Vietnes rīki

Valodu atlasītājs

ES karogs

Navigācijas ceļš

Izvēlne

Pēdējā pārbaude : 30/04/2018

Daļlaika īpašuma tiesības un citi ilgtermiņa brīvdienu līgumi ES

Pērkot tradicionālās daļlaika īpašuma tiesības — tiesības pavadīt konkrētajā īpašumā vai īpašumos vairāk nekā vienu laikposmu vairāk nekā viena gada laikā —, ne viens vien ir piedzīvojis nepatīkamus pārsteigumus. Tas pats attiecas uz dalību ilgtermiņa brīvdienu shēmā, piemēram, brīvdienu klubā, kas piedāvā atlaides par naktsmītni vai citus izdevīgus noteikumus, bieži vien saistībā ar ceļojumu vai citiem pakalpojumiem (dalība šādā shēmā ir ilgāka par gadu).

Gan tradicionālās daļlaika īpašuma tiesības, gan dažādie ilgtermiņa brīvdienu produkti, kas parādījušies gadu gaitā, var jums radīt nopietnas finanšu saistības — uz ilgu laiku vai uz visiem laikiem. Jums var rasties regulāras papildu izmaksas saistībā ar nodokļiem, brīvdienu mītnes uzturēšanu, apdrošināšanu u. tml.

Līguma noteikumi — jūsu tiesības

Jaunākie ES noteikumi jums nodrošina aizsardzību situācijās, kad uzstājīgs pārdevējs jūs pārliecinājis parakstīt līgumu par daļlaika īpašuma tiesību iegādi vai iestāšanos ilgtermiņa brīvdienu shēmā. Šie noteikumi attiecas uz līgumiem, kas noslēgti kopš 2011. gada 23. februāra (vai dažās ES valstīs vēlāk).

Šie noteikumi pasargā jūs arī tad, ja parakstāt:

 • tālākpārdošanas līgumus (jūs maksājat speciālistam, kas jums palīdz pārdot vai nopirkt daļlaika īpašumtiesības vai dalību brīvdienu klubā),
 • maiņas līgumus (jūs maksājat par pievienošanos shēmai, kas jums ļauj izmantot naktsmītni vai citus pakalpojumus, taču jūs ļaujat arī citiem uz laiku izmantot jūsu daļlaika īpašuma tiesības).

Jūsu tiesības attiecas uz dažādiem daļlaika īpašuma veidiem, tostarp:

 • kruīza kuģiem,
 • dzīvojamajiem treileriem,
 • baržām.

Kas būtu jāzina pirms pirkuma veikšanas

Pirms izšķiraties par pirkumu, noskaidrojiet savas tiesības.

 • Jums ir tiesības pirms līguma parakstīšanas tikt pilnībā informētam par tā noteikumiem, saņemot rakstisku informāciju jūsu dzimtajā valodā (ja tā ir viena no ES oficiālajām valodām).
 • Jūs drīkstat 14 kalendāro dienu laikā pārdomāt un uzteikt līgumu, nepamatojot savu lēmumu. Ja jūs nesaņemat atteikuma standartveidlapu, kā to pieprasa ES noteikumi, uzteikuma termiņš pagarinās līdz 1 gadam un 14 kalendārajām dienām.
 • Ja neesat saņēmis pilnu informāciju par pērkamo produktu, uzteikuma termiņš pagarinās līdz 3 mēnešiem un 14 kalendārajām dienām.
 • Pārdevējs nedrīkst no jums prasīt avansa maksājumu vai depozītu uzteikuma termiņa laikā.
 • Iegādājoties dalību brīvdienu klubā, maksājums jāveic vienādās daļās ik pēc gada.
 • Pēc otrās daļas maksājuma veikšanas jums ir tiesības izbeigt brīvdienu kluba līgumu, nemaksājot nekādu sodu. Kad saņemat pieprasījumu veikt nākamo maksājumu, jums ir 14 kalendārās dienas, lai pārdevējam paziņotu par līguma izbeigšanu.
 • Ja esat parakstījis arī saistītu maiņas līgumu, arī tas tiek automātiski izbeigts, kad uzsakāt daļlaika īpašuma tiesību līgumu (un jums par to nekas nav jāmaksā).
 • Ja saskaņā ar tālākpārdošanas līgumu esat nolīdzis speciālistu, kas jums palīdz pārdot jūsu daļlaika īpašumtiesības vai dalību brīvdienu klubā, viņš no jums nedrīkst ņemt samaksu, kamēr jūsu daļlaika īpašuma tiesības nav pārdotas vai jūsu tālākpārdošanas līgums nav citādi izbeigts.

Ja esat noslēdzis līgumu par daļlaika īpašuma tiesībām vai dalību ilgtermiņa brīvdienu shēmā, šie noteikumi jūs aizsargā arī tad, ja pārdevējs apgalvotu, ka tie nav spēkā.

Potenciāli negodīga komercprakse un negodīgi līguma noteikumi

Uzmanība jāpievērš arī citām lietām, piemēram:

 • nelikumīgiem, maldinošiem tirdzniecības paņēmieniem, kad, piemēram, nokasot reklāmas kartītes lodziņu, izrādās, ka esat ieguvis balvu, bet, lai to saņemtu, jāapmeklē daļlaika īpašuma tiesību pārdošanas pasākums, kur jūs uzstājīgi pierunā parakstīt līgumu,
 • aizdomīgiem daļlaika īpašuma tiesību tālākpārdošanas piedāvājumiem, sevišķi tad, ja jūs pārliecina pirkt citu īpašumu, solot, ka līdzšinējais tiks pārdots. Beigās varat attapties ar diviem daļlaika īpašumiem, kas jums nav vajadzīgi,
 • aizdomīgiem piedāvājumiem no cilvēkiem, kas uzdodas par citu ES valstu juristiem un grib jūs par samaksu pārstāvēt šīs valsts tiesās, kas izskatīs jūsu strīdu ar pārdevēju,
 • aizdomīgiem piedāvājumiem no cilvēkiem, kas par maksu piedāvā no pārdevēja atgūt jūsu daļlaika maksājumus,
 • jūsu daļlaika īpašuma tiesību pārdevējs nedrīkst nepamatoti ierobežot jūsu tiesības privāti pārdot, iznomāt vai apmainīt jūsu daļlaika īpašuma tiesības, ierobežot jūsu tiesības izvēlēties pakalpojumus vai piestādīt rēķinu par nepamatotām uzturēšanas izmaksām. Ja viņš tā rīkojas, pamatojoties uz jūsu līguma standartnoteikumiem, tad tie, iespējams, ir negodīgi līguma noteikumi un tāpēc jums var nebūt saistoši,
 • atcerieties, ka, pērkot daļlaika īpašumtiesības, jūs uzņematies saistības uz ilgu laiku, varbūt pat uz visu mūžu. Padomājiet kārtīgi, vai gribēsit šo īpašumu izmantot arī pēc 10 vai 20 gadiem. Vai jūsu bērni, kas varbūt mantos jūsu daļlaika īpašuma tiesības un būs spiesti segt īpašuma uzturēšanas izmaksas, vēlēsies turp braukt atvaļinājumā?

Ja vēlaties saņemt padomu par problēmu savā dzīvesvietas valstī, sazinieties ar savas valsts patērētāju organizācijuEnglish. Ja rodas domstarpības ar pārdevēju no citas ES valsts, noskaidrojiet Eiropas Patērētāju centru tīklā ( ECC-Net), kādas ir jūsu tiesības un ar kādu aizsardzību varat rēķināties.

Varat arī mēģināt izskatīt strīdu ārpustiesas kārtībā, izmantojot strīdu alternatīvās izšķiršanasEnglish procedūru. Ja esat iegādājies daļlaika īpašuma tiesības vai ilgtermiņa brīvdienu līgumu internetā, varat iesniegt sūdzību tiešsaistē, SIT platformā.

Piemērs

Daļlaika īpašuma tiesību līguma laušana: pircējs pret pārdevēju

Patriks no Īrijas 2013. gadā parakstīja daļlaika īpašuma tiesību līgumu ar pakalpojumu sniedzēju Maltā. Pārdevējs viņam neiedeva uzteikuma standartveidlapu un neinformēja par to, ka uzteikuma termiņa laikā viņam nav jāmaksā ne avanss, ne depozīts.

Patriks iemaksāja 1260 eiro depozītu un izveidoja tiešā debeta maksājumu uzdevumu par 122,50 eiro mēnesī uz 2 gadiem.

Lai rezervētu apmešanos vienā no pārdevēja brīvdienu mītnēm, viņam vajadzēja īpašu kodu, bet, neraugoties uz daudziem atkārtotiem pieprasījumiem, pārdevējs Patrikam tādu nedeva.

Gadu vēlāk viņam nebija izdevies rezervēt brīvdienas, tāpēc Patriks gribēja uzteikt līgumu, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar ES noteikumiem atteikuma termiņš bija pagarinājies uz 1 gadu un 14 kalendārajām dienām. Līdz tam viņš jau bija samaksājis 2730 eiro.

Pārdevējs nepiekrita līguma uzteikšanai un liedzās atdot Patrikam naudu.

Konsultējies ar Eiropas Patērētāju centru tīkla Īrijas nodaļu, Patriks iesniedza prasību tiesā, izmantojot Eiropas maza apmēra prasību procedūru, un tiesa pieņēma spriedumu viņam par labu. Taču pārdevējs arī tad neatdeva naudu. Beigās iesaistījās Eiropas Patērētāju centru tīkla Maltas nodaļa, un Patriks saņēma atpakaļ iemaksāto naudu.

Sabiedriskās apspriešanas
  Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?
  Vaicājiet, un mēs dosim padomu.