Последна проверка: 22/12/2020

Проверка на номер по ДДС (VIES)

Можете да проверите дали дадено предприятие е регистрирано за трансгранична търговия в рамките на ЕС с помощта на уеб приложението на ЕС VIES.

Първи стъпки

Какво представлява системата VIES?

VIES (VAT Information Exchange System) е търсачка (а не база данни), собственост на Европейската комисия. При търсене с приложението VIES данните се извличат от националните бази данни за ДДС.

Търсенето показва един от двата възможни резултата: съществува информация за регистрацията по ДДС в ЕС ( валиден номер) или не съществува такава информация ( невалиден номер).

Валиден номер

Ако проверяваният от вас номер е валиден, в приложението ще се покаже информацията за регистрацията по ДДС.

Невалиден номер

Ако системата даде резултат „невалиден", това означава, че търсеният от вас номер не е регистриран в съответната национална база данни. Това се дължи на една от следните причини:

Тези промени не винаги се отразяват незабавно в националните бази данни и съответно във VIES. По спешни въпроси ви съветваме да се свържетеen с вашата местна данъчна администрация.

VIES е достъпна на 23 езика на Европейския съюз.

Ами ако съществуващ номер не е потвърден?

Ако клиентът ви твърди, че е регистриран по ДДС, но проверката чрез VIES не потвърждава това, той може да поиска извършването на проверка от данъчната служба в неговата страна. Може да се наложи клиентът ви да се регистрира допълнително за трансгранични сделки в ЕС. Тази процедура е различна в различните страни от ЕС.

Искане на допълнителна информация

Ако не намирате информацията чрез VIES, поискайте повече сведения от вашите национални органи. Това би трябвало да ви позволи да потвърдите:

Начините за контакт с националните органиfrdeen се различават в различните страни. В някои държави от ЕС има oнлайн системи, а в други трябва да се свържете с органите по телефона, по електронната поща или по факс.

Онлайн системи за проверка на регистрациите по ДДС

(Таблица, актуализирана за последен път през декември 2018 г.)

Държава от ЕС Национална онлайн система за проверка на регистрациите по ДДС
Австрия -
Белгия Не
България Не
Хърватия Не
Кипър Не
Чехия Даen

Дания

Даda
Естония Да
Финландия Не
Франция Не
Германия Даde
Гърция -
Унгария -
Ирландия Не
Италия He
Латвия -
Литва Даlten
Люксембург Няма
Малта Не
Нидерландия Не
Полша Не
Португалия Не
Румъния Даro
Словакия Да
Словения -
Испания Даesen
Швеция Не

От съображения за защита на данните, националните органи не предоставят името и адреса, съответстващи на даден номер по ДДС. Те само потвърждават дали с номера по ДДС е свързано дадено име и адрес.

Не са налични данни

Понякога системата е недостъпна поради необходимостта от архивиране на националните бази данни. Комисията работи с държавите от ЕС, за да се гарантира, че периодите, през които техните бази данни не са достъпни, са възможно най-кратки. Ако получите съобщение за грешка във връзка с това, опитайте отново след няколко минути или по-късно през деня.

Възможни неточности

Европейската комисия не носи отговорност за точността на информацията във VIES. Това е така, защото информацията се извлича от национални бази данни, върху които Комисията не упражнява контрол. Европейската комисия не може да проверява, коригира, добавя или изтрива национални регистрации по ДДС.

Допълнителна информация

За препоръчване е да следите валидирането си в случай на данъчни проверки.

За повече информация можете да разгледате страницата с често задавани въпросиОтваряне като външна връзка за VIES.

Отказ от отговорностОтваряне като външна връзка по отношение на потвърждаването на идентификационни номера по ДДС чрез VIES.

Свързани теми

Законодателство на ЕС

Засегнати сте от Брексит?

Нуждаете се от съдействието на службите за помощ?

Свържете се със специализираните служби за помощ

Свържете се със специализирани служби за помощ

Потърсете съвет за вашите права в ЕС / Разрешете проблеми с публичен орган

Местна подкрепа за бизнеса

Имате ли въпроси относно извършването на стопанска дейност през граница , например износ или разширяване на дейността в друга страна от ЕС? Ако отговорът е да, мрежата Enterprise Europe може да ви даде безплатен съвет.

Още услуги за помощ

Споделяне на страницата: