Последна проверка: 09/07/2020

Алтернативно/Онлайн решаване на спорове

Засегнати сте от Брексит?

Алтернативно решаване на спорове

Ако имате спор с потребител и желаете да избегнете съдебните процедури, алтернативното решаване на споровеen може да е подходящият за вас вариант. В сравнение с прибягването до съд, алтернативното решаване на спорове обикновено е по-бързо, по-лесно и по-евтино. С това понятие се описват всички начини за решаването на спор, които не включват прибягване до съд. Възможно е да сте чували за него като „медиация", „помиряване", „арбитраж", „омбудсман", „комисия по жалбите" или друго.

Вие или потребителят искате от неутрална трета страна да се намеси и да действа като посредник между двете страни по спора. Тази неутрална трета страна се нарича орган за решаване на спорове. Този орган може да предложи решение по жалбата, да наложи решение на двете страни или просто да ги покани на среща, за да обсъдят как да се намери решение.

Съгласно законодателството на ЕС, органите за решаване на спорове се оценяват от държавите членки и трябва да отговарят на определени изисквания за качество, за да се гарантира, че работят по ефективен, справедлив, безпристрастен, независим и прозрачен начин при уреждането на спорове. Обикновено решение на даден спор се намира в рамките на 90 дни.

Можете да се свържете с тези органи за всички спорове по договори, които могат да възникнат между вас и вашите клиенти във всички страни от ЕС. Намерете орган за алтернативно решаване на спорове във вашата страна.

Алтернативното решаване на спорове може да ви спести съдебни разходи и да улесни продажбата на стоки и услуги във вашата страна или в чужбина, онлайн или офлайн. Благодарение на него можете също така да опазите вашата професионална репутация и добрите си отношения с клиентите.

Онлайн решаване на спорове

Тази платформа е предназначена само за спорове между търговци и потребители.

Ако имате спор с потребител относно онлайн покупка и желаете да избегнете съдебно производство, платформата за онлайн решаване на спорове може да се окаже правилният инструмент за намирането на бързо и евтино решение. Можете да използвате тази платформа, за да подадете жалба срещу клиент (напр. при неплащане) или ваш клиент може да я използва, за да подаде жалба срещу вас.

Този интерактивен уебсайт е достъпен на всички езици на ЕС и използването му е безплатно. Един от регистрираните на платформата компетентни органи за решаване на спорове ще получи вашата жалба и ще се заеме с намирането на решение. Всички процедури ще се провеждат онлайн.

Можете да изтеглите инфографика за начина, по който работи платформата за онлайн решаване на спорове, и за вашите задължения като търговец.

Каква процедура трябва да следвам?

Ако е подадена жалба чрез платформата за онлайн решаване на спорове, ще трябва да постигнете съгласие с клиента относно органа за алтернативно решаване на спорове, който да разгледа спора ви. Имайте предвид, че всеки орган за решаване на спорове има свои собствени правила и процедури и е възможно някои от тях да изискват заплащането на такса.

Докато спорът се разглежда, органът за решаване на спорове може да се свърже с вас за допълнителна информация или документи или за да ви покани на среща.

Можете да определите свой представител, който да ви помага. Това означава, че упълномощавате друго лице да подаде жалбата или да следи случая от ваше име.

На всеки етап от процедурата можете да поискате информация или помощ. Във всяка страна от ЕС има национално звено за контакт, което може да ви помогне с вашата жалба.

Имайте предвид, че някои звена за контакт могат да ви помогнат единствено при трансгранични спорове.

Връзка към платформата за онлайн решаване на спорове (ОРС)

Ако извършвате стопанска дейност онлайн, трябва да предоставите пряка връзка на вашия уебсайт към платформата за ОРС. Освен това, вашият електронен адрес за връзка трябва да е ясно посочен на уебсайта.

Когато имате задължение (по закон, поради членство в дадена схема или по договор) да използвате конкретен орган за решаване на спорове, трябва да:

Можете да предоставите връзка към платформата за ОРС, като използвате нашите уеб банериen.

Готови за потребителското право

„Готови за потребителското право" е програма, която обхваща целия ЕС и предлага безплатни курсове за обучение по потребителско право за микропредприятия и МСП. Можете да кандидатствате за обучение във вашата страна, за да се уверите, че вашето предприятие спазва изискванията на потребителското право.

Ако предпочитате да учите самостоятелно, регистрирайте сеen за достъп до образователните материали. След това можете да попълните електронен тест и да валидирате обучението си, като получите сертификат.

Разгледайте портала на „Готови за потребителското право"en, за да разберете как може да се регистрирате.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Обществени консултации

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Европейска процедура за искове с малък материален интерес

Уреждане на спорове с доставчици или клиенти от друга страна в ЕС за суми на стойност до 2000 евро.

Европейски омбудсман

Подаване на жалба срещу институция, орган, служба или агенция на ЕС.

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница, например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Споделяне на страницата: