
Valstybinė darbo inspekcijaState Labour Inspectorate
Algirdo Str. 19LT-03607 Vilnius
Tīmekļa vietneen
Luksemburga
Inspection du travail et des minesLabour and Mines Inspectorate
3, rue des PrimeursL-2361 Strassen
Tīmekļa vietnefr
Malta
Department for Industrial and Employment Relations
121, Melita StreetVLT 1121 Valletta
Tīmekļa vietneen
Nīderlande
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Inspectie SZMinistry of Social Affairs and Employment - Labour Inspectorate
Parnassusplein 5, NL-2511 VX Den HaagP.O Box 90801, NL-2509 LV Den Haag
www.postedworkers.nlen
www.nllabourauthority.nl en
Norvēģija
ArbeidstilsynetLabour Inspection Authority
Postboks 4720 TorgardNO-7468 Trondheim
www.arbeidstilsynet.noenen
Polija
Państwowa Inspekcja Pracy - Główny Inspektorat PracyNational Labour Inspectorate - Chief Labour Inspectorate
ul. Barska 28/30PL-02 315 Warszawa
Tīmekļa vietnepl
Portugāle
Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT)Authority for Working Conditions
Praca de Alvalade n. 11749-043 LISBON
websitept
e-formspt
Rumānija
Inspecția MunciiLabour Inspectorate
Strada Matei Voievod, nr. 14RO-030167, Sector 2București
Tīmekļa vietne
Slovākija
Národný inšpektorát práceNational Labour Inspectorate
Masarykova 10SK-040 01 Kosice
Tīmekļa vietneen
Slovēnija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnostiMinistry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities
Štukljeva cesta 44SI-1000 Ljubljana
Tīmekļa vietneen
Spānija
Dirección General de TrabajoGeneral Directorate of Labour
Pío Baroja, 6ES-28009 Madrid
Desplazamiento - Datos de contactoes
Desplazamientoes
Zviedrija
ArbetsmiljöverketSwedish Work Environment Authority
Box 9082SE-171 09 Solna
Tīmekļa vietneen

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: