Ettevõtlus
Viimati ajakohastatud: 14/12/2022

Teie õigused oste tehes

ELi tarbijakaitse-eeskirjadega on ette nähtud, et teile tuleb ELis kaupu ja teenuseid ostes esitada selge teave ostetava toote või teenuse, selle hinna, posti- ja kohaletoimetamiskulude kohta ning selle kohta, millised on teie õigused, kui midagi läheb valesti.

Läbipaistvus internetis. Tarbijana on teil õigus teada iga veebimüüja staatust. Internetipõhised kauplemiskohad peavad märkima, kas müüja on kaupleja (registreeritud äriühing või üksikettevõtja) või eraisik. See eristus on oluline, sest ELi tarbijakaitsealased õigusaktid kaitsevad teid ainult siis, kui ostate kauplejalt. Eraisikult ostmise korral peab kauplemiskoht teid sellest teavitama.

Proovige meie lihtsat vahendit, mis aitab teil teada saada, millised on teie õigused ELis oste tehes.

Kas ostsite oma kauba ELis?

ELi tarbijakaitse-eeskirjad kehtivad ELis ostetud kaupade ja teenuste suhtes. ELi eeskirjad kehtivad siiski ka sellisel juhul, kui ostate kauba või teenuse väljaspoolt ELi asuvalt kauplejalt, kes müüb oma kaupu või teenuseid konkreetselt ELi tarbijatele, kuid ELi eeskirjade järgimist võib sellise kaupleja käest olla raske nõuda.

Lisateave garantiide ja kauba tagastamise kohta.

Vajate endiselt abi?

Kas ostsite uue või kasutatud kauba?

Kauplejalt uue kauba ostmisel kehtivad ELi tarbijakaitse-eeskirjad, mille kohaselt kehtib vähemalt kaheaastane kohustuslik garantii, kui kaup osutub defektseks.

Kust te kauba ostsite?

Ka kauplejalt ostetud kasutatud kaupade suhtes kehtivad ELi tarbijakaitse-eeskirjad, nagu vähemalt kaheaastane garantii ja 14päevane taganemistähtaeg. Mõnes ELi riigis võivad kasutatud kauba müüja ja ostja kokku leppida vähem kui kaheaastases garantiiajas, kuid see ei tohi olla lühem kui üks aasta. See tuleb teiega enne ostu selgelt kokku leppida.

Kust te kauba ostsite?

Eraisikult ostetud kasutatud kaupade suhtes ELi tarbijakaitse-eeskirjad ei kehti. Kui aga üksikmüüja tegutseb oksjonimüügikohas ettevõtjana, näiteks teenib elatist kasutatud mobiiltelefonide remondi ja müügiga, käsitatakse teda kutselise kauplejana ning ka tema käest ostetud kasutatud kaupade suhtes kehtivad ELi eeskirjad.

Lisateave garantiide ja kauba tagastamise kohta.

Vajate endiselt abi?

Millal kauba kätte saite?

Mis läks valesti?

Mis läks valesti?

Mis läks valesti?

ELi eeskirjadega ei ole ette nähtud võimalust tagastada poest ostetud kaupa lihtsalt selle pärast, et muutsite meelt.

Mõned poed siiski annavad klientidele võimaluse kaup teatava aja jooksul tagastada või ümber vahetada, tingimusel et olete ostutšeki alles hoidnud. Lisateabe saamiseks kontrollige alati oma ostutšekki ja -tingimusi poes, kust ostu tegite.

Lisateave ostude tegemisel kehtivate õiguste kohta

Vajate endiselt abi?

Teil on õigus oma tellimus tühistada ja kaup 14 päeva jooksul tagastada ning te ei pea seda põhjendama. See nn taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva pärast kauba kättesaamist (või teenuse saamiseks lepingu sõlmimist).

14päevane taganemistähtaeg ei kehti siiski kõikide ostude puhul. Mõned näited:

Palun võtke arvesse, et see loetelu ei ole ammendav.

Lugege lähemalt selle kohta, kuidas oma ost 14 päeva jooksul tühistada ja raha tagasi saada.

Vajate endiselt abi?

Kui selgub, et mõnes Euroopa Liidu riigis ostetud kaup on defektne või ei näe välja või ei toimi reklaamitult, peab kaupleja ostetud kauba tasuta parandama või ümber vahetama või alandama selle hinda või raha tagastama. Üldjuhul on teil õigus osalist või täielikku raha tagastamist taotleda ainult juhul, kui kaupa ei ole võimalik parandada ega ümber vahetada.

ELi tarbijakaitse-eeskirjade kohaselt on kaupadel alati vähemalt kaheaastane tasuta garantiiaeg, olenemata sellest, kas ostsite need poest, internetist või kaugmüügi teel (kataloogi kaudu või telefoni teel). See kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Hoiatus

Teil ei pruugi olla õigust hüvitist nõuda juhul, kui tegemist on ainult väikse probleemiga, näiteks kriimuga CD-karbil.

Parandamine või ümber vahetamine peab toimuma mõistliku aja jooksul ning teile olulisi ebameeldivusi tekitamata.

Lisagarantiid (müügigarantii, tootjagarantii)

Sageli pakuvad poed või tootjad teile lisaks müügigarantiid (nimetatakse ka tootjagarantiiks), mis kas juba sisaldub tootehinnas või tuleb täiendavalt juurde osta. See võib teile anda parema kaitse, kuid ei tohi kunagi asendada ega vähendada kaheaastast garantiiaega, mis ELi eeskirjade kohaselt alati kehtib.

Samuti, kui pood müüb teile uue toote odavamalt ja väidab, et tootel puudub garantii, tähendab see vaid seda, et teil ei ole lisakaitset. Teil on alati õigus tasuta kaheaastasele garantiiajale, kui toode osutub defektseks või ei vasta reklaamitule.

Millal teie kaup katki läks?

Kui kaup läheb katki esimese aasta jooksul, eeldatakse, et kaup oli probleemne juba kohaletoimetamisel, kui kaupleja ei tõenda vastupidist. Seega on teil õigus tasuta parandamisele või ümbervahetamisele või kui see osutub liiga keerukaks või kulukaks, võidakse teile pakkuda hinna alandamist (teie esialgselt ostult) või raha tagastamist.

Mõnes riigis võib teil olla võimalus nende võimaluste vahel valida. Kaupleja peab alati mingi lahenduse välja pakkuma. Mõnes ELi riigis on teil õigus nõuda lahendust ka tootjalt.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Teil on endiselt õigus lasta oma kaup tasuta parandada või ümber vahetada või teatavatel tingimustel taotleda hinna alandamist (teie esialgselt ostult) või raha tagastamist. Peate võib olla siiski tõendama, et toode oli defektne juba selle kättesaamisel; näiteks tõendama, et defekt on põhjustatud kasutatud materjalide halvast kvaliteedist.

Kaupleja peab alati mingi lahenduse välja pakkuma. Mõnes ELi riigis on teil õigus nõuda lahendust ka tootjalt.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Teil puudub ELi õiguse kohane õiguskaitse. Võiksite siiski ühendust võtta kaupleja või tootjaga, sest nad võivad olla nõus teid aitama.

Mõnes ELi riigis võivad teil olla lisaõigused, näiteks siseriiklikust õigusest tulenev pikem õiguslik garantii.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Teile saadetud kaubad peavad vastama reklaamitule või kokkulepitule ning teie ettekujutusele sellest, mida olete ostmas. Kui saate kauba, mis ei vasta tellitule, näiteks see on valet värvi, vale suurusega või sellel puuduvad mõned funktsioonid, on teil õigus tasuta parandamisele, ümber vahetamisele või kui kumbki nendest variantidest ei ole võimalik, hinna alandamisele (teie esialgselt ostult) või raha tagastamisele.

Mõnikord ei ole aga kohe selge, et kaup ei vasta tellitule. Näiteks kui ostsite uue sülearvuti internetist, võite alles mõne kuu aja pärast avastada, et sellel on vähem mälu, kui tellisite. Nendel juhtudel on teil endiselt õigus parandamisele või ümber vahetamisele, et teha kaup tellimusele vastavaks, või kui kumbki neist variantidest ei ole võimalik, hinna alandamisele või raha tagastamisele.

Need variandid on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Teile saadetud kaubad peavad vastama reklaamitule või kokkulepitule ning teie ettekujutusele sellest, mida olete ostmas. Kui saate kauba, mis ei vasta tellitule, näiteks see on valet värvi, vale suurusega või sellel puuduvad mõned funktsioonid, on teil õigus tasuta parandamisele, ümber vahetamisele või kui kumbki nendest variantidest ei ole võimalik, hinna alandamisele (teie esialgselt ostult) või raha tagastamisele.

Kui ostsite kauba mujalt kui tavapoest (internetist või kataloogi kaudu), on teil õigus need alati 14päevase taganemistähtaja jooksul tagastada, isegi lihtsalt seetõttu, et muutsite meelt. Seejuures on teil õigus raha täielikule tagasimaksmisele. Peate võib olla siiski tasuma kauba tagastamise kulud.

Lisateave tellimuse tühistamise ja kauba tagastamise kohta.

Mõnikord ei ole aga kohe selge, et kaup ei vasta tellitule. Näiteks kui ostsite uue sülearvuti internetist, võite alles mõne kuu aja pärast avastada, et sellel on vähem mälu, kui tellisite. Nendel juhtudel on teil endiselt õigus parandamisele või ümber vahetamisele, et teha kaup tellimusele vastavaks, või kui kumbki neist variantidest ei ole võimalik, hinna alandamisele või raha tagastamisele.

Need variandid on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Kui te ei saa kaupa poest kohe kätte või olete poes tellinud midagi koos kojutoomisega, peab kaupleja tellimuse 30 päeva jooksul kohale tooma, välja arvatud juhul, kui olete konkreetselt kokku leppinud mõne teise kohaletoimetamistähtaja.

Kui te ei ole kaupa 30 päeva või kokkulepitud ajavahemiku jooksul kätte saanud, siis peaksite saatma kauplejale meeldetuletuse ja andma talle täiendava mõistliku tähtaja kauba kohaletoimetamiseks.

Kui kaupleja ei toimeta kaupa kohale ka pikendatud tähtajaks, on teil õigus leping lõpetada ja saada esimesel võimalusel raha tagasi. Te ei pea kauplejale ajapikendust andma juhul, kui ta keeldub kaupa kohale toimetamast või kui kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaeg on väga oluline, näiteks kui kaupa on vaja konkreetseks sündmuseks (näiteks pulmakleit).

Lugege lähemalt postiga saatmise ja kohaletoimetamise kohta

Vajate endiselt abi?

Kui te kaupa ise kohe kaasa ei võta või olete soovinud selle kojutoomist, peab kaupleja tellimuse 30 päeva jooksul kohale tooma, välja arvatud juhul, kui olete konkreetselt kokku leppinud mõne teise kohaletoimetamistähtaja.

Kui te ei ole kaupa 30 päeva või kokkulepitud ajavahemiku jooksul kätte saanud, siis peaksite saatma kauplejale meeldetuletuse ja andma talle täiendava mõistliku tähtaja kauba kohaletoimetamiseks.

Kui kaupleja ei toimeta kaupa kohale ka pikendatud tähtajaks, on teil õigus leping lõpetada ja saada esimesel võimalusel raha tagasi. Te ei pea kauplejale ajapikendust andma juhul, kui ta keeldub kaupa kohale toimetamast või kui kokkulepitud kohaletoimetamise tähtaeg on väga oluline, näiteks kui kaupa on vaja konkreetseks sündmuseks (näiteks pulmakleit).

Lugege lähemalt postiga saatmise ja kohaletoimetamise kohta

Vajate endiselt abi?

Kaupleja vastutab kogu kahju eest, mis on teie kaupadele tekkinud alates nende teele saatmisest kuni teile üle andmiseni.

Kui saate kätte poes tellitud kauba, mis osutub defektseks või ei toimi nii nagu peab, on teil õigus taotleda selle parandamist, ümber vahetamist või kui kumbki neist variantidest ei ole võimalik, siis hinna alandamist (teie esialgselt tellimuselt) või hüvitamist.

Pidage meeles, et teil on alati tasuta kaheaastane miinimumgarantii. See kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Kaupleja vastutab kogu kahju eest, mis on teie kaupadele tekkinud alates nende teele saatmisest kuni teile üle andmiseni.

Kui saate kätte internetist, kataloogi kaudu või telefoni teel tellitud kauba, mis osutub defektseks või ei toimi nii nagu peab, on teil õigus taotleda selle parandamist, ümber vahetamist või kui kumbki neist variantidest ei ole võimalik, siis hinna alandamist (teie esialgselt tellimuselt) või hüvitamist.

Pidage meeles, et teil on alati tasuta kaheaastane miinimumgarantii. See kaheaastane garantiiaeg on teie miinimumõigus, kuid teie riigi eeskirjad võivad ette näha veel täiendava kaitse.

Lugege lähemalt teie riigis kehtivate garantiide ja tagastamisõiguse kohta.

Vajate endiselt abi?

Kui teil tekib probleeme seoses ostetud kaubaga, peaksite kõigepealt pöörduma teile kauba müünud kaupleja poole. Kui teil on probleeme kaupleja käest oma õiguste nõudmisel, võite ühendust võtta oma tarbijaühendusega või ühega tugiteenustest:

ELi üksused, kes tegelevad vaidluste lahendamisega, saavad aidata teil lahendada kauplejaga tekkinud probleemi, isegi kui kaupleja asub teises ELi riigis.

Lisateave tarbijavaidluste lahendamise kohta.

Vaata ka

ELi õigusaktid

Vajate nõuandeteenistuse abi?

Võtke ühendust spetsiaalse nõuandeteenistusega

Jaga lehekülge: