Viimati ajakohastatud: 06/01/2023

ELi kodanike reisidokumendid

Koroonaviirus: Reisimise ohutu taastamine

Kui olete ELi kodanik , ei ole teil vaja esitada oma isikutunnistust ega passi, kui reisite ühest piirikontrollita Schengeni alasse kuuluvast ELi riigist teise.

Isegi kui teie passi Schengeni alasse en kuuluvate riikide piiridel ei kontrollita, on siiski alati väga soovitatav passi või isikutunnistust kaasas kanda, et saaksite vajadusel oma isikut tõendada (kui teid peatab politsei, kui võtate ette lennureisi jne). Schengeni alasse kuuluvatel ELi riikidel on õigus võtta vastu siseriiklikke eeskirju, mille kohaselt on nende territooriumil viibimise ajal nõutud dokumentide kaasaskandmine.

Juhiluba, posti-, panga- või maksukaardid ei kehti reisidokumentide ega isikut tõendavate dokumentidena.

Hoiatus

Schengeni eeskirjade kohaselt võib liikmesriik erakorralistel asjaoludel taaskehtestada ajutise piirikontrolli, kui on tuvastatud oht avalikule korrale või sisejulgeolekule.

Klõpsake siin en , et saada lisateavet ja näha nimekirja riikidest, mis on piirikontrolli ajutiselt taaskehtestanud. Võtke nendesse riikidesse reisimise korral kindlasti kaasa isikutunnistus või pass. Isikut tõendava dokumendi esitamist võib teilt nõuda isegi tavaolukorras.

Piirikontrollita Schengeni alasse kuuluvad järgmised riigid:

Schengeni alasse ei kuulu järgmised riigid:

Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Island, Itaalia, Kreeka, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madalmaad, Malta, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Šveits, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari.

Bulgaaria, Iirimaa, Küpros, Rumeenia.

Te peate siiski esitama kehtiva isikutunnistuse või passi, kui reisite Schengeni alasse mittekuuluvatesse riikidesse või nendest riikidest väljapoole. Enne reisile minekut uurige, milliseid dokumente läheb teil vaja reisimiseks väljapoole oma koduriiki ning sisenemiseks Schengeni alasse mittekuuluvasse riiki.

Näide

Lars on rootslane ja veedab oma puhkust Hispaanias. Tal on kaasas panga väljastatud isikutunnistus, mida Rootsis käsitatakse isikut tõendava dokumendina.

Kuid Larsil võib tekkida probleeme juhul, kui Hispaania ametiisikud soovivad kontrollida tema isikut, sest Hispaanias tunnistatakse isikut tõendavate dokumentidena vaid riiklikke isikutunnistusi ja riiklike ametiasutuste poolt väljastatud passe.

Millised on teie riigis kehtivad isikutunnistused/passid?

Riiki sisenemise keelamine

Väga erandlikel juhtudel võib ELi riik keelata teil või teie pereliikmetel riiki siseneda kas avaliku korra, turvalisuse või rahvatervise kaalutlustel.

Sellisel juhul peavad ametiisikud tõendama, et teie või teie pereliikmed kujutavad endast tõelist, otsest ja piisavalt tõsist ohtu.

Teil on õigus saada kõnealune otsus kirjaliku dokumendina, kus on esitatud täielik põhjendus ning täpsustatud edasikaebamise kord ja tähtaeg.

KKK

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: