Elamine ja reisimine ELis
Viimati ajakohastatud: 20/10/2022

Kuidas kontrollida käibemaksukohustuslase numbrit? (VIES)

ELi veebipõhise süsteemi VIES kaudu saate kontrollida, kas äriühing on registreeritud ELi piires piiriülese kauplejana.

Alusta

Mis on VIES?

VIES (käibemaksuteabe vahetamise süsteem) on Euroopa Komisjonile kuuluv otsingumootor (mitte andmebaas). VIES-süsteemi kaudu otsingu teostamisel hangitakse andmeid liikmesriikide käibemaksu andmebaasidest.

VIESi kaudu teostatava otsingu tulemuseks on üks kahest vastusest: käibemaksukohustuslasena registreerimise number on olemas ( kehtiv) või seda ei ole ( kehtetu).

Vastus: „kehtiv"

Vastuse „kehtiv" puhul kuvatakse VIESis ELi käibemaksukohustuslasena registreerimise number.

Vastus: „kehtetu"

Kui süsteem annab vastuse „kehtetu", tähendab see seda, et käibemaksukohustuslasena registreerimise number, mida soovite kontrollida, ei ole asjakohase liikmesriigi andmebaasis registreeritud. See võib olla tingitud ühest järgmistest põhjustest:

Need muudatused ei kajastu alati kohe riiklikes andmebaasides ja sellest tulenevalt ka süsteemis VIES. Kiireloomulistel juhtudel soovitame teil ühendust võtta en oma kohaliku maksuasutusega.

VIES on kättesaadav Euroopa Liidu kõigis 23 ametlikus keeles.

Mida teha siis, kui süsteem registreeritud numbri olemasolu ei kinnita?

Kui teie klient väidab, et ta on käibemaksukohustuslasena registreeritud, kuid kontrollimine VIESi kaudu seda ei kinnita, saab ta paluda selle teabe kontrollimist oma riigi maksuametist. Sel juhul võib osutuda vajalikuks täiendav registreerimine piiriüleste tehingute jaoks ELis. Registreerimismenetlus on liikmesriigiti erinev.

Täiendava teabe taotlemine

Kui te VIESi kaudu teavet ei leia, peaksite küsima täiendavaid andmeid riiklikul tasandil oma riigi ametiasutustelt. Seejärel peaks olema võimalik kinnitada:

Riiklike ametiasutuste poole pöördumise võimalused erinevad liikmesriigiti. Mõnedes ELi riikides on veebipõhised süsteemid, teistes tuleb aga ühendust võtta telefoni, posti või faksi teel.

Valige riik

Andmekaitse-eeskirjade tõttu ei avalda riiklikud ametiasutused käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga seotud nime ja aadressi. Nad kinnitavad ainult seda, kas konkreetse käibemaksukohustuslasena registreerimise numbriga on seotud teatav nimi ja aadress.

Andmed puuduvad

Mõnikord ei ole süsteem kättesaadav riiklike andmebaaside varundamise tõttu. Komisjon teeb koostööd liikmesriikidega, et tagada, et aeg, mille jooksul andmebaasid ei ole kättesaadavad, oleks minimaalne. Kui saate sellekohase veateate, peate mõne minuti ootama ja seejärel uuesti proovima, või pöörduma hiljem tagasi.

Võimalikud ebatäpsused

Euroopa Komisjon ei saa võtta vastutust veebipõhises süsteemis VIES esitatud teabe täpsuse eest. Seda seepärast, et teavet saadakse riiklikest andmebaasidest, mille üle komisjonil puudub kontroll. Euroopa Komisjon ei saa riiklikke käibemaksukohustuslasena registreerimise numbreid kontrollida, parandada, lisada ega kustutada.

Lisateave

Soovitame teil oma andmeid aeg-ajalt kontrollida, eelkõige seoses võimaliku maksukontrolliga.

Lisateabe saamiseks külastage palun VIESi KKKAva välislingina lehekülge.

Vastutuse välistamineAva välislingina käibemaksukohustuslasena registreerimise numbri kehtivuse kontrollimisel süsteemi VIES kaudu.

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Teil on küsimusi seoses piiriülese ettevõtlusega, nt teise ELi riiki eksportimise või sinna oma ettevõtte laiendamisega? Sellisel juhul saab Enterprise Europe Network teile anda tasuta nõuandeid.

Enda jaoks sobiva abi leidmiseks võite kasutada ka abiteenuse otsingut.

Jaga lehekülge: