Uzturēšanās un ceļošana
Pēdējā pārbaude: 09/07/2020

Strīdu alternatīva izšķiršana / Strīdu izšķiršana tiešsaistē

Vai jūs skar “Brexit”?

Strīdu alternatīva izšķiršana

Ja jums izcēlies strīds ar patērētāju, bet negribat tiesāties, strīda alternatīva izšķiršanaen var būt jums piemērots risinājums. Salīdzinājumā ar vēršanos tiesā strīdu alternatīva izšķiršana parasti ir ātrāka, vienkāršāka un izmaksā mazāk. Ar šo apzīmējumu domāti visi dažādie veidi, kā sūdzību var izskatīt, neiesaistot tiesu. Iespējams, ka esat dzirdējis dažus no tiem, piemēram, starpniecība, samierināšana, tiesībsargs vai sūdzību izskatīšanas padome.

Vai nu jūs, vai patērētājs lūdz neitrālu trešo pusi iesaistīties un uzņemties starpnieka funkcijas starp viņu un jums; šo neitrālo trešo pusi sauc par strīdu izšķiršanas struktūru. Tā var ieteikt sūdzības risinājumu, noteikt abām pusēm obligātu risinājumu vai vienkārši tās savest kopā, lai diskutētu, kā rast risinājumu.

ES regulējumā noteikts, ka dalībvalstīm jānovērtē strīdu izšķiršanas struktūras un ka tām jāatbilst vairākām kvalitātes prasībām, lai garantētu, ka šīs struktūras jūsu strīdus izskata efektīvi, godīgi, neitrāli, neatkarīgi un pārskatāmi. Parasti tās panāk rezultātu 90 dienu laikā.

Jums šīs struktūras ir pieejamas visu to līgumstrīdu risināšanai, kuri jums varētu rasties ar klientiem no jebkuras ES dalībvalsts. Sameklējiet strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūru savā valstī.

Strīdu alternatīva izšķiršana var jums ietaupīt izdevumus un atvieglot preču un pakalpojumu pārdošanu savā valstī un ārzemēs gan internetā, gan parastajā veidā. Tā var jums arī palīdzēt uzturēt sava uzņēmuma prestižu un labas attiecības ar klientiem.

Strīdu izšķiršana tiešsaistē

Šī vietne ir paredzēta tikai strīdiem starp uzņēmumiem un patērētājiem.

Ja jums ir strīds ar patērētāju par tīmeklī veiktu pirkumu un gribat izvairīties no tiesāšanās, tad šī strīdu izšķiršanas vietne var būt pareizais rīks, ar kuru sasniegt ātru un ekonomisku risinājumu. Jūs varat šo vietni izmantot, lai iesniegtu sūdzību par klientu (piemēram, par nemaksāšanu), savukārt jūsu klients var to izmantot, lai sūdzētos par jums.

Šī interaktīvā vietne ir pieejama visās ES oficiālajās valodās, un tās pakalpojumi ir par velti. Kāda no kompetentajām strīdu izšķiršanas struktūrām, kuras reģistrētas šajā vietnē, saņems un izskatīs jūsu sūdzību. Visas procedūras tiks paveiktas tiešsaistē.

Jūs varat lejupielādēt infografiku par to, kā darbojas strīdu izšķiršanas tiešsaistē jeb SIT platforma un kādi ir jūsu kā tirgotāja pienākumi.

Kāda procedūra man jāievēro?

Ja strīdu izšķiršanas vietnē ir iesniegta sūdzība, jums un jūsu klientam būs jāvienojas par to, kura strīdu alternatīvas izšķiršanas struktūra to izskatīs. Ņemiet vērā, ka katrai struktūrai ir pašai savi noteikumi un procedūras un, iespējams, arī maksa par pakalpojumiem.

Lietas izskatīšanas gaitā strīdu izšķiršanas struktūra varbūt ar jums sazināsies, lai lūgtu sniegt papildu informāciju, dokumentus vai uzaicinātu tikties.

Jūs varat iecelt pārstāvi, kas jums palīdz. Proti, drīkstat lūgt kādu citu jūsu vārdā iesniegt sūdzību vai sekot līdzi tās izskatīšanai.

Jebkurā procedūras posmā varat pieprasīt informāciju un palīdzību. Visās ES dalībvalstīs ir valsts kontaktpunkts, kas jums var sniegt palīdzību saistībā ar jūsu sūdzību.

Paturiet prātā, ka daži kontaktpunkti var jums palīdzēt tikai pārrobežu strīdos.

Saite uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT)

Ja veicat komercdarbību internetā, jums jāsniedz tieša saite uz SIT platformu savā tīmekļa vietnē un tur skaidri jānorāda sava e-pasta adrese. Turklāt jūsu e-pasta adresei ir jābūt skaidri redzamai jūsu tīmekļa vietnē.

Ja jums ir pienākums (saskaņā ar tiesību aktiem, līgumu vai dalību kādā sistēmā) izmantot konkrētu strīdu izšķiršanas struktūru, jums:

Varat izmantot mūsu tīmeklim paredzētos reklāmkarogusen, lai sniegtu saiti uz SIT platformu.

"Consumer Law Ready"

"Consumer Law Ready" ("Esiet gatavs patērētāju aizsardzības tiesiskajam regulējumam") ir ES mēroga programma, kas mikoruzņēmumiem un MVU par velti piedāvā mācības par patērētāju aizsardzības regulējumu. Lai nodrošinātu, ka jūsu MVU ir gatavs patērētāju aizsardzības regulējumam, varat pieteikties uz bezmaksas kursiem savā valstī.

Ja labprātāk vēlaties mācīties tieši jums piemērotā tempā, reģistrējieties, lai varētu piekļūt mācību materiāliem. Pēc materiāla apguves varat nokārtot e-testu un saņemt attiecīgu sertifikātu.

Ielūkojieties portālā "Consumer Law Ready"en, lai uzzinātu, kā varat reģistrēties.

Saistītās tēmas

ES tiesību akti

Sabiedriskās apspriešanas

Jums vajadzīgs atbalsts no palīdzības dienesta?

Sazinieties ar specializētiem palīdzības dienestiem

Eiropas procedūra maza apmēra prasībām

Atrisiniet domstarpības ar piegādātājiem vai klientiem no citas ES valsts, ja prasības summa nepārsniedz 2000 eiro.

Eiropas Ombuds

Iesniedziet sūdzību par ES iestādi, struktūru, biroju vai aģentūru.

Vietējs atbalsts uzņēmumiem

Vai jums ir jautājumi par uzņēmuma pārrobežu darbību, piemēram, eksportu uz citu ES valsti vai darbības paplašināšanu tajā? Ja ir, varat saņemt bezmaksas padomu no Eiropas Biznesa atbalsta tīkla.

Kopīgot šo lapu: