Uzņēmējdarbība
Pēdējā pārbaude: 16/01/2023

Sociālā nodrošinājuma tiesību standartveidlapas

Veidlapas, kas apliecina, kādus (sociālās apdrošināšanas) pabalstus varat saņemt, kad pārvietojoties ES

Šīs veidlapas ļauj ES pilsoņiem, kuri dzīvo un/vai strādā citā ES valstī, nevis viņu izcelsmes valsts — vai to ir darījuši agrāk —, īstenot savas tiesības sociālo pabalstu jomā.

Šajā tīmekļlapā norādītās veidlapas ir derīgas visām personām (neatkarīgi no to pilsonības), kuras likumīgi dzīvo kādā ES valstī.

Veidlapa

Mērķis

Izdevējiestāde un lietojums

A1(agrāk

E 101

E 103)

Paziņojums par piemērojamiem tiesību aktiem. Tā noder, lai pierādītu, ka veicat sociālos maksājumus citā ES valstī, ja esat darbam ārzemēs norīkots darbinieks vai strādājat vienlaicīgi vairākās valstīs.

Šo veidlapu izsniedz sociālā nodrošinājuma iestāde , kurā esat reģistrējies savā mītnes valstī.

S1 en PDF dokuments(agrāk

E 106,

E 109

un

E 121 - šo dažas iestādes joprojām izsniedz)

Apliecība, kas apstiprina tiesības uz veselības aprūpi, ja nedzīvojat valstī, kurā esat apdrošināts. Noderīga norīkotajiem darbiniekiem, pārrobežu darba ņēmējiem, pensionāriem un ierēdņiem un viņu apgādībā esošām personām.

Sazinieties ar jūsu veselības apdrošināšanas iestādi, lai noskaidrotu iestādi, kas izdod S1 veidlapu.

Iesniedziet to jebkurai tās valsts veselības apdrošināšanas iestādei, kurā dzīvojat.

S2(agrāk

E 112)

Atļauja saņemt plānotu veselības aprūpi citā ES vai EBTA valstī. Attieksmei pret jums ir jābūt tādai pašai kā pret minētās valsts iedzīvotājiem, un daļa no izmaksām jums, iespējams, būs jāsamaksā avansā.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to tās valsts veselības apdrošināšanas iestādei, kurp dodaties ārstēties.

S3

Sertifikāts, kas apliecina tiesības uz veselības aprūpi jūsu agrākās nodarbinātības valstī. Noderīga pensionētiem pārrobežu darba ņēmējiem, kuri vairs nav apdrošināti savā agrākās nodarbinātības valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to veselības apdrošināšanas iestādei valstī, kurā agrāk strādājāt kā pārrobežu darba ņēmējs.

U1(agrāk

E 301)

Paziņojums par apdrošināšanas periodiem, kuri jāņem vērā, aprēķinot bezdarbnieka pabalstu.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālā nodrošinājuma iestāde valstī(-s), kurā(-s) pēdējoreiz esat strādājis.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam tajā valstī, kur lūdzat bezdarbnieka pabalstu.

U2(agrāk

E 303)

Atļauja turpināt saņemt bezdarbnieka pabalstu, kamēr jūs darbu meklējat citā valstī.

Šo veidlapu izsniedz valsts nodarbinātības dienests vai kompetentā sociālā nodrošinājuma iestāde valstī(-s), kurā(-s) kļuvāt par bezdarbnieku.

Iesniedziet to valsts nodarbinātības dienestam tajā valstī, kurā meklējat darbu.

U3

Apstākļi, kas varētu ietekmēt tiesības uz bezdarbnieka pabalstu. Tā informē nodarbinātības dienestus jūsu pabalstus maksājošajā valstī par jūsu situācijas izmaiņām, kuru dēļ, iespējams, mainīsies jūsu pabalsta maksājumi.

Valsts nodarbinātības dienests valstī, kurā meklējat darbu, izmantojot veidlapu U2.

DA1(agrāk

E 123)

Apliecina jūsu tiesības tikt ārstētam ar īpašiem nosacījumiem, kādi ir paredzēti darbā notikušiem negadījumiem un arodslimībām citā ES valstī.

Veselības apdrošināšanas iestāde.

Iesniedziet to tās valsts veselības apdrošināšanas iestādei, kurā uzturaties.

P1

Pārskats par lēmumiem pensijas jautājumā, kurus attiecībā uz jums pieņēmušas dažādas ES valstis, no kurām esat prasījis vecuma, apgādnieka zaudējuma vai invaliditātes pensiju.

Par pensiju atbildīgā iestāde, kurai iesniedzāt pensijas pieprasījumu.

Šī iestāde to izsniegs tad, kad būs saņēmusi ziņas par lēmumiem, kurus pieņēmušas dažādas iestādes, kuras izskatījušas jūsu pieprasījumu.

Bieži uzdotie jautājumi

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Kopīgot šo lapu: