Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 14/12/2022

Daļlaika īpašuma tiesības un citi ilgtermiņa brīvdienu līgumi ES

Pērkot tradicionālās daļlaika īpašuma tiesības — tiesības pavadīt konkrētajā īpašumā vai īpašumos vairāk nekā vienu laikposmu vairāk nekā viena gada laikā —, ne viens vien ir piedzīvojis nepatīkamus pārsteigumus. Tas pats attiecas uz dalību ilgtermiņa brīvdienu shēmā, piemēram, brīvdienu klubā, kas piedāvā atlaides par naktsmītni vai citus izdevīgus noteikumus, bieži vien saistībā ar ceļojumu vai citiem pakalpojumiem (dalība šādā shēmā ir ilgāka par gadu).

Gan tradicionālās daļlaika īpašuma tiesības, gan dažādie ilgtermiņa brīvdienu produkti, kas parādījušies gadu gaitā, var jums radīt nopietnas finanšu saistības — uz ilgu laiku vai uz visiem laikiem. Jums var rasties regulāras papildu izmaksas saistībā ar nodokļiem, brīvdienu mītnes uzturēšanu, apdrošināšanu u. tml.

Līguma noteikumi — jūsu tiesības

Jaunākie ES noteikumi jums nodrošina aizsardzību situācijās, kad uzstājīgs pārdevējs jūs pārliecinājis parakstīt līgumu par daļlaika īpašuma tiesību iegādi vai iestāšanos ilgtermiņa brīvdienu shēmā. Šie noteikumi attiecas uz līgumiem, kas noslēgti kopš 2011. gada 23. februāra (vai dažās ES valstīs vēlāk).

Šie noteikumi pasargā jūs arī tad, ja parakstāt:

Jūsu tiesības attiecas uz dažādiem daļlaika īpašuma veidiem, tostarp:

Kas būtu jāzina pirms pirkuma veikšanas

Pirms izšķiraties par pirkumu, noskaidrojiet savas tiesības.

Uzmanību

Ja esat noslēdzis līgumu par daļlaika īpašuma tiesībām vai dalību ilgtermiņa brīvdienu shēmā, šie noteikumi jūs aizsargā arī tad, ja pārdevējs apgalvotu, ka tie nav spēkā.

Potenciāli negodīga komercprakse un negodīgi līguma noteikumi

Uzmanība jāpievērš arī citām lietām, piemēram:

Ja vēlaties saņemt padomu par problēmu savā dzīvesvietas valstī, sazinieties ar savas valsts patērētāju organizāciju . Ja rodas domstarpības ar pārdevēju no citas ES valsts, noskaidrojiet Eiropas Patērētāju centru tīklā ( ECC-Net), kādas ir jūsu tiesības un ar kādu aizsardzību varat rēķināties.

Varat arī mēģināt izskatīt strīdu ārpustiesas kārtībā, izmantojot strīdu alternatīvās izšķiršanas procedūru. Ja esat iegādājies daļlaika īpašuma tiesības vai ilgtermiņa brīvdienu līgumu internetā, varat iesniegt sūdzību tiešsaistē, SIT platformā.

Piemērs

Daļlaika īpašuma tiesību līguma laušana: pircējs pret pārdevēju

Patriks no Īrijas 2013. gadā parakstīja daļlaika īpašuma tiesību līgumu ar pakalpojumu sniedzēju Maltā. Pārdevējs viņam neiedeva uzteikuma standartveidlapu un neinformēja par to, ka uzteikuma termiņa laikā viņam nav jāmaksā ne avanss, ne depozīts.

Patriks iemaksāja 1260 eiro depozītu un izveidoja tiešā debeta maksājumu uzdevumu par 122,50 eiro mēnesī uz 2 gadiem.

Lai rezervētu apmešanos vienā no pārdevēja brīvdienu mītnēm, viņam vajadzēja īpašu kodu, bet, neraugoties uz daudziem atkārtotiem pieprasījumiem, pārdevējs Patrikam tādu nedeva.

Gadu vēlāk viņam nebija izdevies rezervēt brīvdienas, tāpēc Patriks gribēja uzteikt līgumu, pamatojoties uz to, ka saskaņā ar ES noteikumiem atteikuma termiņš bija pagarinājies uz 1 gadu un 14 kalendārajām dienām. Līdz tam viņš jau bija samaksājis 2730 eiro.

Pārdevējs nepiekrita līguma uzteikšanai un liedzās atdot Patrikam naudu.

Konsultējies ar Eiropas Patērētāju centru tīkla Īrijas nodaļu, Patriks iesniedza prasību tiesā, izmantojot Eiropas maza apmēra prasību procedūru, un tiesa pieņēma spriedumu viņam par labu. Taču pārdevējs arī tad neatdeva naudu. Beigās iesaistījās Eiropas Patērētāju centru tīkla Maltas nodaļa, un Patriks saņēma atpakaļ iemaksāto naudu.

ES tiesību akti

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: